Een workshop waarop u NIET bent gevraagd (2): de designfabriek

Vandaag start dus in Kortrijk een internationale driedaagse workshop met de DESIGNFABRIEK als thema.
Niemand die daar iets over weet. Nog altijd geen bericht daarover op de website van Stad. De website van designregio Kortrijk ligt nog altijd plat. Nochtans meent het College te weten dat ” het idee om een designfabriek in Kortrijk op te zetten leeft bij de verschillende publieke en private actoren”. De designfabriek zou een platform zijn voor bedrijven, organisaties en mensen die actief zijn in de sector van design, kunst en creatieve industrie. De “fabriek” kan verschillende functies hebben: het verzamelen van kennis en expertise, ruimte aanbieden voor producties en tentoonstellingen, opslagplaats voorzien voor designvoorwerpen en materialen, begeleiding van starters, faciliteiten aanbieden voor het ontwerpen van prototypes, enz.

Het evenement kadert in een Europees project genaamd ADMIRE. Velen verwarren dit met het bekende middeltje “Admire N” tegen bladluizen en witte vlieg op sierplanten.
ADMIRE staat voor “Award for Design Management Innovating and Reinforcing Enterprises”. Maakt deel uit van het 6de Kaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap. En dit Design Management Europe (DME) is ook een “key part” van het PRO-INNO initiatief. Zo. 19 partners uit 12 landen. (Het aantal hangt af van de bron die je raadpleegt.) Hoofdpartner of coördinator is de stad Eindhoven.

De Kortrijkse gemeenteraad heeft in oktober 2006 zonder daar ook maar één woord aan te wijden de deelname aan het project Admire goedgekeurd. Het toenmalige Vlaams Blok stemde tegen omdat er in het dossier Engelstalige teksten staken.
Er is intussen al wat afgereisd in het kader van het project. In november vorig jaar was er in Eindhoven een hoorzitting waarbij de burgemeester en drie ambtenaren aanwezig waren. Nog in november was een Kortrijkse delegatie (met twee journalisten, maar geen raadsleden) in Essen voor de uitreiking van de eerste DME Award. Dit jaar mag men hiervoor in oktober naar Cardiff.

De kosten voor de lopende driedaagse workshop in Kortrijk worden geraamd op 27.000 euro. Daarin steken ondermeer de reis- en verblijfkosten voor de gasten (9.360 euro), plus NOG een vergoeding voor de deelnemers (4.625 euro). Lunchen, diners en catering: 5.800 euro. De busrit: 350 euro. Drukkosten: 4.000 euro. Eventueel andere kosten: 2.040,00 euro. Men hoopt op een Europese subsidie van 50 procent, exclusief BTW.

Budgetbewaking

Nu moet u echt eens kijken hoe de workshop is gefinancierd op de Kortrijkse begroting. In de rubriek “Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening” !
Op de post “erelonen en vergoeding experten” met 13.935 euro. Terwijl er maar 7.000 euro is voorzien. Verder nog 11.015 euro op de post “receptie- en representatie”. En daar staat 4.000 euro op.

Hoeveel kost de deelname van Stad aan het hele project ADMIRE ?
Moeilijk te achterhalen.
In september 2006 stemde het College in met een ‘principiële’ uitgave van 155.196 euro (voor twee jaar?), waarbij men hoopte op een Europese betoelaging van 50 procent. Maar even later werd het stadsbudget opgetrokken van 77.598 euro naar 98.196 euro. Er is nog een complicatie. Voor de inhoudelijke uitwerking van het project Admire doet Stad beroep op de competenties en de personeelsinzet (Marc Dubois) van de vzw Designregio Kortrijk. Het Collegebesluit hieromtrent is bijzonder ingewikkeld. Voor elk van de jaren 2007 en 2008 krijgt de vzw voor haar activiteiten 29.000 euro. Nog voor deze periode gaat er 17.000 euro in natura (!?) voor de administratie en de logistiek. En ter compensatie voor “prestaties” krijgt de vzw voor 2007-2008 nog 50.000 euro. (Waarschijnlijk gaat het hier om een verloning voor de designmeester. Twaalf manmaanden. Maar hoe wordt Becky Verthé betaald?)
Ambtenaren kosten ook geld. Valerie Lambertyn is alleszins deels druk bezig met Admire. (Leiedal ook.)
Burgemeester hoopt met dit alles dat Kortrijk ooit aanspraak kan maken op de titel European Design Capital. In plaats van bijv. Milaan of Turijn.

Becky Verthé van de designregio heeft ooit een schitterende scriptie gemaakt: “Kortrijk design: bouwstenen voor een strategisch en actieplan”. (Zie stuk van 15 december 2006.)
Al in de inleiding stipte de auteur aan dat het zwak punt in het verhaal over Kortrijk als stad van design de communicatie is.
Hebt u ooit een activiteitenverslag van onze designmeester(s) gezien? En van de vorige, die ooit met veel tamtam in de collegetoren van Sint-Amand zijn ingetrokken?
Zal de burgemeester aan de Raad spontaan verslag doen van zijn workshop over de Designfabriek?

P.S.
Op de kalender van www.designmanagementeurope.com is het programma van onze Kortrijkse workshop verdwenen…