Coming up…

* Een politiek hypercorrect verslag van de laatste gemeenteraad waarbij niet enkel het Vlaams Belang in het zonnetje wordt gezet.
* We gaan straks weer naar Cebu, maar ginder weet men het nog niet.
* Wat is Kanaal 127 alweer?
* Hoeveel huisadvocaten Stad telt, en wat ze kosten.
* De oplopende elektriciteitsrekening van Stad, OCMW, VLAS, PARKO en de kerkfabrieken.
* Marie De Clerck annonceert Futurotextiel.
* Anneau BLue??
* De gemeenteraad online beluisteren.
* De bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen blijven binnenkamers. Wat te doen?
(…)
En nog vele hersenscheten in onze bijlagen.