Vijfkoppige delegatie is geland in Cebu City

Update
Op de Kortrijkse website kunt u een dagelijks verslag lezen van de delegatie (dinsdag ontbreekt). En onze dienst ontwikkelingssamenwerking (noordzuid) heeft een nieuwe website.

——–
Cebu City is de hoofdstad van een gelijknamig eiland van de Filippijnen. Gelegen op 10°18′ Noord en 123°54′ Oost. 800.000 inwoners, maar volgens Cebuanen zelf 1,5 miljoen.
Vandaar dat Stad van 74.000 inwoners met deze metropool uit het Verre Oosten in het kader van onze noord-zuid ontwikkelingssamenwerking een zogenoemde stedenband heeft. Onze schepen van ontwikkelingshulp Alain Cnudde meent dat die stedenband al in 2005 is gesmeed, terwijl echte ontwikkelingshelpers als Stijn Van Dierdonck vinden dat die al sinds 2004 bestaat. (Zie nog vorige stukken.)

Nu Derde Wereld nooit verwarren met Vierde Wereld. Noord nooit met Zuid. En Oost en West zullen mekaar nooit ontmoeten.

‘Stedenbanden’ nooit ofte nooit verwarren met de al even onnozele pendant: ‘jumelages’. Een stedenband slaat op ontwikkelingsshulp. Samenwerking om mensen over de hele wereld te helpen! ZUID: waterputten, compostvaten. NOORD: waterfactuur en huisvuilzakken. (En nog veel meer.)

Jumelages daarentegen zijn bedoeld als zijnde zustersteden waar politiekers van oudsher een soort van onderlinge snoepreisjes organiseren. (Waar blijft Frascati?) Onder een totaal andere mom zijn Stedenbanden daarentegen bedoeld als veel serieuzer. We krijgen daar ook subsidies voor van hogere overheden. 40.000 euro, zoiets.
Kortom: schepen Lybeer en eega staan in voor de jumelages. Schepen Cnudde voor stedenbanden. Als u het nu nog niet begrijpt moet u maar niet veel verder lezen. Wuxi (China) is nog een apart geval. Dat is een burgemeesterband.

In elk geval is er in het kader van onze noordzuidwerking jaarlijks al heelwat heen en weer gereisd. (Geen videoconferenties.)
Vooral de Cebuanen komen vaak naar hier. Schuiven dan door naar Haarlemmermeer. Naar Amerika.
Onlangs nog in januari alweer twee Cebuaanse tafelschuimers gezien die behoren tot het Management Team van den schatrijke Tommy, den burgemeester van Cebu. Jeffrey Jonson en Kristine Faune, gespecialiseerd in afvalbeleid (waste management) konden hier bij hun verblijf beschikken over 6.000 euro. Drie dagen ontspanning en verder bezoeken aan de Kringloopwinkel, een paar scholen en een stortplaats in Rumbeke. Zij wisten nog niet zolang dat er een actieve stedenband bestond met onze stad. Nou, wij Kortrijkzanen ook niet.

Het Kortrijkse beleefdheidshalve verplichte tegenbezoek van nu loopt van 19 tot 29 april.
De delegatie bestaat uit Alain Cnudde voornoemd, Sonja Ackx (Directie Burger en Welzijn), Stijn Van Dierdonck (projectleider Noord-Zuid), André Desmet (KATHO), Paul Vandenberghe (HOWEST). Niet de minste compostmeester. Geen schepen van milieu.

In mei 2005 heeft Stad alginder een engagementsverklaring ondertekend over samenwerkingsverbanden inzake afval, burgerparticipatie en onderwijs. Dat contract heeft de gemeenteraad nooit gezien of goedgekeurd. In februari 2006 zijn we de bewoners (scavengers) van de vuilnisbelten gaan leren composteren en hebben we de mogelijkheid onderzocht tot studentenstages in het kader van een op te richten Noord-Zuid postgraduaat in de lokalen van de Katho en Howest. Een verslag van de uitstap 2006 is van tinternet verdwenen, alhoewel het kluchtig was.

Is het thema ‘burgerparticipatie’ geschrapt uit de “letter of intentions between the cities”?

De huidige delegatie is met twee lectoren uit het onderwijs duidelijk van plan om werk te maken van een samenwerkingsverband inzake onderwijs. Katho en Howest willen namelijk nog dit jaar starten met een éénjarige opleiding inzake ontwikkelingssamenwerking, waarbij men studenten praktijkervaring wil laten opdoen in het Zuiden.

Van de gelegenheid wil men gebruik maken om de stedenband te evalueren. Kijken of die band reeds concrete resultaten heeft opgeleverd. Hoe staat het met het proefproject ‘malata or di malata’? Op de officiële website van Cebu City is hier niets over te vinden. Overigens ook niets over wederzijdse bezoeken en andere projecten.

De totale reis- en verblijfkosten worden geraamd op maximaal 11.500 euro. Voor het verblijf gaat het om 5.000 euro en er is een dagvergoeding van in totaal 2.000 euro. De lectoren uit het onderwijs betalen zelf hun vliegtuigtickets en Stad staat in voor hun verblijfkosten.

Het Schepencollege meent dat de kosten helemaal zullen worden terugbetaald door de Vlaamse regering, in de veronderstelling dat het nieuwe convenant tussen Kortrijk en Cebu wordt goedgekeurd.
Het nieuwe ‘convenant’ ?
Zullen gemeenteraadsleden dit ooit te zien krijgen?

P.S.
Het budget ontwikkelingssamenwerking voorziet voor dit jaar 42.310 euro aan reiskosten. Op een totaal van 143.625 euro. De personeelskosten bedragen 37.249 euro. Er zijn subsidies voor ‘ontwikkelingsprojecten’ ten bedrage van 31.000 euro, dat is ietwat minder dan geraamd voor reiskosten. Het postgraduaat krijgt voorlopig 8.000 euro aan subsidies.