Van criminoloog tot mobiliteitsexpert

Ja, verkeer is crimineel. Moordend. En inderdaad, verkeer vergiftigt het milieu.
Maar is dat wel een goed argument om in Stad een bijkomend mobiliteitsexpert aan te stellen die licentiaat is in de Criminologische Wetenschappen en nog een postgraduaat milieu heeft gevolgd ?
Waarom kon er niet gezocht naar een echte verkeersdeskundige?

Aangezien er in Kortrijk al meer dan een halve eeuw (men vergeet dit) een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen op stapel staan met een evenveel groot impact op het mobiliteitsbeleid vond het College het al in februari 2007 nodig om een mobiliteitsexpert aan te werven. Met het vooruitzicht om leiding te geven aan het team Mobiliteit. Dat ook nog.

Niet minder dan 38 personen toonden belangstelling voor de job.
Daargeteld de populariteit van Stad namen er nauwelijks kandidaten (vijf?) deel aan het examen en vier daarvan slaagden in de trouwens beetje rare, nogal banale, ouderwetse proef. Je moest iets bedenken om vervoer naar iets. Zeker niets van of naar het stadhuis. Containerparken.?
Geheel geen berekeningen over toekomstige fileproblemen aan het Plein gevraagd. Niets over toegankelijkheid rolstoelen van gehandicapten.
Hoe een niet-Kortrijkzaan uit de stad loodsen? Kansberekening op kopstaartbotsingen in de Kortrijkse tunnels? Prijsberekening (kosten/baten) van oude en nieuwe parkings? Al die toeristenbussen. No problem.
Dat is allemaal niet aan ons, ambtenaren, besteed. Dat doen anderen.

Drie gasten door onze eigenste verkeersdeskundigen daarover niet ondervraagd kwamen terecht in de wervingsreserve. Dus werd er één in contractueel verband aangesteld als expert bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur. Met ingang van 1 maart en voorlopig voor zes maanden. Die nieuwe ambtenaar (Bart Baeten) is tenminste iemand die een Graduaat Verkeerskunde op zak heeft en ook nog Politieke Wetenschappen studeerde. Hij heeft nog meegewerkt aan Vlaamse en Europese projecten rondom mobiliteit, en was ooit bestuurssecretaris in Kuurne.

We hadden hier wel nog een mobiliteitsmanager. Wat meer is dan een expert. Jan Gheldof, bekend omwille van het feit dat hij Gent overhoop heeft gehaald. Een dure vogel want woonachtig in het buitenland. Dit bracht hoge reis- en hotelkosten mee.
Maar Gheldof vertrekt eind deze maand op eigen verzoek uit de dienst.
Vandaar dat Stad uitkeek naar een bijkomend mobiliteitsexpert.
Dat is dan de criminoloog en milieudeskundige Jeroen Vanhoorne uit Kluisbergen geworden. De andere twee kandidaten uit de wervingsreseve – waarvan er één verkeersdeskundige was – hadden geen belangstelling meer voor de job.

Jeroen Vanhoorne lijkt me een groene jongen te zijn.
Zijn naam duikt op bij de vzw NME-Link en Green Belgium. Die organisaties doen aan “milieu-educatie”. ME. Duurzame ontwikkeling. Verkeersopvoeding. Maken bijvoorbeeld schoolvervoerplannen.
Zal Vanhoorne weer proberen om de stadskern autovrij te maken? Dat was namelijk de mobiliteitspolitiek die gewezen schepen Carmen Moulin op het oog had. En die nu geheel verlaten is omwille van de komst van het megawinkelcomplex in Hartje Kortrijk. Stadskern wordt niet eens meer autoLUW. Noch autoarm.

Intussen dit. (Info.)
De uitgaven voor het personeel Mobiliteit zijn bij de tweede begrotingswijziging van dit jaar gestegen van 68.000 euro naar 142.950 euro.
Schepen Guy Leleu zou eens kunnen uit de doeken doen hoeveel en welke verkeerstudies er nu lopen, uitbesteed aan, jawel, externe bureaus.
En wat dat allemaal niet kost. (Zie voetnoot.)
Daarbij van de gelegenheid gebruik maken om uit te leggen bij welke firma wij verkeerssignalisatie kopen. Het gunningssysteem uitleggen.
Voor wanneer een keer een grote schoonmaak bij de overvloed aan verkeersborden? Bepaalde Duitse steden zijn al jaren geleden tot de vaststelling gekomen dat tot 30 procent van die borden in feite overbodig zijn.
Schoon werkje voor milieudeskundige Jeroen Vanhoorne. Hij is er creatief genoeg voor.

Voetnoot.

Lees dagelijks het laatste jandoedelnieuws in het laatste nieuws.
Altijd prijs. Je weet alles. Schepen Leleu staat met zijn gratis mobiele telefoon rechtstreeks in contact met favoriete sterreporter Lanssens en zijn lief.
Nog nieuws, maar hier evenwel ongepast: waar min of meer gehandicapte rolstoelgebruikers zoal van genieten.
Het staat allemaal op Tinternet.