Trends in Kortrijk

Het financieel-economisch weekblad “Trends” wijdt morgen 4 oktober een dossier aan stad Kortrijk.
Met de vraag wie er hier aan de touwtjes trekt.