Voorstel tot invoering van een databank voor hondenpoep

Tsja, poep, daar wordt nogal makkelijk over gelachen natuurlijk. Ook over hondenpoep, paardendrollen, kattepis, vogelstront en bospoepers.
Hondenpoep is ook voor Kortrijkzanen naast modder DE ergernis nummer één. Vandaar dat we hier meer speciaal het kartel SP.A-Groen-Spirit een voorstel willen aan de hand doen om in te dienen in de gemeenteraad van april. Gepikt van de Socialistische Partij Tilburg.

De socialistische fractie in deze Nederlandse gemeente wil vooreerst dat honden verplicht worden om een penning te dragen. Zij worden daar al verplicht geregistreerd maar krijgen nu ook een DNA-profiel.
Osporingsambtenaren kunnen momenteel hondenbezitters alleen beboeten als zij ‘op heterdaad’ worden betrapt bij het niet opruimen van hondenpoep. De kans hierop is verwaarloosbaar klein want de schepen van milieu Bral vertoeft eerder binnen dan buiten de wijkcafés en de wijkagenten zijn nergens te bespeuren.

In het Tilburgse voorstel kunnen opsporingsambtenaren op pad worden gestuurd om in de stad monsters te nemen van hondendrollen. Zij krijgen daarvoor een potje met een schepje aan het dekseltje zoals dat ook in ziekenhuizen gebruikt wordt. Het staal wordt dan onderzocht door wat wij zouden noemen de G.A.S-ambtenaar en middels de DNA-database gekoppeld aan een bepaalde hond en eigenaar.

Het is een eenvoudig voorstel.
Maar wanneer raadsleden een voorstel indienen is het altijd geraadzaam om iets te zeggen over de financiering ervan.
In Tilburg betaalt een hondenbezitter jaarlijks 73 euro voor een hond, 103 voor de tweede en 123 euro voor elke bijkomende hond. Dat brengt daar jaarlijks 1.032.000 euro op!
De SP van Tilburg stelt voor om de hondenbelasting te vervangen door een eenmalige heffing van ongeveer 145 euro. Berekend is dat die heffing kostendekkend is voor de DNA-registratie, het certificaat en de hondenpenning. Ook al omdat losliggende hondendrollen gemakkelijker traceerbaar naar de eigenaar zijn en hiermee meerdere flinke boeten kunnen opgelegd.

Als raadslid Catherine Matthieu (Groen) dit voorstel zou neerleggen mag zij zich natuurlijk aan weerwerk verwachten.
Het Vlaams Belang zal onmiddellijk verwijzen naar het bestaan van allochtone honden en zwerfhonden. Moeten zij verplicht worden ingeburgerd? Lessen krijgen over onze hondenwaarden en vooral normen? Of zal men de stadsgrenzen voorzien van permanente bewaking.

Raadslid Eric Flo (lijst JMDD) kan het verhaal complexer maken door te verwijzen naar de overlast van kattenpis en duivenstront. Als deskundige zal hij aantonen dat de kans om een hond aan een drol te koppelen hoogtens 70 procent is. En dan nog in laboratorium-omstandigheden en niet vanuit een situatie waarin een verregende drol op straat ligt te smeulen waarbij de kans ook nog heel reëel is dat andere honden eroverheen gemarkeerd hebben. Hetzij met hun eigen drol, anaalkliervocht of urine, met daarin sporen van gameten (voortplantingscellen) plus het bijhorend DNA-materiaal. Terecht zal Flo er nog op wijzen dat een bruikbaar DNA-profiel uit ontlasting op zich niet is te halen. Er moet celmateriaal bij te vinden zijn, d.w.z bloed of slijm.

Raadslid Koen Byttebier (VLD) zal verwijzen naar zijn in de maak zijnde horeca-plan. Daarin is nu reeds voorzien dat de bewijslast bij de gemeente ligt. Als de hondenbezitter (poedelhondendame) middels een hotelkwitantie kan aantonen dat hij op de bewuste dag van de vinding van een drol niet in de stad verbleef kan geen sprake zijn van een overtreding.

Uiteindelijk is er toch kans dat het voorstel aanvaard wordt.
Evenwel in een versterkte, meer doordachte versie, na positieve tussenkomst van de burgemeester.
Iedere hond krijgt een chip ingeplant, en moet er dagelijks één (dezelfde) inslikken. De chips worden via een handelsakkoord met burgemeester Mao Xiao Ping (Eetstokje) spotgoedkoop gefabriceerd in onze hanzestad Wuxi (China).