Koopkracht van burgemeester en schepenen stijgt

Morgen zal het Schepencollege zich – zonder enig sociaal akkoord – weer beraden over een onkostenvergoeding. Het moet weer lukken.
Net nu hier in een vorig stuk is gesignaleerd dat burgemeesters en schepenen voor de komende maand juni zullen genieten van een salarisverhoging, en daarna in juli van nog een “aanpassing”.

Hoe is de toestand voor juni?
Burgemeesters van een gemeente met 50.001 tot 80.000 inwoners (Kortrijk) ontvangen een bruto-wedde van 88.562,88 euro. Gedeeld door 12 is dat 7.380,24 euro.
Begin vorig jaar ging het nog om 86.729,66 euro. In juni vorig jaar om 86.823,61 euro.

Schepenen van een stad als Kortrijk krijgen 75 procent van de wedde van de burgemeester. Dat is nu bruto per jaar 66.422,16 euro. Maandelijks: 5.535,18 euro.
(OCMW-voorzitter Franceska Verhenne krijgt evenveel als een schepen.)

Burgemeesters en schepenen genieten van de fiscus qua beroepskosten van een speciaal tarief. Voor de inkomsten van het jaar 2007 gaat dat bij burgemeesters om een aftrek van 5.791,65 euro. Voor de schepenen: 3.474,99 euro.
Waarom worden die wedden verhoogd?
Omdat de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement (bijv. Bart Caron, Carl Decaluwé) ook wordt verhoogd. Meer speciaal het vakantiegeld is aangepast. Zij krijgen vanaf juni 105.873,14 euro. Kostenvergoeding, jaarlijks vakantiegeld en eindejaarstoelage inbegrepen.
Een burgemeester van een stad als Kortrijk krijgt daar 83,65 procent van.

Onze burgemeester heeft nog wat bezoldigde mandaten. Niet zoveel in aantal. Niet zoveel als schepen Lybeer. Maar Stefaan is bijvoorbeeld wel federaal Kamerlid en heeft daar nog een heel goed betaalde job bij als quaestor.
Er is ook een regel – niet vergeten – die zegt dat de som van de wedden en vergoedingen en presentiegelden van burgemeesters (en schepenen) nooit hoger mag zijn dan anderhalf maal het bedrag van de vergoeding van een Vlaams parlementariër.
We mogen dus redelijkerwijs besluiten dat onze burgemeester hoogstens 158.909,71 euro verdient. Bruto. Zonder dienstwagen.

In juli komt er een indexaanpassing.
We houden u (kiezers-werkgevers-aandeelhouders van Stad) zo snel als mogelijk op de hoogte.
Maar wie houdt er dat eigenlijk allemaal bij? Wie vult er de belastingaangifte in van onze mandatarissen?