Nieuwe verhoging wedden burgemeester en schepenen voor 1 maand geldig ! Koopkracht !

Op 1 juni aanstaande worden de wedden “aangepast”.
Maar deze nieuwe bedragen zijn maar voor één maand geldig. Naar aanleiding van een of andere indexatie zullen verloningen opnieuw worden aangepast, vanaf 1 juli.
Vanwaar dit grillige verloop van de koopkracht van onze mandatarissen ?
We houden u op de hoogte !
En de leden van ons College nog in spanning. Leden van het College vinden publicatie van dit soort gegevens totaal ongepast. Antipolitiek ! Maar hoe anders komen zij het zo vlug te weten, zonder kortrijkwatcher?
Hoeveel wordt het ?

Klassenstrijd

Probleem is dat er in de politiek tussen de werkgevers (kiezers) en de werknemers (mandatarissen) geen enkele vorm van sociaal akkoord is.
Niet het minste overleg. Over wedden, salarissen, vergoedingen, emolumenten, zitpenningen, snoepreisjes, onkostenvergoedingen,
declaraties, bedrijfswagens, GSM’s, rolstoelen. Flexibiliteit. Ontslagvergoedingen. Opties (voor een ander mandaat).

Bij het overleg in het politieke bedrijf heerst er een totale vorm van democratisch-centralistisch kommunisme. Goed gepland.
Onze werknemers-mandatarissen bepalen zelf op eigen houtje wat ze verdienen en wat ze daarvoor willen doen.
Hoe dit allemaal fluctueert en waarom.
Weet er soms iemand (een kiezer-werkgever) hoeveel uren schepen Bral besteedt aan zijn ambt. Waar? Wanneer?

Er is geen overleg tussen de partners.
Gedaan daarmee!
Straks een oproep tot het oprichten van een vakbond van kiezers. Geen partij ! Wel een vakbond van werkgevers. VVKK. Vakbond Verbond van Kortrijkse Kiezers.
Waarbij WIJ nu een keer procentueel boven de loonnorm zullen bepalen hoeveel onze verkozen arbeiders-schepenen verdienen via hun toegevoegde waarde ten opzichte van het BKP. Het Bruto Kortrijks Product. Naakte ontslagen eisen. (Voorlopig geen namen.)
Topsalarissen en cumulaties verijdelen.
En het concurrentievermogen van ons CBS dientengevolge laten stijgen.

Een deontologische code voor schepenen (die in Kortrijk overigens nog altijd niet bestaat) volstaat niet.
Onze vakbond wil een professioneel akkoord. Nu. Nog in de herfst.

Naschrift.
De VVKK heeft een lokaal: de raadskelder. Als er sneeuw ligt: de oude Dekenij.
Interim aan de band: Jean de Bethune. Afgevaardigde voor veiligheid en preventie dan: Lieven Lybeer.