Stand-up comedian in de gemeenteraad

Vanavond volgt er weer een optreden van raadslid Eric Flo (LDD) in de gemeenteraad.
Met Carl Decaluwé zal men niet lachen, maar wel met onze Flo.
En met al die raadsleden die er voor de rest van hun jaren maar democratisch blijven bij zitten te zitten, daar willen we ook wel niet om lachen.
Kiezers, ‘t is niet eerlijk.

Flootje doet zijn tussenkomsten normaliter rechtopstaand, vandaar de titel van dit stuk. Burgemeester-voorzitter kan hem daarbij nauwelijks in toom houden.

Wel nooit vergeten dat Flo op zijn manier heel soms pertinent (pertinente) dingen aankaart. Jaja. Jaja. Wel niet altijd goed verwoord. In de politiek is dit dodelijk, de gave van het woord ontbreken.
Waarbij alle pseudo-dossierskenners in de gehele gemeenteraad zich dan meesmuilend verkneukelen over de onkunde van hun mede-verkozen raadslid. Wie kan daarom malen? Toch niet al die raadsleden die al heel hun politiek leven niet weten wat zij …(ik vind geen woorden)/

Flo dan niet helpen om hem bij te staan over wat hij nou wel even wou zeggen.
Het eerste beste gehandicapte CDV-raadslid heeft in de gemeenteraad in het verleden al van veel meer attentie genoten.
Rolstoel. Secretaris met presentiegeld.

Flo verdient dit allemaal ook. (Net als vroeger: schepen Joël Devos.)
In onze Raad maken de leden zich onderling vaak vrolijk over zichzelf, vooral als ze evenmin als Flo over iets afweten, iets kunnen, iets kennen, en niets doen.
Flo is nu de gekwetste prooi.

Maar wie is Eric Flo?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 stond hij op de zesde plaats van de lijst ‘Vlaams Belang’ en werd meteen met 375 naamstemmen verkozen.
Na nauwelijks drie zittingen werd hij door de partij geroyeerd. Hij had het namelijk bestaan om zich te onthouden bij het voorstel van het Vlaams Belang om de staatsie portretten van de koning en koningin uit het stadhuis te verwijderen. De werkelijke reden zat dieper. De partijleiding verwachtte zich algauw aan tussenkomsten in de Raad die zouden kunnen leiden tot enig hoogdringend medisch ingrijpen van de MUG.

Wie herinnert zich niet zijn hilarisch voorstel om subsidies te verstrekken voor al wie exotische (tropische) fruitbomen zou aanplanten, – nu de aarde toch aan het opwarmen is? Of die keer dat hij bij een budgetbespreking bezig was met een post uit de verkeerde kolom (een ander jaar).
De pers verwaarloost hem ten onrechte. Hij is de ster van de oppositie.

Vanaf april vorig jaar zetelde Eric Flo dan maar als onafhankelijke. Op 14 januari van dit jaar stelde hij zichzelf aan als voorzitter van de lokale afdeling van Lijst Dedecker. Hij vroeg aan de burgemeester om voortaan te mogen zetelen als vertegenwoordiger van die partij, als een éénmansfractie. Niet toegestaan.
Niettemin dient Flo nu zijn schriftelijke tussenkomsten in op papier met het logo van lijst DD.

We citeren straks even letterlijk de vraag (of is het een voorstel?) dat het raadslid vandaag zal indienen.
Hij wil een wijziging van het “charter aan zelfstandigen”. Over welk charter hij het heeft wordt niet nader toegelicht.
Er is hier in oktober 2007 wel eens een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen Stad, de NV Sint-Janspoort en het Stadsontwikkelingsbedrijf over ondermeer de oprichting van een handelsdistrict (BID) en een Pandenfonds. Met als terugvalscenario de oprichting van een vzw “Centrum Kortrijk”. (Men is daar nu volop mee bezig.) Flo heeft zich toendertijd onthouden.

En nu wil hij een niet nader omschreven vzw oprichten.
Citaat uit het voorstel (of de vraag):
“Met deze wil ik vragen dat de Stad meewerkt aan het opstarten van een vzw en deze zo snel mogelijk laat erkennen door de belastingen; zo kan de vzw de fiscale attesten afleveren bij betaling.”

Zo staat het er. We vinden niets uit.
Het voorstel gaat aldus verder:
“(Met deze wil ik vragen) dat de Stad meewerkt aan het opmeten van de winkelruimtes.”
“Dat de Stad gratis een zaal ter beschikking stelt voor de eerste vergadering, waar men een bestuur kiest en een voorzitter.”

Maar wat als die vzw er eenmaal is?
Flo benadrukt: “Wanneer deze vzw aan de Stad voorstellen aanbiedt deze te aanvaarden en als er grote werken zijn het gemeentepersoneel in te schakelen, en dit tegen een sociaal tarief.”
Want: “Geef de zelfstandigen een eerlijke kans te overleven tijdens de werken en ook daarna.”

Zo.
Nu verstaat u waarom heel de top van lijst Dedecker komt kijken naar het optreden van zijn nieuwste aanwinst en voorzitter van de lokale afdeling.
Ik verneem uit goede bron dat Ivan Sabbe (co-voorzitter van de lijst DD) – uit voorzorg ook een dokter-psychiater heeft ingeschakeld in de visitatie-commissie. Voor het geval Flo totaal verbitterd en in opgewonden toestand de zitting moet verlaten.
Aan weerszijden begeleid door twee wijkinspecteurs.

FLO MOET BLIJVEN.
Omdat hij het enige, meest onnozele (in bijbelse zin) raadslid is uit de Kortrijkse politieke geschiedenis.

P.S.
De vraag van Flo is in feite een voorstel.
Kan Ivan Sabbe uit Hulste niet een keer als voormalig raadslid aan zijn partijgenoot uitleggen dat een voorstel uit drie delen bestaat? Een toelichting, een motivatie (met eventueel de financiering) en de eigenlijke tekst van het voorstel waarover dan kan gestemd worden.