Viermaal cultuurbabbels

De kogel is eindelijk door de kerk. Het kruit is gaan liggen.
Het stadsbestuur (directie cultuur) beloofde dat er al in mei een publiek debat over ons museumbeleid zou komen. En dit naar aanleiding van de opzienbarende doorlichting van onze drie musea door prof. De Brabander. (Zie archief.) De audit is intussen voor iedereen zorgvuldig in een kluis weggeborgen, maar gelukkig hebben topambtenaren van de directie cultuur (Machteld, Isabelle, Véronique, Rooske) er zich wel stoemelings laten door inspireren om beleidsplannen op te stellen. Zéér nodig om onze musea opnieuw te laten erkennen als zijnde … musea.

Over Erfgoed en Musea wordt gebabbeld op dinsdag 20 november.
Over amateurkunsten op 27 november.
Over evenementen (originaliteit) op 4 december.
En over het cultuurcentrum (Schouwburg) op 11 december.

Alle babbels gaan door in het Muziekcentrum op het Conservatoriumplein, om 20 uur. De deelname is gratis. Liefst inschrijven. Dat kan in de Cultuurwinkel op het schouwburgplein. Tel. 056/23 98 55. Email: cultuurwinkel@kortrijk.be.

Het algemeen cultuurbeleidsplan 2008-2013 staat nog niet helemaal op punt.
Stadsbestuur kreeg nog op 19 september een brief van de Vlaamse overheid om te zeggen dat er spoed was mee gemoeid.
Het cultuurbeleidsplan moet vóór 31 december binnen bij de Vlaamse administratie, zodat het minstens volgende maand december gepresenteerd moet worden aan de gemeenteraad. Laatste kans. Anders krijgen we geen recht op de enveloppesubsidie en de één eurosubsidie die volgen op de indiening van het plan. We zullen ook bewijzen dat we een cultuurbeleidscoördinator hebben.

Die enveloppesubsidie kan voortaan zowel dienen voor personeel als voor de werking ter uitvoering van het cultuurbeleidsplan. Babbelpubliek: aan u de keuze.
De ééneurosubsidie wordt geheroriënteerd naar ‘gemeenschapsvorming’. Ook de beschrijving daarvan dient deel uit te maken van het actieplan. Gemeenschapsvorming slaat vooral op ‘het stimuleren van ontmoeting en betrokkenheid’. Meer mensen betrekken bij de culturele organisatie. Publieksverbreding en – vernieuwing. Zeg maar: meer cultuuranalfabeten en allochtonen op culturele evenementen. We horen die verzuchting al sinds de jaren ’50.

Qua musea is het beleidsplan voor het Museum 1302 gereed. Véronique Lambert is ook niet van de poes.
Die voor het Vlas- en Broelmuseum worden eerstdaags in de Raad van Bestuur besproken.
Een en ander moet dan ook nog voor de gemeenteraad komen. Met begrotingen.

Laat ons zeggen dat we nog net op tijd zullen klaar komen.

Kortrijkwatcher belooft u in het kader van de openbaarheid van bestuur goed voor te bereiden op de cultuurbabbels. Info, duiding én zonodig kommentaar.

P.S.
Als raadslid Bart Caron (Spirit) tijdens zijn babbel één keer durft met alweer een incoherentie uitpakken zal directeur Cultuur Machteld Claerhout hem met een zowel links- als rechteronderkuitwikkelbeen aan de deur zetten. En dat is niet van de poes.
Bart, opletten, of je bent er weer gelegen.