Pastorie te goedkoop verkocht

Het is onder deze kop dat “Het Kortrijks Handelsblad” vandaag (kopen!) vertelt over die duistere affaire, zonder daarbij te zeggen dat bevoordeligde partij bij de verkoop van de onderpastorie te Heule niemand minder is dan een illuster CD&V-raadslid van de deelgemeente. Ook “Het Nieuwsblad” durft zijn naam niet prijsgeven. En van “Het Laatste Nieuws” horen we niets.
Lezers van deze weblog kennen de betrokkene omwille van het feit dat hij alhier bekend staat als het raadslid (voorheen een jonge CVP-turk) dat tijdens de gemeenteraadzittingen weleens persoonlijk werk verricht op zijn labtop en daarbij elektriciteit aftapt van het stopcontact in het raadshuis.

De zaak komt kortweg hierop neer. (Niet onbelangrijke perikelen achterwege gelaten.)
De kerkfabriek Sint-Eutropius heeft een pand in de Zeger van Heulestraat (een schoon, met prachtige tuin!) verkocht onder de vraagprijs. Dat mag zou men zeggen, maar er was een hoger bod. Net en precies de vraagprijs. Een verschil van 9.000 euro. De gevolgde procedure was niet zeer koosjer. Strenge moslims noemen zoiets ‘haram. Daar gaat het om. Het 7de, 8ste en 10de gebod, voor gristenen. De scheiding tussen Sacerdotium et Imperium.
Kerkbesturen zijn als openbare instelling wel degelijk gehouden aan de wetgeving op overheidsopdrachten. En een diepgeworteld heilig principe hierbij is dat bij werken, leveringen en diensten in alle omstandigheden transparante mededinging vereist is.
Wie over de affaire van de hoed en de rand wil weten, leze de weblog van SP.A-raadslid Marc Lemaitre. kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be.

Een pikant detail is nog dat de voorzitter van de kerkraad een notaris is, en zijn zoon ook. Worden net als wij geacht de wet te kennen.
Wie heeft zich notarieel met de verkoop bezig gehouden? Volgens het nieuwe decreet betreffende de kerkfabrieken kan een
bestuurder niet tegen bezoldiging optreden als notaris voor of tegen het bestuur van de eredienst. Kosteloos kan wel. (Dat is één van die ouderwetse regelingen over ouderlingen van kerkbesturen.)

Het College heeft een schorsingsbesluit uitgevaardigd.
De bevoegde, schijnbaar apatische schepen Jean de Bethune (CD&V) kon wel niet anders doen, – kon geen kanten uit – aangezien de hoogste bieder een klacht heeft neergelegd. Onze beste ambtenaren zien dat dan. Zo zijn ze wel, nu en dan. Die deugnieten.
Het bevoordeligde raadslid (een criminoloog) dat naar men zegt, overal waar het kan en te pas en te onpas, te goeder trouw heeft gehandeld laat zich bijstaan door het advokatenkantoor Publius. Een kantoor Рafsplitsing van huize Laga Рdat bijna of in alle ietwat belangrijke rechtsgedingen van Stad inzake publiek recht optreedt als raadsheer, pro (d̩charge) Stad. Zonder enige offerte.

Raadslid Lemaitre is van plan om de zaak aan te kaarten in de gemeenteraad van november. Benieuwd of de pastoor zal komen luisteren. In clergy? Hij hult zich in stilzwijgen, net als de notaris-senior. Deken mag ook wel eens komen, om te zien hoe zijn schepen het ervan afbrengt.
Bij die ‘interpellatie’ zal er aanvankelijk een doodse stilte heersen. Net alsof het gaat om subsidies voor het voetbal (KVK). Ook een taboe.
Daarna komen alle duivels los. Schepen Jean de Bethune zal zonder geschreven tekst antwoorden, kort of lang, vooral onverstaanbaar en rap. Ter tale. Burgemeester, voorzitter van de Raad, kan het debat dan rapido voor gesloten verklaren. Want alles is gezegd.
Verdomd, wellicht zal voorzitter het agendapunt naar de besloten zitting verwijzen. Op aanraden van kantoor Publius. De advocaten aldaar houden daarvan. Het is hun lust en leven.
Dat wordt boeiend voor Publius. Voor het eerst een zaak verdedigen van nog wel een CD&V-raadslid tegen de toezichthoudende overheid, met name de eigenste traditioneel publius-kantoorvriendelijke Stad.

Politiek probleem is dat Lemaitre ook een voorstel zal indienen. Dat moet in publieke zitting. Eén ervan is gewoon decretaal voorgeschreven.

Een en ander biedt kortrijkwatcher de gelegenheid om een volgende keer (op de dag des heren?) wat uit te weiden over de regelgeving rondom kerkfabrieken.
Er doen daarover immers nogal wat misverstanden de ronde.