Voor miljoenen nieuwe (oude) investeringen

De eerste begrotingswijziging komt eraan.
Normaliter is zo’n eerste budgetwijziging eerder technisch van aard, omdat men omstreeks april-mei zicht krijgt op de rekeningen van het jaar tevoren.
Ditmaal zal de gemeenteraad op 5 mei een buitengewone begroting goedkeuren waarvan het totaal met 18,1 miljoen is verhoogd. Uitkomst: 40,1 miljoen. Er is nu voor dit jaar een tekort geraamd van wat meer dan 1 miljoen euro.

De “pure” investeringen (gebouwen, wegen, enz.) bedragen nu bijna 35 miljoen. Maar wees gerust: die worden niet altijd nog dit jaar daadwerkelijk uitgevoerd of betaald. Vorig jaar bijvoorbeeld had men voor 24,7 miljoen investeringen voorzien en daarvan werd 17,3 miljoen vastgelegd en slechts 2,5 miljoen aangerekend.
De schulduitgaven (voor leningen) kosten 2,9 miljoen. Overdrachten (deelnamen in investeringen van andere diensten of besturen): 2,3 miljoen.

Wat is er opvallend nieuw inzake “pure” investeringen?
(Een aantal daarvan dateren wel uit het budget van 2007, maar werden niet gerealiseerd.)

* Doortochtenproject St.Janspoort (300.000) en riolen (500.000).
* Doortocht Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg (2,6 miljoen).
* Westelijke Ring en omgeving Appel (100.000).
* Er worden voor ruim 7 miljoen gronden gekocht. In het oorspronkelijke budget ging het nog slechts om 800.000 euro. Kortrijk-Weide (waar het nieuwe politiegebouw komt) kost 2,6 miljoen. De loods van de NMBS: 500.000. Grond Bad Godesberglaan: 3,2 miljoen. Marluc van de Zwevegemstraat-Slachthuisstraat heeft eindelijk toegegeven en verkoopt eigendommen voor 1,5 miljoen.

Nieuwe overdrachten zijn voor aandelen Leiedal (164.000) en Psilon (166.500), toelagen voor voetbal- en kanoclubs (120.000), toelage aan het Stadsontwikkelingsbedrijf voor de opvoedingswinkel (500.000).

Er zijn weer grote bedragen voorzien voor studies. Lichtstudie (115.000), Overleie (125.000).
Vorige keer had men het “Zilverfonds” vergeten. Daar komt nu 750.000 euro bij de 5 miljoen.

Misschien nog enkele posten vermelden die onveranderd maar interessant zijn gebleven.

Doorgeeflening VLAS: 600.000.
Informatica: 850.000.
Studiekosten mobiliteitsplan: 100.000.
Studie openbaar vervoer: 150.000.
Erfpacht fabriekspand Desmet-Dejaegher: 650.000. Herbestemming 1,7 miljoen.
Masterplan buitensportinfrastructuur: 250.000.
Doorgeeflening kerkfabrieken; 1,1 miljoen.
Gebiedswerking: 300.000.
Sculpturen in de stad: 50.000.