Word maestro of master in Kortrijk

Dit is de meest opvallende oproep sinds tijden die nu plots is verschenen op de officiële website van Stad. In kleur.
Heeft ons stuk van 23 mei er iets mee te maken?

We vertelden toen welke jobs er bij Stad in het verschiet liggen. Op kortere termijn: drie. Drie !
Gaven toen aan hoe “wervingen” bij een stadsbestuur kunnen verlopen. De procedures, in grote lijnen. De theorie, niet de praktijk !
Voor de drie jobs waar onze bureaucratie nu blijkbaar behoefte aan heeft is in een Collegebesluit (door niemand gekend) thans aangegeven dat men in de eerste plaats wil zoeken naar kandidaten uit de eigen ambtenarij. Daarbij mikt men op ‘opdrachthouders’ of ‘mandaathouders’. Dat zijn ambtenaren in functie. Het staat allemaal niet uitgelegd in de advertentie.

DE ADVERTENTIE IS BOERENBEDROG, DOET ALSOF KORTRIJK EEN BEDRIJF IS.
(KORTRIJK IS EEN POLITIEK BEDRIJF.)

Stadsbestuur zoekt intussen – staat niet in de advertentie – nog naar een ‘accountant’ (of twee) voor het op te richten één “uniek ondernemersloket”. Naar een administratief medewerker. Men moet wel gek zijn om daarvoor te solliciteren. De namen zijn al in omloop.

Het is daarom dat die brede oproep naar kandidaten voor een “bijzondere job” als “maestro” of “master” bij Stad (de twee termen worden door elkaar gebruikt) nogal abject is. Raar.
Goed bekeken: leugenachtig. Kortrijk stelt zichzelf voor als een bedrijf.

Het is alsof er in de personeelsdienst van Stad iemand gewoon geen werk heeft en bij wijze van vriendelijkheid zoekt naar iemand. Dan maar een leuke advertentie schrijven. Goed bezig zijn. Zichzelf bewijzen (de bureaucratische wet van Parkinson).
De stijl is navenant bijzonder opgewekt, in de je-vorm. Bedenker heeft van vorming genoten: “Leuk Leren Schrijven”.
Anderzijds blijkt uit de oproep dat Stad nood heeft aan intellect.

Maestro !
Als u (Jij) niets afweet over 1) wonen, 2) onderwijs, 3) Europese projecten: laat maar varen.

Overigens, wat zijn dat? Masters of maestro’s?
In de personeelsformatie kennen we termen als directeurs (8 in aantal), adjuncten, hoofddeskundigen, deskundigen. Geen masters of maestro’s. Diensthoofden wel. Coördinatoren. Niveaus.
Het is in zijn algemeenheid een potsierlijke sollicitatie-oproep. Modieus.
Wat wil men hiermee nu eigenlijk mee bereiken?
Om welk niveau gaat het? Je moet in elk geval kunnen leiding geven, in staat zijn om een dynamisch team te dirigeren. Mensen aansturen. Lijnen uitzetten. OVERTUIG ONS ! JIJ ! (Wij zij het al.)

Uit de opsomming van wat voor soort mensen – geboren leiders – eventueel kunnen solliciteren (ingenieurs, pedagogen, taalkundigen, sportwetenschappers, communicatoren, agogen, enz., zelfs stedebouwkundigen) is af te leiden dat kandidaten toch liefst uitpakken met een of ander getuigschrift van minstens hoger onderwijs. Alleen Masters?

Uw sollicitatie met motivatie en cv opsturen naar directie.personeel@kortrijk.be. Dat is de sollicitantendatabank. Informeer u vooral eerst bij Anne Caby, op 056/27 86 88. Of, als u dit nu pas leest: 0473/86 29 65. Bel nu.

Wie heeft er zoal inzage in die databank? Dat is toch een delicate kwestie. Zomaar uw naam en cv prijsgeven ook “al heb je misschien een prima baan, maar wil toch ietsje meer”.

Teamplayers
Juni vorig jaar was er een keer een oproep naar “teamplayers” voor de culturele sector. Geen masters toen. Weet u ondertussen hoe men aan een nieuwe bibliothecaris is geraakt? Aan een conservatrice voor het Vlasmuseum? Bestuursleden konden de aanstellingen via de pers vernemen. Wisten ook niets af van de gevolgde procedure. (Waarom vond men geen kandidaten van buitenhuis?)

Enthousiastelingen
In november vorig jaar was er een keer een vraag naar “enthousiaste bachelors”. Dat blijkt dan achteraf te gaan om een jeugddeskundige (die uiteindelijk intern werd verkozen), een speelpleinwerker. Een stafmedewerker voor de Schouwburg. Voor deze functie bijv. waren er 232 kandidaten. (Databank zeker?) Na selectie in twee stappen (februari en maart) bleven er nog 32 geslaagden over. Om bepaalde redenen werden er in april van dit jaar uiteindelijk slechts twee kandidaten uitgenodigd.

Vrijwilligers

Nu een persoonlijk feit.
Ik heb ooit in september vorig jaar – na een oproep op de website – gesolliciteerd als vrijwilliger “onderwijsopbouwwerk”. Schriftelijk en telefonisch. Schone cv binnen. Vroeg om een onderhoud. Nooit meer iets van gehoord. Niets. Nul. Weet niet of er intussen opbouwwerk is.
Zo’n een vrijwilliger onderwijsopbouwwerk zou bijvoorbeeld nederlands leren aan allochtonen. Naar verluidt willen de mannen van moslimvrouwen geen mannelijke leerkracht. Zodoende heb ik er nooit meer iets van gehoord.