Carl Decaluwé geeft weer van zijn (reken)lat

In “De Standaard” van laatstleden zaterdag 22 september maakt Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) weer van zijn tak. Geeft van zijn lat.
Wat is me dat toch een driftig kereltje. Me dunkt toch.

Hij berekende zogezegd (dat doet hij natuurlijk zelf niet, hij vraagt het gewoon op, en de perse loopt daarin) dat de Vlaamse overheid tussen 1999 en 2006 (ja?) gemiddeld 34 miljoen euro per jaar uitgaf aan studieopdrachten. En, mits enige nuances, vindt hij dat toch waarlijk veel, zoniet teveel.
Hij schat ook dat de Vlaamse overheid de jongste drie jaar voor 5 miljoen euro hebben betaald aan communicatieadvies.
Waar hij die laatste schatting vandaan haalt weet ik niet. Zijn algemeen gemiddelde is ook zwaar geëxtrapoleerd.
De laatste vraag die ik ken van de volksvertegenwoordiger over de kosten van externe adviezen voor de Vlaamse regering dateert van 2003.
En toen kwam zijn parlementaire vraag natuurlijk vanuit de toenmalige oppositie.

Nu goed. Dat is politiek.
Samen met Carl Decaluwé kan men zich vinden in de vraag naar een debat over wat de administratie zelf moet kunnen en wat kan worden uitbesteed.
En zijn vrees dat bij het uitbesteden van studieopdrachten de kennis bij de administratie op den duur kan verdwijnen is tevens niet ongegrond.

Nu stelt er zich voor de volksvertegenwoordiger een politiek-logistiek-geografisch probleem. Terwijl hij een soort geograaf is!
Carl is namelijk CD&V-raadslid te Kortrijk.
In onze gemeenteraadszittingen komt hij nauwelijks tussen, ook niet over materies waarbij hij zichzelf voor deskundig acht. En dat zijn er vele. Zo nu en dan blaft hij wat.

In de gemeenteraad van nu 24 september kan hij zich rehabiliteren.
Bij het agendapunt over de personeelsformatie en de kosten daarvan zou hij een debat kunnen uitlokken over het probleem van de externe adviezen (en daarbij gepaard gaande lobby’s).
En zelfs een keer voorlezen wat hij daarover schrijft op zijn eigenste weblog.
Even toepassen op zijn eigenste stad.

Carl.
Midden vorig jaar heeft Stad per exempel drie studies uitbesteed waarvan er minstens één nu ter sprake komt in de gemeenteraad van 24 september 2007.
Deelopdracht 1 ging over het herwerken van het personeelsstatuut. 16.940 euro.
Deelopdracht 2 ging juist over de personeelsformatie. SD Worx vraagt 10.164 euro.
Deelopdracht 3 sloeg op de herwerking van het evalutie- en vormingsreglement: 6.776 euro.
Dit alles “zonder secretariaatskosten”.

Carl,
Als u wil kan ik voor u grosso modo berekenen wat Stad dit en vorige jaren heeft uitbesteed aan externe adviezen. En voor wie. Ook inzake communicatie.
Maar weet wel dat een extern studiebureau daar toch gemakkelijk 150 euro per uur voor vraagt. Mét bijstand van de stadsadministratie.
Die heb ik niet. U bij gelegenheid toch wel?
Wat te doen?
Carl, kom gewoon weer eens niet tussen bij het agendapunt “personeelsformatie”. Zwijg maar als vermoord. Of kom net wat te laat binnengehold.

P.S.
Het totaalbedrag van de drie opdrachten rondom personeel wordt geraamd op 33.880 euro. Oorspronkelijk (CBS van 7 maart 2006): 28.000 euro.
Voor de budettering verwijst men naar art. 131/122-03/06 in de begroting 2006.
Dat artikel is niet te vinden.
Wel dit: art.131/122-03: diverse erelonen (controle op ziekteverzuim) voor slechts 17.500 euro.
Wat moet je daar allemaal meedoen, met dit soort pietlugheden?
Verwaarlozen?