Exclusief en alternatief verslag van de gemeenteraad (met hersenscheten)

De gemeenteraadsleden waren gisteren ieder tijdsbesef kwijt.
Terwijl de Raad toch heel stipt om halfzeven een aanvang nam is men obstinaat blijven zitten tot enkele minuten vòòr elf.

De schepen S.B. uit Bissegem kon het wel niet helemaal tot aan het eind volhouden. Raadslid P.J. uit Heule verdween gewoontegetrouw al halverwege de marathonzitting. De buren raadsleden J.C. uit Bellegem, en C.D., woonachtig in de André Devaerelaan, hebben weer geen minuut gezwegen. Waarover parlesanten die toch, al die uren?
E.V. uit Marke en N.C. van Heule verveelden zich zichtbaar stierlijk, maar zij laten het tenminste nog blijken. Anderen lazen kwansuis de laatste uitgave van “Waar is de Tijd?”. (Raadsleden krijgen die nummers gratis.) Het belgerinkel van de mobieltjes was niet uit de lucht. En iedereen maar tokkelen.

Wanneer zal er een keer 1 gemeenteraadslid het bestaan om – zonder dit openbaar te maken – het presentiegeld te weigeren en toch aanwezig is? Aan de ambtenaar die vraagt om de absentielijst te signeren zegt: ik kom gewoon luisteren, om in naam van mijn kiezers ietwat bij te leren. Want ze hebben het nodig.

Rond 22 uur is zelfs de burgemeester het afgetrapt. Een zeldzaam gebeuren, zodat hij al onmiddellijk daarna door de rechercheurs van de polititiezone werd gesignaleerd in een naburig café. Geen consternatie in de gemeenteraad.

Veel volk bij de aanvang van de vergadering. Maar de opgeschoten pubers die een huiswerk voor school kwamen maken, gaven er toch weer algauw de brui aan. De voltallig pers was er, zelfs met fotografen. Ook Peter Lanssens was er voor een keer. Hij is linkshandig, alhoewel plaatselijk correspondent van “Het Laatste Nieuws”. Even later zou blijken waaraan de grote opkomst van de reguliere pers was te wijten. Toen raadslid Vincent Van Quickenborne kwam opdagen gedroegen de persfotografen zich als doorgewinterde paparazzi. Waren ze op de hoogte van wat er stond te gebeuren?

Product placement

Plotseling werd de zitting onderbroken door een ludiek moment. Raadslid Q is nu tot minister benoemd en wou bij die gelegenheid graag zijn collega’s met een cadeau bedenken. Iedereen kreeg een grote doos overhandigd, volgeladen met regelrechte hard drugs. Geen jointjes, maar vijf flessen bier van Bockor. Op de doos prijkte bij wijze van reclame nog een sticker van de brouwerij uit Bellegem.
Binnen in de doos stak nog bij wijze van product placement een brief van Bockor. Hierin werd gesteld dat de brouwerij (“Wij”) de raadsleden even wou verwennen met een ludieke gift. Want Stad en brouwerij zijn al 116 jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het woord ‘kruisbestuiving’ werd net niet gebruikt.

Aan het eind van de brief nodigt Bockor de raadsleden nog uit om in de cafés die Bockor rijk is hun diverse soorten bieren te komen degusteren.
Bij die gulle gift van de minister stak ook nog een veiligheidshelm zoals men die draagt op bouwwerven. Moest lukken: blauw gekleurd. Toelichting van het milde schenkend raadslid bij deze symbolische daad: er moet meer gebouwd in Kortrijk.
In de publieke tribune zag het er niet naar uit dat men het een heel sympathiek idee vond. Raadsleden her en der waren blijkbaar van oordeel dat men een gegeven paard niet in de bek kijkt.

Nochtans was het een te onthouden historisch moment. Ook de fractieleden van het Vlaams Belang ontvingen zo’n Bockor-doos. Waarmee dus nu definitief het cordon sanitaire is doorbroken. Ook zij kregen uit de lijst van hard drugs het inzake lichamelijk en cognitief welzijn het vijfde meest schadelijke product toegediend. Alcohol.

