Nóg meer volk verwacht op de gemeenteraad (3): de prijs van de kerkfabrieken

Op de gemeenteraad van 12 november aanstaande mogen we de deken verwachten en de pastoor van Heule. Raadslid Marc Lemaitre (SP.A) interpelleert namelijk over de zaak Sint-Eutropius. (Raadslid Patrick Jolie zal dan even de zaal verlaten.) Pastoor Dekimpe van Sint-Rochus komt ook want hij krijgt volgens de begroting van volgend jaar geld toegeschoven voor de tweede fase in de bestrijding van de houtworm in zijn kerk. Men verwacht tevens veel ouderlingen. Voormalig Heulse schepen Omer Soubry van de oude stempel komt ook. Zal na zitting wat herinneringen ophalen. (“Als je eens wist wat ik weet.”)

De 21 kerkfabrieken (inbegrepen de protestantse kerk) zijn erin geslaagd om hun jaarrekeningen van 2006 in te dienen. Ze eindigen allemaal met een batig saldo, zodat men zich kan afvragen waarom Stad nog zou gemeentelijke toelagen uitbetalen.
Er zijn ook enkele begrotingswijzigingen voor dit jaar. Waaruit we tot onze verbazing leren dat Stad ook bijdraagt in het ereloon van de architect bij de bouw een nieuw Molenheem (voor de grensoverschrijdende parochie Sint-Godelieve).

Voor volgend jaar zullen de exploitatietoelagen vanwege Stad wat hoger liggen dan gedacht. Het wordt 1,4 miljoen oftewel 19 euro per inwoner (moslimbaby’s inbegrepen).
De bevoegde schepen voor kerkfabrieken is niet-belijdend gelovige Jean de Bethune. Heeft decretaal bekeken te weinig contact met zijn kerkbesturen.

Tijdens de voorgaande jaren heeft hij er telkens naar gestreefd om de globale uitgaven voor Stad aan kerkfabrieken te plafonneren op het niveau van de begroting 2001, geïndexeerd aan 2,5 procent. Dat wisten we niet. Men kan zich afvragen of een dergelijke vaste regel wel kan. Gemeenten zijn gehouden bepaalde tekorten voor bepaalde uitgaven van kerkbesturen aan te vullen. Die schommelen toch?

Hoeveel werd er dan in 2001 begroot als globale uitgaven? Ongeveer 1 miljoen euro, maar ‘t is wat meer geworden. We kwamen uit op 15 euro per Kortrijkzaan.

Dit jaar raamt men de globale uitgaven van Stad op 1,3 miljoen euro. Dat is 18 euro per inwoner.
De bijdrage in de werkingskosten bedraagt dit jaar 1,2 miljoen. Er zijn daarbij nog voor ca. 64.000 euro “buitengewone” toelagen voor de O.L.Vrouwkerk, Sint-Brixus, en … Sint-Eutropius. De pastoors van de andere kerken weten dat niet.
Dit jaar hebben we geweldig veel ‘doorgeefleningen’ toegekend. Voor méér dan 1 miljoen. Wie draagt hiervan de financiële kosten? Wanneer zien we dat geld eigenlijk terug? En op welke post in de begroting? In de rubriek “erediensten ” in elk geval nog nooit ergens ontvangsten gevonden.

Beminde parochianen, kom maandag allemaal naar het stadhuis.
Voor de puntjes 3.7 tot en met 3.12. En daarna om te luisteren naar de voorstellen van raadslid Lemaitre.

Vorig jaar waagde gewezen raadslid Piet Missiaen (Spirit) het om bij dit soort agendapunten wat vragen te stellen.
Hij is er nog altijd niet van bekomen.
Schepen en burgemeester lieten gods toorn over hem nederdalen. Het raadslid is niet meer verkozen.

Voor u naar de zitting komt liefst eerst wat wetgeving op kerkbesturen lezen op Tintrenet.
Het laatste Vlaams decreet, maar ook het Keizerlijk Decreet van 30 december. De Wet van 18 germinal jaar X, de Wet van 4 maart 1870.
Wist u dit?
Bij een tekort in de buitengewone dienst dient de gemeente pas het tekort aan te vullen na overboeking van een eventueel overschot in de gewone dienst naar de buitengewone dienst.

En dit?
Een kerkbestuur is als openbare instelling in principe vrijgesteld van belastingen. Bijvoorbeeld op ontvangsten die voortvloeien uit religieuze plechtigheden. De trouws, de schale. Verkoop van onroerende goederen, zoals een pastorie.

En dit?
Wie ook eigenaar is van de kerk (de fabriek of de gemeente), de huur-, de onderhoudskosten en de grote herstellingen zijn in principe ten laste van de kerkfabriek.

Kom maar af, maandag.
Buikgevoel zegt dat nu ook raadsleden van het Vlaams Belang wat men noemt “anticlericale” oprispingen zullen vertonen.
Weinig kiezers van deze partij weten hoe atheïstisch het VB wel is.