Op zoek naar leuke straatnamen

Het is er eindelijk van gekomen. Een zeker protest bij de raadsleden over de nieuwe straatnamen die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van aanstaande maandag 14 januari.
Voor verkavelingen te Heule – tussen de Oude Ieperseweg en de Oogststraat – kwam de straatnaamcommissie aandraven met namen als Montoye, Ter Louverie, Caverinus, Ganzentiende. Al die namen hebben wel degelijk een betekenis, maar die is enkel bekend bij amateuristische geschied- en heemkundigen.
Als u de leden van de straatnaamcommisie kent valt gemakkelijk te begrijpen waarom er altijd gekozen wordt voor namen uit het Ancien Regime. Indien niet, dan reikt men toch altijd opnieuw oubollige termen aan.

Officieel bestaat de commissie uit “deskundigen” (historici, archiefdeskundigen). Eén per deelgemeente, want zoveel experten hebben we hier wel. Daarnaast zijn er nog drie ambtenaren betrokken bij de werking van de commissie. Namen van die leden onbekend. Niet te verwonderen als u weet dat de voorzitter van de adviesraad al van oudsher Egied Van Hoonacker is. Oogarts. Absoluut niet gewend om tegen gesproken te worden. Denkt altijd dat hij blinden in het vizier heeft.

De Raadscommissie van dinsdag laatsleden heeft aan Van Hoonacker gevraagd om ‘een nieuwe oefening te maken’. Raadsleden als Filip Santy, Bart Caron, Marc Lemaitre vinden dat er moet gezocht worden naar meer eigentijdse benamingen, en dat het niet altijd om toponymische naamgeving moet gaan. De burgemeester sloot zich aan bij die verzuchting.

Van Hoonacker is wel niet verstoken van enige humor. Altijd goed opletten in dezen. Hij heeft tenminste een kijk op de zaak.
Maar zou hij al in bezit zijn van een internetaansluiting?
Dan kan hij inspiratie vinden in ons stuk van 20 februari 2006, getiteld “Naar leuke straatnamen te Kortrijk?”
Weet u dat er gemeenten zijn met een Duizendmeterlaan? Een Bekaflaan? Een Geilroedestraat?
In dat stuk deed ik nog een voorstel om straatnamen te bedenken zonder enige betekenis maar met een aangename klankwaarde. Atsiriralaan. Tsoekuleplein.
In die zin zijn de laatst voorgestelde straatnamen voor Heule nog niet zó mis. Egied, hou vol, en beloof beterschap. Ganzentiende klinkt toch goed? Nog plezant ook om uit te leggen aan wie uw coördinaten vraagt.

Maar de grootste dijenkletser is nog altijd : STRAATNAAMSTRAAT.