Er waren nog heuglijke momenten in de zitting van gisteren.
Men zal zich herinneren dat Eric Flo met een fijnzinnig voorstel wou uitpakken. Hij wou bekomen dat uitbaters van cafés of danscafés een vergunning zouden krijgen om hun zaak tot privé-club om te dopen. Het voorstel is nooit aan bod kunnen komen. Flo loopt tijdens raadszittingen nogal vaak naar buiten en net op het moment dat zijn voorstel aan de beurt kwam was dat weer het geval. Gevolg: de burgemeester-voorzitter liet het punt afvoeren van de agenda. Flo drong merkwaardig genoeg niet meer aan.

Stemmachine

Eindelijk is er nu het ICT-systeem (van “e-decision”) in gebruik genomen waarbij men op een scherm het stemgedrag van de raadsleden laat zien. Via een plattegrond van de zaal, waarbij de zitplaatsen (vakjes) die blauw als kleur krijgen erop wijzen dat die raadsleden afwezig waren bij de stemming. Of gewoon vergaten te stemmen. Of het juiste knopje niet vonden. Of zaten te doezelen. Interessant om te zien. Het systeem liet het één keer afweten. Toen de SP.A vroeg om uitstel van de heffing op de waterfactuur kon daarover niet worden gestemd. Volgens de burgemeester was “de machine daar niet op ingesteld”. Raar. Bij zo’n stemming gaat het toch ook gewoon om het indrukken van de knop ja, of neen, of onthouding?
Bij geheime stemming krijgt men uiteraard op het scherm niet te zien hoe de individuele leden hebben gestemd. Maar ik zou wel eens willen weten of de ICT-ambtenaren (wizzkids) die instaan voor de werking van “de machine” dit niet kunnen achterhalen.

Er vielen gisteren ook enkele “quotes van de dag” te noteren.
Philippe De Coene bestempelde op een gegeven moment Vincent Van Quickenborne als kopman van de VLD-fractie, terwijl de fractie-voorzitter van die partij wel degelijk Koen Byttebier is. Koen bedankt intussen iedereen. Burgemeester bedankt Koen. Iedereen bedankt iedereen.
Raadslid Eric Flo vroeg zich af of er die dag wel een zgn. besloten zitting was voorzien.

Schepen Alain Cnudde vertelde iets totaal verkeerd. Volgens hem is de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur verplicht. Dat is niet juist.
Schepen Guy Leleu dacht dat er nog geen subsidies voorzien zijn voor IBA’s (individuele waterzuivering).

Veel opwinding bij het Vlaams Blok toen Philippe De Coene vond dat de amokmakers en racisten op KVK vanwege hun kreten en kledij herkenbaar zijn als Vlaams Blokkers. Maarten Seynaeve (VB) had er wat statistieken kunnen bijhalen: stemverschuivingen bij verkiezingen van de SP.A naar het VB toe. Herkent Philippe zijn voormalige kiezers niet meer?

Er vielen nog wat nieuwigheden te noteren.
Volgens schepen Leleu moet de afkoppeling van hemel- en afvalwater in woningen pas gebeuren als het nieuwe rioleringsstelsel er is. En dat kan nog tot het jaar 2040 duren.
Volgens schepen De Bethune moet men het horecaplan misschien zelfs nog dit jaar niet meer verwachten. (Het was beloofd voor eind vorig jaar.)

De VLD-fractie was nauwelijk te horen.
Geen tussenkomst bij de verhoging van de gemeentelijke heffing op de waterfactuur. Geen kommentaar bij het uitblijven van het horecaplan. Niets over het mogelijke verbod op de verkoop van sterke drank in nachtwinkels. Niets over de aankoop van elektriciteit.

Na 22 uur stijgt altoos de hilariteit in de Raad.
Raadslid Tone Sansen moest toen de burgemeester vervangen en kon de gelederen na één vergeefse poging niet meer in toom houden. Driftkop Carl Decaluwé begon er zich mee te bemoeien en bestond het om te zeggen (roepen) dat de een na andere mondelinge vraag niet door de beugel kon. En Tone maar herhalen dat de burgemeester wel een keer gepast zou antwoorden.

Ontroerend om te zien was hoe de raadsleden diep in de nacht met hun grote Bockor-dozen naar huis tsjoolden, of eetcafé Petit Paris gingen overhoop zetten. Velen hadden dringend nood aan koolhydraten.

Eén maandelijkse raadszitting kost minstens 5.000 euro. Zonder rekening te houden met verwarming, verlichting, overuren van personeel, papier, diapositieven, e-decision, koffie en koekskes. Nog een keer zoveel voor de raadscommissies. Het is de prijs van de Kortrijkse democratie.