Het botst al lang tussen schepen Bral en burgemeester De Clerck

Tussen voormalig burgemeester Manu de Bethune en zijn schepen boterde het ook al niet.
Maar Manu was een dusdanig imposant figuur dat hij Stefaan Bral de mond kon snoeren, in het College en in de gemeenteraad. Manu kon hem zelfs verbieden om met de pers te praten.

Wat is er nu weer aan de hand?
In “Het Laatste Nieuws” uitte Bral zijn ongenoegen over het grote budget dat gaat naar verbouwing van de fabriek Desmet-Dejaegher tot kunstenfabriek. Die plannen zijn alweer jaren oud, zodat het maar raar aandoet dat Bral pas nu naar buiten komt met zijn grieven. Even aanstippen dat hij niet aanwezig was bij het begrotingsdebat 2008, gemeenteraad van 17 december 2007, waarin ook die uitgavepost ter sprake kwam. Waar ziet men dat nog, in een centrumstad? Dat een schepen zonder enige verontschuldiging afwezig blijft bij een begrotingsdebat?

De mare van Bral in “Het Laatste Nieuws” is vandaag even gretig uitgelegd in “Het Nieuwsblad” en zelfs het kwaliteitsblad “De Standaard”. Kop luidt dat het botst tussen de schepen en de burgemeester. En lezers worden uitgenodigd om te reageren.
Raadslid en volksvertegenwoordiger Bart Caron mocht al zijn zeg doen. Hij vindt Bral “een christen-democraat met de mentaliteit bijna van een socialist”. Caron toch! JIJ bent een socialist. Jij hebt Bral nog geroemd als schepen van cultuur, maar niet van kunsten. Bral weet niet eens wat een socialist is, tenzij als scheldwoord. Bral is van de middenstand. VAN BISSEGEM.

Bral was in de vorige bestuursperiode schepen van cultuur, toerisme, feestelijkheden, sport, recreatie, volksontwikkeling. Dat was nogal wat.
Nu nog van leefmilieu, afvalstoffen, groen op openbaar domein, sport. Hij is al een keer schepen geweest van leefmilieu en bewees toen al dat hij die materie niet helemaal beheerste. Sport en evenementen, dat is zijn ding. En evenementen is hij nu ook kwijt.
Zijn vzw Bruisende Stad (nu “Feest in de stad”) werd volgens de burgemeester niet professioneel geleid. Onze lezers weten dat dit een eufemisme is. Er werd daar gewoon gefoefeld. Op een bepaald moment weigerde Bral zelfs om de begroting van de gemeentelijke vzw Bruisende Stad voor te leggen aan het schepencollege en de gemeenteraad.
Is het u al opgevallen dat er in stad niet minder evenementen zijn dan toen Bral daar nog met zijn acolieten mee bezig was?

Bral is iemand zonder de minste scrupules. Heeft aan alles lak. Zijn politiek-ethisch vermogen is al even sterk als dat van een willekeurige dictator in een bananenrepubliek. Ondanks zijn KSA-verleden.
Hij beseft totaal niet dat een schepencollege “collegiaal” optreedt (als een corps) en collectief verantwoordelijk is. Bral schrikt er zelfs niet voor terug om wetten te overtreden. Zijn lijst van mandaten en vermogensaangifte voor 2006 is niet binnen bij het Rekenhof. Alleszins niet op tijd. Als voorzitter van Bruisende Stad heeft hij een keer zonder de goedkeuring van de gemeenteraad contributies geheven op de uitbreiding van terrassen bij evenementen. En bij de weigeraars ging hij die ‘bijdragen’ persoonlijk met veel misbaar ophalen. Cash ! Dreigde de politie erbij te halen. Zo iemand is dat.
Zonder enige toepassing van de regelgeving liet hij zich ook bombarderen tot voorzitter van het “Museum 1302”. Enzovoort.
Bral zou een goed schepen geweest zijn in Charleroi.

Ruwaart Bral heeft onvoorstelbaar veel lef.
Zijn tong zit niet op de juiste plaats. In meer besloten kring – en zelfs daarbuiten, op café – kan hij het sinds jaren niet nalaten om het beleid van zijn burgemeester aan te vallen. Schoffeert hem hierbij. Noemt Stefaan De Clerck dan een “kluchtenspeelder”, een “fantasist”, en in het beste geval een “goochelaar”.
Nochtans schrijft Bral op zijn foto-website (die al lang stil ligt) dat hij er zich terdege van bewust is dat in de politiek alles afhangt van de manier waarop mensen al of niet kunnen samenwerken.

Bral moet ophouden met zich te bemoeien met cultuur.
Toen hij schepen af was voor deze portefeuille was hij daar blij om en bestempelde hij heel de Kortrijkse cultuurwereld als een “vorten boel”. Terwijl hij daar – als het al zo was – zelf 6 jaar voor verantwoordelijk kon beschouwd worden. Hoe kan een beleidsman zoiets zeggen, over zijn eigenste departement? (Nu ja, welke Kortrijkzaan heeft er ooit Bral gezien op een cultuurevenement?)

Bral zou er beter mee ophouden. En niet omdat hij vindt het recht te hebben om er een eigen mening op na te houden.
Hij heeft na zijn ontslag-in-overleg bij Koramic weer voltijds werk, en kan zich niet meer voldoende bezighouden met zijn schepenambt. (Zijn absenteïsme is opvallend.)
Hij kent zijn materies en dossiers niet. Hij spreekt de waarheid niet. Hij foefelt. Daarom. Hij tuit en tiert rondom zijn oren. Kent geen ABN. Hij maakt met heel zijn gedrag en arrogantie de politiek tot schande. Hij valt zijn baas aan. (Een ambtenaar zou zich dit niet kunnen veroorloven.)
Dit heeft nu wel geen verband met het voorgaande, maar als er één van zijn milieu-ambtenaren een beetje ziek is, dan is de schepen weerloos. Werkloos.

Nu stoten we dan weer op het probleem van de volksdemocratie.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde Bral 3.096 naamstemmen. Dat is veel hoor. (En hij is één van de weinigen die erop vooruitging.)
Hij liet op zijn lijst enkel de burgemeester en Lieven Lybeer (3.521 stemmen) aan hem voorafgaan. Zelfs Guy Leleu behaalde wat minder stemmen (3.037).

Bral zou wel een goede pseudo-burgemeester zijn tijdens Bissegem-kermis. Dat kunnen we hem wel even nageven.