Omgevingsgeluid op de site Kortrijk Weide haalt niet alle milieunormen

De site Kortrijk Weide (waar vroeger ‘bleekmeerschen’ waren) is gelegen tussen de Leie, de spoorweg, de Magdalenastraat en de Beheerstraat. U weet wel, aan de westkant met het gebied van het voormalig douane-entrepot en de NMBS-loods en oostelijk een gebied met rijwoningen en loodsen (Havenkaai, Meersstraat). Het geheel wordt doorsneden door de Westelijke Ring.

In 2003 gaf de stad Kortrijk de opdracht aan Stephane Beel om een masterplan voor de site uit te tekenen. Dit ontwerp (vorig jaar geactualiseerd) voorziet een gemengd programma van wonen, kantoren, cultuur, langparkeerplaatsen, commerciële activiteiten. Een evenementenplein, een esplanade, woontorens, parkwoningen, een park met hemelwaterbuffer, groene parking, misschien een fuifzaal in de goederenloods.

Zeer concreet komt er binnen afzienbare tijd het lang verwachte nieuwe politiegebouw. Het ontwerp is klaar. Te situeren op percelen van het oud goederenstation van de NMBS, tussen de Magdalenastraat en de nieuw aangelegde Westelijke Ring.
Om de kandidaat-ontwerpers van het politiegebouw wat bij te staan heeft Stad op ons kosten een akoestisch onderzoek laten uitvoeren over het omgevingsgeluid bij de inplantingszone van het complex. De uitslag daarvan is interessant om te weten. Niet enkel voor de politieagenten die in het nieuwe gebouw zullen moeten werken met open ramen, maar ook voor de
huidige én toekomstige bewoners. (Die toekomstige bewoners, bedienden, winkeliers, parkeerders en fuivers zullen overigens het omgevingslawaai later nog doen stijgen.)

Het omgevingslawaai wordt gedefinieerd als ongewenst of schadelijk geluid buitenhuis dat door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, inclusief geluid dat wordt voortgebracht door wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer. Voor het te bouwen politiekantoor is dit lawaai hoofdzakelijk te wijten aan de Westelijk Ring en het spoorwegtraject Kortrijk-Kust (met die stalen brug !).
Het omgevingsgeluid is het geluid op een gegeven plaats en op een gegeven ogenblik.
Het is dit laatste geluid (de Leq-waarde) waar de akoestische studie bijzonder veel waarde aan hecht. Gemeten op vier punten van de site politiegebouw. Op maandag 09/07 – dinsdag 10/07/2007.

De site is tegelijk woon- en industriegebied. Voor woongebieden ligt de milieukwaliteitsnorm in dB(A) ‘open lucht’ resp. overdag en ‘s nachts op 45,40 en 35 dB(A). Voor industriegebieden op 60,55 en 55 dB(A).

Meetpunt 1
Gelegen op 40 meter van het rondpunt Westelijke Ring-Blekerstraat. Het toeval wilde dat op de dag ven de meting het gedeelte Westelijke Ring tot aan het kruispunt “Appel” verkeersvrij was. Maar dat verkeer werd afgeleid aan het rondpunt. Er kwam wel net een sportvliegtuigje en een trein voorbij. Dit gaf een Lmax-waarde van 69,8 dB(a). En er was incidenteel geluid van werken met een vrachtwagen: Lmax: 72,6 dB(a).
Conclusie voor overdag rond 9u30 en het spitsuur rond 13u30 : het omgevingsgeluid overschrijdt wel degelijk de norm voor woongebieden maar NIET die voor industriegebied.

Meetpunt 2
Kant Magdalenastraat, halverwege de basis van de (driehoekige) site zelf.
Hier overschreed het omgevingsgeluid overdag (rond 10 u en 13u3) ook de milieunorm voor woongebieden ! (Niet die voor industriezones). Nochtans was er een keer een Lmax van 68,2 dB(A).
Op dit punt werd ook eens ‘s avonds gemeten, tussen 22u15 en 22u30. Kwam daar wel een trein voorbij zeker ! Lmax 61,3 dB(A). Zonder dat incidenteel geluid werd de milieukwaliteitsnorm BIJNA gehaald. Die voor industriezones werd wel degelijk gehaald.

Meetpunt 3
Aan de noordpunt van de site, waar het spoorwegproject de site-omgeving verlaat, op 100 meter van de stalen brug.
Het omgevingsgeluid overdag overschrijdt de norm voor woongebieden alweer. Zelfs zonder treinverkeer ! (Niet die voor industriegebied.)

Meetpunt 4
Deze meetplaats lag aan de oude opslagplaats van het goederenstation ter hoogte van de spoorweglijjn.
Ook hier wordt de kwaleitsnorm overdag – zelfs zonder treinverkeer ! – voor woongebieden overschreden. Lichtjes, met 3,3 dB(A).
Met treinverkeer haalt men zelfs de norm niet voor industriegebied.

CONCLUSIE
De kwaliteitsnorm inzake omgevingsgeluid voor woongebieden op en rond de site politiegebouw wordt op alle vier de meetplaatsen overschreden. De norm voor industriezones niet altijd helemaal. Maar is een politiekantoor wel een industrie?

Bron
De website van Stad Kortrijk! Zie rubriek aanbestedingen, onderdeel: politiegebouw.

Voor de toekomst mogen we hopen dat Stad (of SOK, het stadsontwikkelingsbedrijf) bij woonprojecten ook weer zo’n akoestische studies zal publiceren. Dan weten we waaraan ons te houden. Zien of we daar wel willen wonen.