Schepen van Financiën ! Klopt dit wel ??

(Met update.)

Onze gemeenteraadsleden hebben net op tijd beslist om toe te treden tot het zgn. “Lokaal Pact” met de Vlaamse regering. Dit houdt ondermeer in dat men van de regering (au fond van ons) 100 euro krijgt per inwoner als men maar belooft om forfaitaire belastingen af te schaffen en geen belastingverhoging door te voeren.
Die 100 euro moeten dienen om leningschulden af te lossen.

Intussen heeft het College beslist welke uitstaande schulden men wenst te laten overnemen door de Vlaamse overheid.
Volgens het College krijgen we een overname van schulden ten belope van 7.377.700,00 euro. Dit zou betekenen dat er in Kortrijk welgeteld 73.777 inwoners zijn. Volgens het begrotingsdocument telden we op 1 januari 73.784 inwoners, dus dat scheelt niet veel. Daarover vallen we niet.

Het College vraagt de aflossing van 27 leningen.
Vermeldt dan per genummerde lening welk bedrag zal terugbetaald worden. Dat wil zeggen: het bedrag van de resterende schuld.
Schepen Cnudde, vindt u in de lijst ook drie leningen waarbij de verwachte terugbetaling niet identiek is met de resterende schuld ? Bij één daarvan bedraagt het verschil zelfs 1,5 miljoen.
Het gaat om de lening nr. 5684. De voorziene terugbetaling bedraagt 3.160.967,38 euro. Als we dan gaan kijken naar de toestand van de schuld eind vorig jaar bedraagt de “resterende schuld” voor die lening 4.754.526 euro. Vanwaar dat verschil?

Het is meteen ook de tweede hoogste lening die we aantreffen in de lijst van leningen tot en met vorig jaar.
Die lijst omvat ruim 700 lopende leningen, maar ze zijn niet allemaal ten laste van de gemeente. Het hoogst geleende bedrag slaat op 9,9 miljoen en de te betalen tranches hiervoor bedragen dit jaar ca. 416.000 euro. Uit onze beschikbare documentatie is jammer genoeg niet te achterhalen waarop die lening slaat of wie ze moet aflossen.

En vindt schepen Cnudde het rekenkundig ook niet heel wonderlijk dat men met 27 bedragen met cijfers achter de komma netjes uitkomt op de som van 7.377.700,00 euro ?

Toestand van de schuld op 31 december 2007

Volgens de lijst van leningen van de Dexia Bank is het bedrag van de leningen tot en met vorig jaar 143.321.301 euro. Resterende schuld: 100.766.867 euro. Tranches dit jaar terug te betalen: 9.182.243 euro.

De balans 2007 vertoont andere cijfers.
Leningen ten laste van de gemeente (schulden op meer dan 1 jaar) voor een bedrag van 156.649.878 euro. Een terugbetaling van 35.361.079 euro. Blijft over, ten laste van de gemeente: 121.108.799 euro. Eind vorig jaar.

In 2006 ging het nog om 113.920.610 euro.
In 2005: 98.585.589 euro.
In 2004: 84.027.321 euro.

We torsen met zijn allen (baby’s inbegrepen) een leningslast van minstens 1.644 euro per inwoner.
Het wordt dit jaar nog méér.
Bij de recente begrotingswijziging zijn er weer nieuwe leningen aangegaan. Oorspronkelijk ging het om 12,5 miljoen. Het is 34,06 miljoen euro geworden.

Allemaal cijfers die men nergens leest en ook niet hoort op de infovergaderingen van het College (“de Ronde van Kortrijk”).