Wat zijn de kosten van de openbare ordehandhaving bij het voetbal ?

Bij de live-uitzending op 27 februari van de voetbalmatch AA-Gent-KVK op de ledwall (lichtkrant) van de Grote Markt te Kortrijk zijn er rellen geweest, gepaard gaande met allerhande vormen van vandalisme. Politie moest ingrijpen. En manschappen kwamen beetje laat aangehold, terwijl politie vlakbij woont. Voor niet-Kortrijkzanen: net om de hoek. Waren ze weer aan het kaarten? Aan het dollen op de verdieping, wat dit ook moge wezen? Keken ze op kantoor zelf naar het voetbal? Allemaal naar Gent?

ONDERZOEK ZAL DIT ALLES UITWIJZEN.

Volgens persreportages van plaatselijke correspondenten: burgemeester-openbareordehandhaver raakte ietwat van slag.
Men bestond het om de ledwall van Roularta te bekogelen.
Dit strookt allemaal helemaal niet met de afspraken inzake Goede Praktijken van politiezone VLAS met de voetbalwereld.
Cf. infra.

Maar waar was Jolie??

Raadslid en gewezen ‘jonge CVP-turk’ Patrick Jolie (CD&V) was DE grote voorvechter voor het uitzenden van deze match. In de gemeenteraad beperken zijn weinige – alhoewel altijd voor iedereen drollige tussenkomsten – zich meestal tot een pleidooi voor meer geldelijke en andere steun van Stad voor KVK.
Jongens, is me dat een voetbalfreak ! En een tegenstander van allochtone eventueel crimogene zigeuners in zijn Heulse dorp. Criminele doodskoppers van vreemde origine op het voetbalveld moeten kunnen.

Het raadslid (ook lid van de politieraad) moet nu maar eens vragen wat de ordehandhaving bij voetbalmatchen van KVK zoal kost, en wie dit alles betaalt. Bij matchen buitenhuis trekken ook manschappen mee op de bussen.

De vandalenstreken van afgelopen woensdagavond breidden zich nog uit tot op het Schouwburgplein. Het raadslid kan meteen nog vragen aan de korpschef of de vier camera’s – waarvan één zelfs beelden opneemt tot aan het stadhuis – hun werk hebben gedaan. Ook preventief, als afschrikmiddel? Immers, nog onlangs hield de korpschef Stefaan Eeckhout een pleidooi voor het installeren van 40 à 50 camera’s in de stad.

Voetbalsokken

Raadslid Jolie kan ook eens vragen hoeveel miljoenen (in euro of BEF) het loutere bestaan van KVK en de club aan toelagen en investeringen en energie aan Stad al heeft gekost, laat ons zeggen sinds en vanaf het burgemeesterschap van Tone Sansen. Zaaizaad voor het gras inbegrepen. En dan delen door het aantal supporters. Gegarandeerd vallen alle supporters bij het vernemen van dit bedrag van hun voetbalsokken. Gaan ze nog uit consternatie wat meer zuipen op ons kosten.

Wat kost hier een politieman per uur, bij openbare ordehandhaving? (Buiten de reguliere werking.)
Wij hebben slechts bedragen gevonden die dateren uit 2002. Daar moeten nu dus serieuze indexeringen op toegepast worden.

Leden van het hoger kader: 40,39 euro.
Middenkader: 33,56 euro.
Basiskader: 26,68 euro.
Hulpkader: 22,83 euro.
Bij weekendprestaties moet u die bedragen met 2 vermenigvuldigen.

Bovenstaande cijfers zijn berekend op basis van de kostprijs van de openbare ordehandhaving bij een boerenbetoging tegen de boomplantactie Preshoekbos in december 2002. Waarschijnlijk ging het hier om prestaties buiten de reguliere werking, overuren?

Want meer recente gegevens uit 2006 luiden gemiddeld en normaliter zo:
* Een politiecommissaris kost 28 euro per uur.
* Een hoofdinspecteur: 24 euro.
* Een inspecteur (dat is een gewone agent) : 18 euro.
Goed verstaan: het gaat hier om gemiddelde Belgische gegevens, in dat jaar verstrekt door de federale minister van Binnenlandse Zaken.

Over de inzet en de kosten van politiediensten bij voetbalwedstrijden zijn er enkele parlementaire vragen geweest.
Eens kijken wat dit oplevert…

Maar eerst nog even dit.
Binnen de politiezone VLAS bestaan een serie documenten, genaamd “goede praktijken” , – die men nastreeft.
Het document GP-5456-03 slaat op de aanpak van het voetbalbeleid. Uit de berichtgeving in de pers over de rellen op de Grote Markt kan men zeker niet afleiden dat de burgemeester weet heeft van dit document.

Blijkbaar was men nergens op voorbereid. Terwijl GP-5456-03 het wel anders zag.

(Wordt vervolgd.)