Kortrijk 1302 wordt museum voor Cultuur en Identiteit

Morgen, dinsdag 20 november om 20 uur, gaat in het Muziekcentum (Conservatoriumplein) een eerste cultuurbabbel door over Erfgoed en Musea in Kortrijk.
U kan het gehalte van uw tussenkomsten stofferen door lectuur van een aantal stukken alhier. Vooral deze gewijd aan de doorlichting van de drie musea, gemaakt door prof. De Brabander. Zie onder de titel “Een glasheldere röntgenfoto van onze musea”. Verschenen op 15, 17 en 19 april.
Hierna volgt wat minder bekende info over ons nieuwste Museum 1302, gelegen in het Begijnhofpark. De missie en de plannen. Wat is nieuw?

ER WAAIT WEL DEGELIJK EEN NIEUWE WIND DOOR ONZE MUSEA.

Kortrijk 1302 krijgt een nieuwe merknaam: Museum voor Cultuur en Identiteit.
Aan de hand van de permanente tentoonstelling rond de Guldensporenslag zal het museum proberen inzicht te bieden in de manier waarop een volk omgaat met zijn verleden, hoe nationale symbolen ontstaan, hoe ze gebruikt en misbruikt kunnen worden.

Expertengroep

En dit is een boeiende nieuwigheid.
Het beleidsplan voorziet dat er binnen de twee jaar een expertengroep wordt samengesteld.
Die groep zal wetenschappelijke adviezen formuleren die betrekking hebben op de activiteiten en aankopen. Het zal gedaan zijn met de occasionele, hobby-achtige acquisitie van onbetrouwbare stukken bij lokale antiquairs. Geen pijlpunten meer, gebruikt bij de Guldensporenslag.
Belangrijk nog is dat de expertengroep het museum zal informeren betreffende nieuw onderzoek dat gevoerd wordt rond het thema cultuur en identiteit.
De expertengroep zal bestaan uit 3 Vlaamse en 2 buitenlandse docenten of hoogleraars.
Er circuleren al enkele namen, naargelang het te behandelen onderwerp. Buitenlanders: John Breuilly (London School of Economics), Rees Davais (Oxford), Willem Frijhof (VU Amsterdam), Michael Hechter (University of Washington).

Lezingen en congressen

De nieuwe conservator Véronique Lambert laat er geen gras over groeien.
Er is al een voorlopige lijst van 12 sprekers en onderwerpen opgesteld.
Historicus Bruno De Wever komt ! Hij zal het hebben over ethiek en verantwoordelijkheid voor de herinnering en het historisch besef.
En Marc Reynebeau wil aantonen wat het nut is van het verleden.
Andreas Stynen komt flaminganten op stang jagen over de “heilige” plaatsen van de Vlaamse Beweging. (Een eerste congres over federalisme in België werd door Wilfried Martens georganiseerd in de Kortrijkse Schouwburg…)
Enzovoort.
In 2010 treedt het museum op als co-organisator van een internationaal congres over “Regional Identities”.

Tentoonstellingen

Voor 2009 is een grootse tentoonstelling in voorbereiding: “Vrouwen van Vlaanderen”. Er zijn drie locaties: de Gravenkapel in Kortrijk, de abdij van Male, het kasteel van Rumbeke.
In 2012 komt er een tentoonstelling over “regionaal bewustzijn in Vlaanderen in de 9de-11de eeuw”.
Verder denkt men aan een evenement rondom “Humor en Identiteit”, een herdenking van het massaspel en de historische stoet in Kortrijk van 1952, en een interactieve tentoonstelling met als vraag “Wie ben ik?”.

Een banket?

Staat niet in het programma !
Kunnen we niet een keer een groots banket aanrichten waarbij de nazaten van de beroemde adellijke ‘Franse’ en Naamse ridders (en koning) uit 1302 en de graaf van Vlaanderen worden uitgenodigd? Samen aan tafel met onze huidige Vlaamse voorvechters. Om herinneringen op te halen en verontschuldigingen aan te bieden. (Kortrijks burgemeester die de lijkenroof – gulden sporen RAPEN – betreurt.)
Geef die kroket eens door !