Communicatie / morgen gezond weer op

Is er dan geen gemeenteraad op 8 oktober?
Tot op vandaag (11 uur) nog geen agenda of memorie van toelichting te bespeuren op de website van Stad.
Overtreding van de gemeentewet ! Inbreuk op de wet openbaarheid van bestuur !
We zien ook nergens de agenda van het schepencollege van deze week (vandaag). ‘t Is ten andere niet de eerste keer dat onze communicatiedeskundigen dit vergeten.

Naschrift.
Nóg vandaag om 15u30 geen spoor van de komende gemeenteraad op de website. Vandaar: spoorslags gebeld naar het team “communicatie” van Stad. Gratis nummer. Wisten nergens van. Doorverbinding (extension) naar een verantwoordelijk iemand anders die er voor het moment niet was.
Om net even voor 17 uur is de agenda en memorie toch verschenen. Zodat Kortrijkzanen het nu allemaal weten.
Maar ongeveer om 18u16 : nog altijd geen agenda van het College van VANDAAG.
We mogen veronderstellen dat het niet meer voor vandaag voor sunset zal zijn. Iedereen op het stadhuis is daar nu weg.
Morgen gezond weer op.

Gelukkig niet aan mystery shopping gedaan.

Mystery shopping is o.a. als een detective gelijk bellen naar het stadhuis – onder een andere naam – om te zien of ze daar wel nog wat doen, bijvoorbeeld. Of kunnen. Een uitvinding van schepen Lieven Lybeer. Het detectivebureau dat daarvoor al tweemaal is ingeschakeld kost veel geld.
Stelt dan voor om wat lessen te geven. Nu over: hoe de telefoon oppakken.
‘t Is godegeklaagd. Geen gemeenteraadslid dat daarover interpelleert, of vraagt naar een rapport.

Kan er iemand een keer het kabinet van schepen Lybeer op de rooster leggen?