De kosten van een bezoekerscentrum, in min en in meer

Het hof “te Coucx” wordt nu echt omgetoverd tot een bezoekerscentrum. Niet te verwarren met dat andere bezoekerscentrum in het Begijnhof, of met het streekbezoekerscentrum in het Museum 1302. Ook niet met het Huis van de Streek in het kasteel van ‘t Hooghe.
We hebben het hier wel degelijk over die wonderschone hoeve aan de Marionettenlaan 12 te Kortrijk-Marke, niet ver van het in opbouw zijnde nieuwe ziekenhuis. Alreeds onder het bewind van schepen Philippe De Coene van milieu werd het plan opgevat om van dat goed een natuureducatief centrum te maken, samen met De Libel kaderend in het Groen Lint Project.

We hebben daar allemaal niets op tegen.
Maar als cijferfreak (number cruncher) wil ik nu wel eens systematisch trachten bij te houden wat de realisatie van dit bezoekerscentrum uiteindelijk zal gaan kosten.

Het is een oud zeer in Kortrijk. Van allerhande grootse projecten uit het verleden (het nieuwe stadhuis, de tunnel van de Doorniksewijk, sportcentrum Lange Munte, enz.) wordt achteraf nooit publiekelijk bekend gemaakt wat de uiteindelijk kostprijs is geworden en wat men oorspronkelijk dacht dat het zou gaan kosten. Ook weten we nooit of de voorziene subsidies wel werden binnengehaald. Gedaan daarmee.

Voor de verbouwing van een gedeelte van de hoeve tot natuureducatief centrum vond het schepencollege van 13 juli en 21 november 2006 dat een bedrag van 575.134 euro (incl. BTW) zou volstaan. Meteen werd ook het ereloon berekend voor de studieopdracht. Tegen 8 procent gaf dat 46.090 euro (incl. BTW).
Voor wie nu niet meer verder wil lezen al direct even de huidige stand van zaken. De teller is op vandaag opgelopen tot 630.435 euro, altijd met BTW inbegrepen. (Met de grondprijs, de aankoop van de hoeve houden we hier nu geen rekening. Gekocht van Koramic, waar toendertijd schepen Stefaan Bral nog iets voor het zeggen had.)

Voor de number crunchers en documentalisten onder ons hierna wat meer details over de evolutie van de kosten.
Er nog vooraf op wijzen dat het onduidelijk is of in de prijzen die volgen het ereloon is inbegrepen. Het College geeft de indruk van wel.

Eerst de prijzen bij de aanbestedingen.
Lot 1: ruwbouw en gedeeltelijke afwerking.
– Raming: 401.351 euro.
– Inschrijving: 483.319 euro. Na “aanpassing” verlaagd tot 455.223 euro.

Lot 2: centrale verwarming; sanitair, ventilatie.
– Raming: 113.656 euro.
– Inschrijving: 130.167 euro. Na aanpassing verlaagd tot 114.365 euro.

Lot 3: elektriciteit.
– Raming: 59.017 euro.
– Inschrijving: 37.686 euro (dus lager!).

Lot 4: lift.
– Raming: 28.374 euro.
– Inschrijving: 23.166 euro (lager).

Dat geeft voor de gegunde aanbestedingen in het totaal 630.440 euro, BTW inbegrepen.
De raming was 602.382 euro.

Herinner u:
in november 2006 bij het voorontwerp ging het dus nog om 575.134 euro.
Maar tijdens het schepencollege van 17 juli 2007 liep dat op tot 602.399 euro. Want schepen Jean de Bethune (van faciliteit) vond plots dat er extra maatregelen nodig waren. Van ecologische aard: verwarming op houtpellets, en zuivering van afvalwater. Een meeruitgave van 28.449 euro.

In december vorig jaar zijn er eerste verrekeningen geweest voor de loten 1 en 2. IN MIN !!
Voor lot 1: 28.096 euro in min.
Voor lot 2: 15.802 euro in min.
Het totaal van de vier loten bedraagt nu 630.435 euro, dat is nog slechts 28.035 euro boven het bedrag van de raming.
Het College gaat daar fier over, want heeft vergeten dat men bij het voorontwerp nog dacht aan 575.134 euro.
De ontwerper arch. Xavier Beyens krijgt nu 8 procent op het nieuwe bedrag. In plaats van ongeveer 46.000 wordt het ca. 50.000 euro. Dat is een verrekening in méér.
Met het ereloon inbegrepen komen we volgens het College dan aan 634.779 euro.

Hoe zou het zitten met de mogelijke subsidies?
Toerisme Vlaanderen heeft al 324.680 euro toegezegd.
Maar men hoopt ook op onderhoudspremies omdat de hoeve een beschermd monument is en het poortgebouw een ZEN-monument (zonder economisch nut). Dat zou in het beste geval nog zowat 43.000 euro kunnen opbrengen.