Bezoekersaantallen op zaterdag in het stadhuis

Ons stadhuis is op dinsdag, donderdag en vrijdag in de namiddag gesloten, wat wel eens kwaad bloed zet bij de mensen.
Niet zonder slag of stoot met de vakbonden is het stadhuis nu wel open geraakt op zaterdagvoormiddag. (Een programmapunt van de VLD.)
Daar werken dan een twintigtal personeelsleden. In ruil voor hun opofferingsgezindheid krijgen zij ter compensatie verlofuren toebedeeld. (Dat maakt dan bijvoorbeeld dat je op vrijdagnamiddag na 15-16 uur nog weinig telefonisch contact krijgt met een of andere dienst.)

Waar is de tijd dat er twee postbedelingen waren per dag? En zelfs op zondag? De Civil Servants uit de vorige eeuw.

Er bestaat sinds de maand november blijkbaar wel behoefte aan die openingsuren op zaterdagvoormiddag. In de maand november kwamen er op de vier zaterdagen gemiddeld 99 personen voor reispassen, adreswijzigingen, identiteitskaarten, attesten, akten.
Voor rijbewijzen: 16.
Voor geboorten, huwelijken, overlijdens: 12.
33 vreemdelingen kwamen om allerhande papieren.

Op maandagavond is het stadhuis open tot 19 uur. Het aantal bezoekers tussen 16 en 19 uur wijkt niet erg af van bovenstaande cijfers.
Idem voor de vergelijking met het aantal bezoekers op woensdagnamiddag (14 tot 16 uur)

Begin volgend jaar komt er een enquête bij de bezoekers, gevolgd door een algemene evaluatie.
Een vraag die men zeker niet mag vergeten te stellen is of de bezoeker wel ter plekke op die zaterdagvoormiddag kon geholpen worden voor zijn specifieke vraag. Of hij niet onverrichterzake moest terugkomen omdat er bijvoorbeeld geen terzake bevoegde ambtenaar aanwezig was. Of omdat de nodige documenten niet beschikbaar waren. (Kan men op zaterdag het dossier van een openbaar onderzoek inkijken? Een vergunning aanvragen? Een premie?)

Naar verluidt zouden de vakbonden er nu reeds mee akkoord gaan dat er ook in juli aanstaande twee zaterdagen wordt gewerkt. Civil servants !

——
Bron voor de cijfergegevens:
De bijlagen bij een schriftelijke vraag dd. 1 november van raadslid Maarten Seynaeve (Vlaams Belang).