Presentjes voor gemeenteraadsleden

Update, onderaan weer een constructief voorstel. Maar ja. ‘ t Zal niet lukken.

strong>Op de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar krijgen de raadsleden traditioneel enige presentjes van het besturend College. Wel op ons kosten.
Dat is omdat iedereen van hoog tot laag zo goed zijn best doen, in het algemeen belang. En omdat iedereen, van hoog tot laag, van zichzelf vindt dat hij (zij) het als mandataris in het algemeen bekeken ook goed doet, of niet zo slecht, en iedereen dat ook vindt van de anderen. Kusje, kusje, kusje. Handje handje geven alsof er nog nergens ziektekiemen zijn.
Dan vragen hoe het gaat, en weglopen. Wie is er daar nog?
Dat is op de nieuwjaarsreceptie.
Op die dag in januari zou men best de gemeenteraad afschaffen.

Van de weeromstuit wil iedereen na die gemeenteraad daar zijn, in de Beatrijszaal. Perse. Tafelschuimers.
De cadeaus. Een agenda bijvoorbeeld, zodat elkeen nu tenminste weet wat er te doen te staat. Dat is al een hele vooruitgang.

Maar dit keer was er een heel speciaal cadeau voorzien. Iets wat de gemeenteraadsleden zichzelf al schijnbaar achteloos – negligent – middels een zoveelste aanpassing van het huishoudelijk reglement uit september vorig jaar al hadden toegestaan. Art. 51 was dat toch ?

Politiekers stemmen altijd democratisch, over wat zij voor zichzelf onder mekaar eventueel als cadeaus kunnen gunnen. Als het dan uitkomt, volgt enig besmuikt jolijt. Zij zijn dan wel een beetje GLY. Besmuikt beschaamd.
De schijnbare cameraderie onder verkozenen , te wijten aan een gemeenschappelijke persoonlijkheidsstructuur vergt dan wat genezende humor. Lacherlijkerheid neemt de bovenhand.
Qua groepsgedrag in de Kortrijkse gemeenteraad is er nu wel voer voor academische studie van vanwegeve politiek-analytische dieptepsychologen. Een nog zelden bestudeerde casus over cliënten uit gemeenteraden. Nochtans, in Kortrijk onvoorstelbaar eenvoudig.

Tip 1: geloof nooit wat iemand zegt, ook niet in de leugendetector.

Iedereen bedeelde zichzelf voor dit jaar met 48 parkeercheques voor het gebruik van de ondergrondse parkeergarage van het Schouwburgplein. Ter waarde van 2,5 euro. Er werden in totaal door Stad 1.986 cheques aangekocht bij Parko. Voor een globaal bedrag van 4.920 euro. Dank u, kiezer.
Het College wendt dit voor als een cadeau. Komt van ons! Gemeenschapsgelden. Belastingen.
Onze representanten in het beleid kunnen daarmee twee en een half uur parkeren, en er is nog zoals voor elkeen één uur gratis.
Raadsleden worden verondersteld die cheques te gebruiken bij hun overkomst naar twee vergaderingen (de maandelijkse raadscommissie en de gemeenteraad) in het stadhuis. Een gemeenteraad zal dus voortaan ten laatste afgelopen zijn om 22 uur. Maar waarom kreeg iedereen 48 cheques? Gaat men er dan vanuit dat er per maand vier vergaderingen zijn? (In augustus zijn er niet eens zittingen.) Of redeneert men dat raadsleden bij tijd en wijle nog dossiers komen inkijken?
En waarom hebben onze meer groen getinte raadsleden dit cadeau aanvaard? Zij die met de fiets komen?

Tip 2?

Er nog even aan herinneren dat raadsleden nog van andere financiële giften genieten.
Er zijn de zitpenningen. Het presentiegeld bedraagt per vergadering 167 euro. Denk ik. Het kan nu ook 175 euro zijn. (Men is daar nogal discreet over. Maar altijd wel daarbij zeggen dat het om een brutobedrag gaat, als u er durft om vragen aan een raadslid. Indien niet, vraag het aan het meldpunt van Stad. Communicatie.

Tip 3.

Er is een fractievergoeding.
In principe 153 euro per raadslid per jaar.
Voor 2007 zijn volgende bedragen overgemaakt aan de partijen: 1.050 euro voor SP.A-Spirit-Groen; 2.362,5 euro voor de CD&V-NVA; 787,5 euro voor het Vlaams Belang; 1181,2 (komma 2 ??) voor de VLD. De partijen zouden best eens in de Stadskrant uitleggen wat ze daarmee uitrichten.

Tip 4.

Er is ook overeengekomen dat ieder raadslid voortaan per jaar (!) niet minder dan 500 euro krijgt voor zijn PC thuis. Vijfhonderd euro, weet u wat dat is?
Sommigen kunnen Tinternet niet eens gebruiken. Lezen hun emails niet. Vergeten keer op keer om dagelijks de meest noodzakelijke websites te raadplegen. Hoe gaat dat? Ge moet naar het voetbal. Ge moet naar een receptie. Ge moet naar daar en naar daar, en ge weet niet meer waarom. Ge weet eigenlijk niet meer wat je aan het doen bent.

Tip.
Eindelijk thuisgekomen. Dagdagelijks werk.
Websites van andere raadsleden lezen. Die van de VVSG, van de Vlaamse overheid, van Stad, de regionale websites van kranten, de lokale statistieken, intercommunales, de eigenste partij.
www.kortrijkwatcher.be.
Dossiers. Dienstbetoon. Zoeken naar het Gemeentelijk Zakboekje. Agenda aanvullen. Bierkaartjes nakijken.
Niet kunnen slapen. Wat doe ik toch? Waarom? Kan ik dat wel?

Het kan ons Kortrijkzanen au fond niet zoveel schelen, wat raadsleden zoal incasseren.
Als zij maar hun dure eed getrouw zijn. Dat zij de verplichtingen van hun mandaat nakomen.

EN NU ALWEER EEN POSITIEF VOORSTEL.
Wij, kiezers, zullen ons vooreerst afvragen of de gemeenteraad globaliter een geschenk verdient.
En wij zullen het geschenk betalen. Zonder begrotingspost.
Het cadeau wordt overhandigd in onze naam, door iemand uit de publieke tribune. Een gemeenteraad moet zichzelf niet fêteren.