Lokale journalistiek heeft wel genoeg geld om aan onderzoek te doen (te wobben)

De Kortrijkse website geeft een lijst van niet minder dan 55 lokale en/of regionale “perscorrespondenten”. Die van de audiovisuele media inbegrepen.
De Kortrijkse perskring telt 27 leden, deel uitmakend van de schrijvende pers.

Meer speciaal de journalisten die zich met lokale politiek (in de brede zin van het woord) inlaten beklagen er zich over dat zij geen tijd hebben om een of ander dossier grondig uit te spitten. Dat is een smoes. Ze zouden kunnen minder tijd besteden aan rechtszaken, branden, reuzepompoenen en ander onheil. Zelfs minder aan openbare werken. En méér aan verkeerssignalisatie.
Wat dat kost? De offertes. Of er niet teveel borden zijn. Dat zijn de vragen waar mensen mee bezig zijn.

Dat penneridders niet genoeg betaald worden (bijna niemand geniet van een soort maandloon) om aan onderzoeksjournalistiek te doen is al een beter argument.
Nochtans bestaat hier een oplossing voor.
Het ‘Fonds Pascal Decroos’ voor (bijzondere) Journalistiek.
Nog onlangs heeft minister Geert Bourgeois het kapitaal ervan verhoogd van 186.000 naar 250.000 euro per jaar.
Journalisten (nu ook die van de audiovisuele media) kunnen bij dit fonds per kwartaal werkbeurzen aanvragen. Bloggers voorlopig nog niet.

De doelstelling van het Fonds is journalisten in staat te stellen projecten van bijzonder aard en kwaliteit uit te voeren. Men wil namelijk de kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek alhier bevorderen en journalistieke talenten ontwikkelen.
Kandidaten voor een werkbeurs moeten kunnen aantonen dat hun project ongebruikelijk hoge kosten met zich meebrengt of zo tijdrovend van aard is dat de normale honorering van de redactie niet voldoende is om het project te realiseren. De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving of de dagelijkse journalistiek. Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, met een originele invalshoek of aanpak.

Het Fonds onderscheidt vier vormen van financiering. Er zijn werkbeurzen mogelijk voor 1) vooronderzoek, 2) onderzoeksjournalistiek, 3) startsubsidie voor beginnende journalisten, 4) bijzondere journalistiek.

Wij kennen een lokaal project dat heel goed kan gefinancierd met een werkbeurs voor onderzoeksjournalistiek.
Het brengt immers ongebruikelijke hoge kosten mee. Men moet ervoor naar meerdere buurlanden, meer speciaal ook naar Cannes.
En het is tijdrovend: men moet ervoor wobben. Dat wil zeggen: assertief gebruik maken van de Wet Openbaarheid van Bestuur (de WOB).
Het stadsbestuur zal immers niet altijd spontaan bepaalde documenten ter inzage verstrekken.

Titel van het journalistiek product: “Het beslissingsproces en de definitieve besluitvorming bij de totstandkoming van het project multifunctioneel megawinkelcomplex in Hartje Kortrijk”. Ondertitel: “van A tot en met Z”.
Het voorstel voldoet aan alle criteria die de jury van het Fonds Pascal Decroos hanteert bij de beoordeling ervan. Het voorstel heeft een niet regulier karakter. Het is maatschappelijk uiterst relevant. Het is origineel, innovatief, gedurfd, haalbaar, verkoopbaar.
En om de jury helemaal te overtuigen vertellen we nog dat het project multimediaal is: WTV zal immers meedoen en vraagt daarom ook een subsidie aan bij het Vlaams Audiovisueel Fonds én een werkbeurs ‘journalistieke research’.

We moeten ons wel een beetje haasten.
De eerstvolgende deadline voor het indienen van een voorstel is woensdag 31 oktober.
Maar het kan vlug gaan. Op de website van het Fonds kan men zomaar het aanvraagformulier voor een werkbeurs invullen.
De vragenlijst is op zichzelf al interessant.
Bij het hoofdstuk “projectanalyse” vraagt de jury of er wel een conflict steekt in het verhaal. Bijvoorbeeld een verschil van mening, een machtsconflict, een wetsconflict, een botsing van tegenstrijdige gevoelens of strevingen. Zo ja, welke? (200 tekens.)
Andere vragen zijn: wat is er mogelijk aan de hand? wie zijn de hoofdrolspelers? waar en wanneer speelt het zich af?
Telkens met 200 tekens beantwoorden, maar dat zal moeilijk zijn: men vraagt naar wat we net willen onderzoeken.

Journalisten !
Begin al maar te wobben.
Die werkbeurs krijgt u zeker, mits de nodige referenties vanwege het stadsbestuur en de bouwpromotor Foruminvest en Roularta.

P.S.
De WOB is een verzameling van regels omtrent openbaarheid van bestuur. In de Grondwet, federale wetten, Vlaams decreet (specifiek voor provincies en gemeenten). Burgers, net als journalisten, hebben toegang tot quasi alle bestuursdocumenten van alle mogelijke bestuursinstanties.
Ook zgn. voorbereidende documenten waarbij nog geen beslissing is genomen. De uitzonderingen zijn heel uitzonderlijk. Alleen: niemand die het weet.
De bestuurders nog het minst.