Burgemeester is ook nog quaestor van de Kamer

Toen onze burgemeester Stefaan De Clerck nog Vlaams volksvertegenwoordiger was (van 13 juni 2004 tot 28 juni 2007) is dat kortrijkwatcher gedurende geruime tijd geheel ontgaan. Shame on you.
Nu hij (opnieuw) tot federaal volksvertegenwoordiger is verkozen mag dat niet meer gebeuren. We maken een harde afspraak; voortaan volgt de voltallige redactie zijn werkzaamheden in het Parlement op de voet. Iedere zitting (plenair of in de commissies) zal rechtstreeks op de website van de Kamer gevolgd worden. Al was het maar om te kijken wie aanwezig is.

Op 10 januari is onze burgemeester ook nog benoemd tot quaestor van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Voor een termijn van twee jaar.

Wat is dat voor iets, een quaestor? Is dat veel werk?

Het College van Quaestoren bestaat nu uit zes leden, want Claude Eerdekens (PS) moest nog ergens voor beloond worden en het Vlaams Belang eiste met Guy D’Haeseleer ook zijn rechten op.
Er is geen quaestrix (v.) bij.

In de Romeinse tijd was een quaestor (Latijn: ‘hij die vraagt’) een toezichter op de schatkist en de financiën van de Republiek en het leger. Vier of maximaal tien van die ambten volstonden toen om de financiën van dat immense rijk in de gaten te houden.

Een quaestor is een soort penningmeester, een kassier.
Ons College van Quaestoren staat in voor het materieel en financieel beheer van de Kamer: de gebouwen, het personeel (benoemingen en afzettingen!), informatica, allerhande uitgaven. Men koopt een schilderij.

Stefaan De Clerck waakt dus voortaan over het budget van de Kamer. Reken maar dat het bij zo’n begroting algauw om ca. 115 miljoen euro (euro!) gaat. Het personeel kost al zowat 40 miljoen. De koffiekamer: 150.000 euro. Het wagenpark: een half miljoen euro.
Bij het eerstkomende verslag over het budget zullen we nagaan of onze burgemeester streeft naar een beheersing van de uitgaven. Of die niet hoger oplopen dan de voorziene dotatie.

Nog altijd niet kunnen achterhalen hoeveel de bezoldiging van een quaestor bedraagt. Toch zeker méér dan 25.000 euro?
Anderzijds kan het ons niet veel schelen.
Een kamerlid dat dit mandaat cumuleert met een uitvoerend mandaat op lokaal gebied (een burgemeester) mag op jaarbasis toch niet meer verdienen dan anderhalve keer de parlementaire wedde. Schat dit op iets in de orde van grootte van 156.000 euro.

Burgemeester is vast lid van de Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen. Plus de Commissie voor de Vervolgingen. Dat zijn commissies die niet zo vaak bijeenkomen, en waar je zelden een verslag van ziet.

Nochtans zit burgemeester niet stil.
Hij is nu al mede-auteur van vijf wetsvoorstellen in verband met het Strafwetboek (roofmoord), de voorlopige hechtenis, de spijtoptantenregeling, de toegang tot het grondgebied. Allemaal hangend in de Kamer.

Er zijn ook reeds vijf schriftelijke vragen ingediend. Over grensoverschrijdende materies: belastingsstelsel, openbaar vervoer, sociale zekerheid. Maar de vragen of antwoorden zijn nog niet gepubliceerd, tenzij één.
Zie website van de Kamer. B014.

Nog dit. Het College van Quaestoren wordt bijgestaan door een uitgebreid en deskundig ambtenarenapparaat. Wie daarmee goed kan opschieten hoeft zelf niet erg veel werk op zijn vork te nemen. Men moet het wel even vragen, als “quaestor”.