Onze actuele vacatures

Nu moet u toch een keer gaan kijken op de officiële website van Stad Kortrijk.
De item “vacatures” aantikken.
Daar krijgt u dan dit te lezen: “Als u hierboven geen vacatures vindt, dan betekent dit dat er momenteel geen vacatures gepubliceerd zijn.”

Tja.
Wie is er de laatste tijd alhier zoal vertrokken uit de ambtenarij?
Een adjunct-stadsecretaris. Een hoofdbibliotecaris. Een communicatiedeskundige. Een verkeersdeskundige.
En men vindt geen nieuwe directeur voor de Schouwburg.
Ten onrechte denkt men wel eens dat het om een loutere centenkwestie gaat. Die verkeersdeskundige bijvoorbeeld werd wel degelijk vorstelijk beloond.
De gewezen bibliothecaris (Bart Noels) wijst er in een lezersbrief terecht op dat er op het stadhuis nog zoiets als een aangename of onaangename werksfeer bestaat. En dat er toch nog echte civil servants te vinden zijn.
Het is ten andere zo dat de nieuwe rechtspositieregeling van de ambtenaar (het statuut) ruimte laat voor allerhande extralegale voordelen. En nieuwe facultatieve toelagen.