Het moet nu maar een keer gedaan zijn !

Wat moet er nu maar een keer gedaan zijn??
Veel ! Zeer veel. Nagenoeg alles. Zie ook archief.

Gisteren heeft raadslid Eric Flo van de lijst Dedecker (voor hoelang nog?) in de gemeenteraad de burgemeester bestempeld als een leugenaar. Mag niet. Dat is reputatieschade veroorzaken. Stefaan De Clerck vertelt wel een keer halve waarheden, of hij zegt niet alles. Dat is waar. Nog gisteren deelde hij een kalender mee van de komende gebeurtenissen zoals de opening van de paasfoor. Maar hij vertelde niet dat er morgen alweer een vierkoppige delegatie met het vliegtuig vanuit Rijsel vertrekt naar de beruchte MIPIM-beurs in Cannes. Dat mogen de raadsleden en de Kortrijkzanen niet weten. Hoeveel dat kost, wat men daar gaat doen. Staat zelfs niet in een Collegebesluit.

Raadslid Tone Sansen verwart Oezbekistan met Oostakker. Vroeg naar de veiligheidsrisico’s aldaar. Het moet nu een keer gedaan zijn dat hij tinternet niet kan of wil raadplegen. De website van Buitenlandse Zaken.

Dat moet ook gedaan zijn. Dat Filip Santy (CD&V) een zogezegd dringende maar nutteloze motie indient over de sluiting van het postkantoor te Heule, enkel en alleen om de pers te halen en op een goed blaadje te staan bij de Heulenaars.

Leraren kunnen er nu maar een keer mee ophouden om scholieren naar de gemeenteraad te sturen, terwijl ze daar zelf nog nooit een voet aan de grond hebben gezet. Hun leerlingen geeneens inlichten over het bestaan van een onmisbare politieke stadsblog zoals “kortrijklinksbekeken”. Zodat die leerlingen er geen snars van begrijpen en zich zo spoedig als mogelijk naar Den Trap reppen.

Jan Deweer van het VB stelde een mondelinge vraag over het vandalisme op de Grote Markt bij de vertoning van een voetbalmatch. Zo is voor de verantwoordelijke burgemeester de kous af. Want op een actualiteitsvraag volgt geen debat. Dat men dat niet weet moet maar gedaan zijn.

Raadslid Philippe De Coene (SP.A) stuurde op vorige dinsdagavond per email nog een vraag binnen. Reglementair. Wat niet meer kan is dat men op het stadhuis vanwege een ‘technische fout’ vindt dat de vraag te laat binnenliep. Het is niet de eerste keer dat dit voorvalt. Het moet de laatste keer zijn, met ons peperduur “e-decision-systeem”.

Op de gemeenteraad heeft men een plan voorgelegd om voor miljoenen euro aan brandweermateriaal te kopen. Zonder één woord algemeen goedgekeurd.

Het moet nu een keer gedaan zijn dat de burgemeester niet spontaan verslag uitbrengt van beslissingen bij het SOK, van workshops, dienstreizen, inkomende en uitgaande post, de oprichting van het Eurodistrict, de conferentie van burgemeesters, Futurotextiel, Wuxi, enz.

Schepen Jean de Béthune kwam om 20u24 nogal ordentelijk binnengestapt in de zitting. Zonder papieren. Schepen Stefaan Bral had toen net zijn telefoongesprekken buiten de raadzaal stopgezet.

De burgemeester mag niet meer beletten dat schepen Marie-Claire Vandenbulcke nog eventjes wil repliceren op een vraag.

Eigenlijk wordt het steeds duidelijker dat de burgemeester niet tegelijk zou mogen voorzitter zijn van de Raad.

De burgemeester vindt dat de kosten voor de workshop over de designfabriek lager liggen dat wat is genotuleerd in het Schepencollege. 13.000 euro tegenover 27.000.

Raadslid Vincent Van Quickenborne (VLD) prees bij de mondelinge vragen het optreden van raadslid Pieter Soens in het stuk de “Paradijsvogels”. Daar dienen mondelinge vragen niet voor.

De raadsleden Roos De Broeck-Heuvelman, Isa Veschaete, Els Maertens, Sliman You-ale, Martine Vandenbussche, Nele Claus, Joost Ghyssel, Elisabeth Vandamme menen nog altijd dat zij het woord niet mogen nemen in de gemeenteraad.

Een ‘cordon sanitaire’ rond het VB wil niet zeggen dat men raadslid Maarten Seynaeve mag afsnauwen.

Een gemeenteraad moet stipt beginnen. Net als een voetbalmatch. Het kan niet dat de burgemeester even moet drentelen om de zitting te openen omdat de Raad nog niet voltallig aanwezig is.

Waarom nemen raadsleden nog altijd geen notities?

Waarom vernemen mandatarissen van alles uit de pers?
De Raad van Bestuur van de Musea heeft in de bladen kunnen lezen wie conservator wordt van het Vlasmuseum.
Acht u dat mogelijk dat de Raad van Bestuur van een firma niet eens weet heeft van de procedure tot aanstelling van een topmanager? En de aanstelling ervan leest in de perse? Acht u dat mogelijk?

De (openbare) notulen van het Schepencollege vermelden niet meer welke bezwaarschriften (bijv. over belastingen) zijn ingediend en wat voor gevolg daaraan is gegeven. Dat kan toch niet?