Bijna 200 miljoen investeringen rondom het Kortrijkse multifunctionele megacomplex Sint-Jan

Nauwkeurig: 190.600.000 euro.
Waarvan de “private” sector ca. 175.000 euro en de “publieke” ca. 15.000 euro.

Burgemeester Stefaan De Clerk heeft ooit eens in een alhier onbekend en ongelezen tijdschrift (naam en jaar vergeten, ‘t is lang geleden) beloofd dat hij Kortrijk zou doen “sidderen“.
Nou, met de bouw van het winkel- en wooncomplex Sint-Jan (een voorlopige naam) in hartje Kortrijk siddert “hartje stad” wel op zijn grondvesten.
En nu we een soort van ‘indicatieve’ begroting in verband met het project in handen kregen, kunnen we proberen rustig te slapen.
Met die begroting krijgen we al min of meer een beetje zicht op wat de nasleep van het project van Foruminvest gaat kosten aan de publieke sector.
Dat zijn wij, belastingsbetalers.
Wat is dus de ‘inbreng’ van Stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK), Parko, ons OCMW (ja!), en ook het Vlaamse Gewest bij de komst van het complex?

Tussendoor. Een evident belangrijke historische vraag is nog altijd niet beantwoord.
Er is ook niemand die ze stelt. Waar, wanneer, waarom en vooral door wie is beslist dat men ‘Hartje Kortrijk’ zou platgooien om daar een megawinkelcomplex neer te ploffen? Ten overvloede weze hier herhaald dat dit project in geen enkel kiesprogramma voorkwam. En dat er oorspronkelijk heel andere plannen bestonden voor de wijk. Restauratie, wonen boven winkels, studentendorp, een park, – dat waren de intenties!

De NV Sint-Janspoort investeert 160 miljoen voor de bouw van het complex. Daarnaast heeft de NV 100.000 euro veil voor de ‘parkeerroute’. (Parko: 350.000.) Voor het Pandenfonds: 2 miljoen. Er zijn forfaitaire of jaarlijkse bijdragen van de NV voor het “Ondernemerscentrum” (300.000), het Centrummanagement (300.000), het Overlegplatform (65.000).

Stad pakt ten dienste van Foruminvest het openbaar domein rondom het project aan.
Publieke pleinen worden heraangelegd. Overbekeplein (1 miljoen), Boerenhol (300.000), Grote Kring (200.000).
Doortocht R 36 (Gentpoort-Zwevegemsestraat): 800.000 euro. (AWV 2,2 miljoen).
Groene gordel: 500.000.
Het Lichtplan kost Stad 350.000 euro.
Er is ook nog een studie ‘heroriëntatie’ (100.000) en een niet nader aangeduide ‘participatie’ (50.000).

Omwille van de komst van het winkelcomplex worden nog stadsvernieuwingsprojecten op gang gebracht.
Voor de herinrichting van de Zwevegemsestraat voorziet Stad, SOK en OCMW 2,5 miljoen. De ‘privaat’ of PPS ook 2,5 miljoen.
Spoorweglaan: 500.000 vanwege SOK.
Vlasmarkt: 1 miljoen. (Publiek-private samenwerking PPS: 2 miljoen).
Parking Palace: 1,7 miljoen vanwege SOK en niet minder dan 4,7 miljoen PPS.
Pluimstraat: 500.000 (SOK) en nog eens zoveel door PPS.
Tuinstraat-Nieuwstraat: 500.000 en 2,5 miljoen vanwege de NV Tsyon.

Een en ander samengeteld zal de Kortrijkse belastingbetaler zowat 15 miljoen moeten ophoesten. En de private sector evenveel. (Via Vlaamse belastingen betalen we natuurlijk ook mee voor de doortocht R36: 2,2 miljoen.)
Stad en OCMW willen iets doen om “sociale verdringing” tegen te gaan.
Sociale verdringing wil gewoon zeggen dat bij een wijkvernieuwing de arme sukkelaars het veld moeten ruimen.
Om dit te beletten wordt een “Fonds betaalbaarheid woningen” opgericht met een SOK-kapitaal van 1 miljoen.
Er is ook een Pandenfonds van 3 miljoen (1 miljoen van SOK en 2 miljoen van Foruminvest) dat leegstand en verwaarlozing in Hartje Kortrijk wil aanpakken.

Hier past toch wel een historische terugblik.
Toen men de volkswijk rond de Grote Kring heeft platgegooid voor het project “Overbekeplein” werd ook beloofd dat er geen sociale verdringing zou gebeuren. (De term bestond toen nog niet.) De nieuwe appartementen zouden zeer betaalbaar blijven voor de oorspronkelijke autochtone bewoners. En het zouden allemaal volkswinkels en volkscafés zijn.
Ga maar eens kijken wie van die bewoners daar nog verblijft. Ze zijn allemaal weggetrokken. Allemaal.