Het was wel degelijk een dramatische gemeenteraad ! (1)

Zeer weinig publiek in de zaal.
Maar de aanwezigheid van voormalig schepen Frans Destoop maakte alles goed. Onze Frans is tenminste iemand die ook na het beëindigen van zijn mandaat nog belangstelling toont voor de politiek. Het is aan niet velen gegeven, zelfs al bekleden ze nog een functie.
Dramatisch.

Na zeven minuten angstig afwachten bleken onze verkozenen in voldoende aantal aanwezig om de vergadering voor geopend te verklaren. Maar de eerste rij CD&V-banken bleef leeg en op de laatste rij hadden er één of twee van de zeven VLD’ers postgevat. Vandaar dat Philippe De Coene (SP.A) constateerde dat zijn fractie de zitting kon saboteren door de zaal te verlaten. Maar hij wou de “pret niet bederven” en verklaarde dat zijn troepen constructief zouden blijven zitten.

Wat was er dan allemaal zo prettig?
Wel, sinds minister Q zijn collega’s met flessen bier trakteerde is er een nieuwe gewoonte binnengeslopen in de Raad. Bart Caron vergastte de collega’s op doopsuiker omdat zijn partij Spirit herboren is onder de naam Vl.Pro. En Pieter Soens (CD&V) maakte reclame voor de gelijknamige bakkerij Soens door ‘KVK-broden’ te bedelen ter gelegenheid van de bevordering van de voetbalclub.

Minder prettig was dat er even wat stilte werd gevraagd bij het overlijden van gewezen socialistisch raadslid (tot 1989) Jules Mathys.

Al meteen bij puntje drie zat het er bovenarms op.
U weet dat burgemeester en schepenen verplicht zijn om de Raad (dat zijn wij, kiezers) kennis te geven van al hun bezoldigde activiteiten.
De fractieleider van het Vlaams Belang kloeg aan dat de lijsten onvolledig waren, niet correct, chaotisch en verouderd. (Schepen Bral bijvoorbeeld geeft geen enkel beroep op.)
Het is Maarten Seynhaeve duur te staan gekomen.
De burgemeester bedankte hem niet voor zijn tussenkomst, iets wat traditioneel wel gebeurt. Burgemeester vond dat het VB met die bemerkingen ten opzichte van de politici achterdocht en wantrouwen creëert bij de bevolking. “Stop met die rottigheid !”
En daarmee was de kous af. Seynhaeve had het natuurlijk bij het juiste eind, maar beseft nog niet helemaal dat de Nieuwe Politieke Cultuur (NPC) behoort tot de volkomen voltooid verleden tijd. De V.V.T. van de NPC. Een dramatisch einde van de transparantie in de politiek. Zo weten Kortrijkzanen nog niet officieel dat onze burgemeester ook quaestor is van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een belangrijke job. Rottig is dat.

Al bij de eerste stemming liep het totaal mis. En bij latere ook nog wel een keer. Het electronisch bord werkte niet naar behoren. Soms leek het er zelfs op dat het bord de plaatsen van de raadsleden zou prijsgeven die bij geheime stemming voor of tegen kandidaten hadden gestemd. Op een bepaald moment waren de onthoudingen niet te zien. Of liet het systeem het helemaal afweten. Toonde beelden van de zitplaatsen met een geheimzinnig kruisje en een onverklaarbaar kleurtje.
Dramatisch was nog dat het VB een keer in snelheid werkt gepakt en verkeerdelijk ja had gestemd.

Bij het dossier over het vliegveld dat verkeerdelijk Kortrijk-Bissegem werd genaamd (jaarverslag en aanduiding van de vertegenwoordigers voor de Algemene vergadering van de intercommunale WIV) bleek een pijnlijke verdeeldheid binnen het kartel SP.A-VL.Pro-Groen. Bart Caron en Cathy Matthieu onthielden zich.
De Coene fulmineerde wel dat het businessplan van het vliegveld geen enkel cijfer bevat. En hij voer nog meer uit toen de burgemeester opperde dat de Vlaamse parlementariërs die cijfers maar moesten opvragen in hun parlement bij de bespreking van het decreet over nieuwe exploitatievormen bij intercommunales met commerciële activiteiten. Gemeenteraadsleden mogen die cijfers blijkbaar niet opvragen? Kortrijk is aandeelhouder van de WIV !

Even een algemene beschouwing, vooraleer dit opstel verder te zetten.
Dramatisch voor de democratie is het dat raadsleden van de oppositie nooit gelijk krijgen vanuit de meerderheid of van de voorzitter-burgemeester, ook al hebben ze het gelijk aan hun kant. Uiterst redelijke amendementen van de oppositie worden ook nooit goedgekeurd. Kandidaturen voor mandaten vanuit die hoek worden weggestemd. Marc Lemaitre (SP.A) bijvoorbeeld mag niet naar Leiedal. Kreeg 1 stem méér dan zijn fractie telt. Het is vernederend.

(…)