Het Eurodistrict komt er nu wel aan !

HIERNA DE SINDS LANG VERWACHTE UITNODIGING. Tot en met voor de bewoners aan de Somme.
De agenda van ons schepencollege van vandaag staat nog altijd niet op de Kortrijkse website. Zo heb je nergens weet van.
En toch is er zéér groot nieuws. Waarschijnlijk morgen in de pers te lezen, zodat onze gemeenteraadsleden het dan ook te weten komen.
Juridisch vraagje, tussendoor. Dient de gemeenteraad niet een of ander principieel akkoord te betuigen met een “Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai” ? EGTS genaamd. Straks nog een juridische bekommernis.

Ik ben niet gevraagd. Geen Kortrijkzaan die het weet.
Op maandag 28 januari wordt het Eurodistrict officieel opgericht in Kortrijk. Locatie voor deze plechtige gelegenheid is de Budascoop.
De praktische organisatie en de prefinanciering is in handen van Leiedal. (Ook nog geen nieuws over het gebeuren op de website van de intercommunale.)
Veertien oprichtende instanties zullen de statuten ondertekenen. Om 11 uur is er een publieke zitting. Dat is voor iedereen uit onze grensoverschrijdende metropool die dan niet moet werken, of niet op zoek is naar een job.
12 u: receptie, gevolgd door wandelbuffet. Voor een passend onthaal van de gasten voorziet Stad een budget van niet minder dan 15.000 euro.
Het wordt een moment van glorie voor onze burgemeester.
En voor Gros Quinquin, de gewezen burgemeester van Lille, Pierre Mauroy. En voor onze provinciegouverneur. En voor Sabien Lahaye-Battheu. En Roel Deseyn. Het STRIKJE? Geert Bourgeois, Vlaams minister van Buitenlands Beleid.

Voor het begrip Eurodistrict, zie nog stuk van 7 december 2006.
We houden u verder op de hoogte.
Maar kan die plechtigheid wel doorgaan??
Nog op 20 november van vorig jaar stelde federaal volksvertegenwoordiger en Kortrijks raadslid Roel Deseyn (CD&V)een vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken.
Voor wanneer een Koninklijk Besluit om de Europese verordening over grensoverschrijdende samenwerking (nummerke 1082/2006) om te zetten in onze wetgeving?
Simpel gezegd: wanneer worden de oprichtingsovereenkomst en de statuten van de EGTS in de vorm van een ontwerp van Koninklijk Besluit aan de Ministerraad voorgelegd? Want er is op federaal vlak een “instemmingsautoriteit” nodig. Minister De Gucht vond dit toen geen lopende zaak.
Wou wachten op de nieuwe regering.
Is dit nu in orde gekomen? Roel? Roel? Burgemeester?