Hersenscheten (2): afscheidshuldiging van Jacques Laverge

Oef…
Een tweede hersenscheet. Voor meer uitleg over dit biologisch-cognitief verschijnsel: zie de eerste van 8 april…

Op maandag 2 juni gaat er alweer in het Kortrijkse stadhuis een feestelijke afscheidshuldiging door ter ere van voormalig raadslid Jacques Laverge (PVV-VLD).
Dit keer wordt hij uitgewuifd als stichter-voorzitter van VLAJO (1983-2008). Stichter-voorzitter? Op de website van de Vlaamse Jonge Ondernemingen nog niets van gemerkt. En VLAJO bestaat al langer dan van in 1983.

Nu ja.
Op 2 juni komen niet minder dan acht sprekerds aan bod. Diverse daarvan zullen al meerdere keren part en deel gehad hebben aan een afscheidsviering van onze Jacques. We vermelden: Jo Libeer (VOKA), Stefaan De Clerck (burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger), Paul Breyne (gouverneur), Vincent Van Quickenborne (federaal minister), Patricia Ceysens (Vlaams minister).

Jacques, Willy, Ghislain Laverge wordt al minstens tien jaar uitgewuifd. Telkens als hij afscheid neemt van een politiek mandaat of andere functie. En dat zijn of waren er nogal wat.

In Kortrijk was hij raadslid van 1977 tot 1995. In 1988 was Laverge er even van overtuigd dat hij Kortrijks burgemeester zou worden. Men dacht aan een gezamenlijke kieslijst van PVV, VU, SP. Maar Agalev mocht van hogerhand niet meedoen.

Laverge was ook nog provincieraadslid van 1978 tot 1985. Lid van de Vlaamse Raad van 1985 tot 1995. Vlaams volksvertegenwoordiger van 1995 tot 2002. Senator ook van 1985 tot 1995.

Zijn grootste ontgoocheling liep hij op toen Guy Verhofstadt (als partijvoorzitter) hem ooit beloofde dat hij gemeenschapssenator zou worden en die belofte niet werd bewaarheid. (Interview in Het Nieuwsblad van 24 oktober 2002).

Op eBay is er een een ‘tin pewer etain’ plaat te koop. Op dat bord staat in sierlijke letters een ‘S’ (van Senaat) gegraveerd, met daaronder de naam Jacques Laverge. Kostprijs: 1,99 euro.
Heeft Jacques thuis op de schouw geen plaats meer voor zijn afscheidscadeau’s ?

Laverge beschikt nog altijd over wat mandaten. Zo moet de intercommunale Leiedal ooit nog een keer afscheid nemen van zijn expert.

Toen hij zijn plaats in het Vlaams Parlement afstond aan Karlos Callens (burgemeester van Ardooie) liet Jacques uitschijnen dat hij tekenles zou gaan volgen aan de stedelijke Academie.
Voor wanneer een expositie?