Het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Maarten oogt onrustwekkend

In kerkportalen of achteraan in kerkgebouwen prijken ad valvas allerlei mededelingen, versjes en gebeden. In de vorige eeuw zelfs nog een lijst van kranten die gelovigen ter bevordering van hun zieleheil niet mochten lezen. Waaronder: “Het Laatste Nieuws” !
Maar nooit ofte nooit en tot in de eeuwigheid zullen kerkgangers daar een overzicht te zien krijgen van de rekeningen en begrotingen van de kerkfabriek.

Nogal wat burgers uit Kortrijk trouwen graag in de prestigieuze Sint-Maartenskerk. Bij de deken. Hij geeft dan als deskundige de toelating aan zijn bruidsparen dat ze tot de daad mogen overgaan. Dat is namelijk de betekenis van een kerkelijke inzegening. Nu mag het: kindjes kopen. Ga heen en vermenigvuldig u. En pas op: een kerkelijk huwelijk is pas voltrokken als er (nadien) een bedceremonie is gebeurd. Goed onthouden als u er veel geld voor over hebt om uw kerkelijk huwelijk te ontbinden.

Volgend jaar verwacht men daar blijkbaar niet veel huwelijksinzegeningen.
Want het budget 2008 (de begroting) van de kerkfabriek raamt de ontvangsten van de eredienst voor huwelijken op slechts 1.000 euro. Nu moet u weten dat toch veel van die inzegeningen aldaar eerder op de dure uren plaatsgrijpen. Een mis van 11 of 12 of 13 uur kost 362 euro. In de namiddag: 244 euro.
Het kan niet anders of de kerkfabriek laat zijn rechten niet gelden op de reële ontvangsten uit huwelijken.
Idem voor begrafenissen. Voor de kerkfabriek is hiervoor slechts 1.750 euro voorzien.

Graag nog wat ontvangsten uit de rubriek “eredienst”?
Stoelgeld: 2.350 euro. (In Sint-Eutropius-Heule véél meer: 9.245 euro !) Omhalingen: 1.850 euro.
Kunnen de beminde gelovigen tijdens de preek niet even interrumperen? Interpelleren?

Het saldo van de exploitatie- ontvangsten en uitgaven uit de eredienst vertoont een tekort van ca. 73.000 euro.
Ontvangsten: 8.950 euro.
Uitgaven: 82.355 euro.
Hierna enkele kleinere maar noemenswaardige uitgaven van de eredienst.
Hosties: 820 euro. Miswijn: 510 euro. (Kan ook 810 zijn. Vergeten te noteren.) Voor wierook en kaarsen en nog zowat: 1.260 euro. Versieringen: 5.125 euro. Heilig Oliën: 150 euro.
Een dure post inzake exploitatie-uitgaven is die voor de gebouwen: onderhoud: 36.000, verzekeringen: 13.500, nutsvoorzieningen: 26.000 euro.
Andere dure post: bezoldigingen en sociale lasten: 55.150 euro. (Netto: 37.500.)
Het bestuur kost 16.760 euro. (Penningmeester: 5.000 euro.)

Het budget van een kerkfabriek wordt tegenwoordig ingedeeld in een deel “exploitatie” en een deel “investeringen”. Telkens met ontvangsten en uitgaven.
De exploitatie-ontvangsten vertonen in alle rubrieken een tekort. Uitgezonderd voor wat betreft het privaat patrimonium (huur, pacht,enz.). Hier is er een overschot van 56.000 euro. (Ontvangsten: 130.000 euro.)
Het globale negatief saldo voor de exploitatie bedraagt 93.000 euro.

Nu wat over de investeringen. Hier is er een globaal tekort van 90.000 euro.
De kerkfabriek leent 90.000 euro.
Voor de gebouwen voorziet men 75.000 euro investeringen. In het “hoofdgebouw” wil men 50.000 euro spenderen voor ‘decoratie’.
Het budget specifieert weinig. Maar volgens een nota in het dossier bij de laatste gemeenteraad is men van plan om de schatkamer in de Sint-Elooiskapel verder te herinrichten. En in het geklimatiseerd stadsarchief een ruimte afsluiten en inrichten. Schilderijen en beelden restaureren.

Hoeveel stadstoelagen zal Sint-Maartenskerkfabriek krijgen om de tekorten op te heffen?
Hiervoor is het wachten geblazen op de stadsbegroting 2008. Voor alle 21 kerkfabrieken samen gaat het over 1.455.551 euro. In een vorig stuk is berekend hoeveel dat is per inwoner (moslims incluis).
Dit jaar krijgt Sint-Maarten 71.777 euro.
In 2006 ging het om 101.207 euro.

Een kerkfabriek is een openbare instelling.
Waarom is de kerkraad niet openbaar?
Hoe hebben gelovigen inspraak in het budget van een kerkfabriek?
Waarom mogen ze alleen maar bidden en zingen in de kerk? En koperkleurige muntjes in de schaal gooien? En waarom is het verboden vóór het zingen de kerk uit te gaan? Dat reglement kan toch bij democratische stemming (mits advies van de clerus) gewijzigd worden?