Hoeveel kan de promotie van KV Kortrijk naar 1e nationale ons kosten ? 2 miljoen euro ?

In het oorspronkelijke stadsbudget voor dit jaar voorzag men voor werken op het Guldensporenstadion 255.000 euro.
Met name voor de renovatie van tribune 3 (100.000 euro), het opfrissen van de kleedkamers en sanitair in de hoofdtribune (100.000 euro) en voor buitenschilderwerken (55.000 euro).

(KVK krijgt ook nog een voorheen onbestaande aparte toelage voor “jeugd” van 25.000 euro, maar dit doet hier nu niet helemaal terzake. Of toch?)

Vanwege de promotie van de club naar eerste klasse is er bij de begrotingswijziging van mei bij bovenstaande bedragen nog ietwat bijgekomen: niet minder dan 1,5 miljoen. Zo komen we aan een totaal van 1.755.000 euro.
(Traagheid van bestuur bestaat niet als het gaat om electoraal gewin.)

Maar dat is nog niet alles.
Stad Kortrijk zorgt ook voor de renovatie van (28 !) voetbalvelden. Dit kost ons dit jaar – en normaal – in het totaal 50.000 euro.

Opnieuw naar aanleiding van de promotie van KVK heeft de club zelf nu gevraagd om de velden van het Sportcentrum Wembley maximaal ter beschikking te stellen. Om dit te garanderen dient Stad versneld werk te maken van de bespeelbaarheid van Noordstar Heule en SV Kortrijk. Er moet daar bij hoogdringendheid absoluut gedraineerd worden. Vandaar dat het voorziene bedrag voor de renovatie van voetbalvelden onlangs is verhoogd met 30.000 euro.
Zo komen we aan een stadstussenkomst voor KVK van 1.785.000 euro.

Maar op SC Wembley blijkt het nu plots opportuun om extra budgetten te voorzien voor een grondige renovatie van de drie voetbalvelden op het SC Wembley. Voorziene bedrag: 7.500 euro.
We tellen op en komen hiermee aan 1.792.500 euro.

Nog vanwege de promotie dringt zich de aanleg van een vijfde voetbalveld op, in het Stade Complex van KVK Jeugd. Bijkomend budget hiervoor: 160.000 euro.
Hiermee bereiken we al een totaalsom van 1.952.500 euro.

Het is nog niet gedaan.
Elke voetbalfan weet dat de parking aan het KVK Jeugd Complex een blijvend pijnpunt is dat erg moeilijk te onderhouden en in stand is te houden.
Naar aanleiding van de bevordering van KVK is het opportuun gebleken om een definitieve oplossing te zoeken, want bij de verwelkoming van jeugdploegen van de verschillende eersteklassers dient Stad een imago hoog te houden.
De uitvoering van de werken is al voorzien in augustus/september, maar de kostenraming is nog op te stellen.

De upgrading van de KVK-accommodatie naar aanleiding van de promotie kost ons dus momenteel al minstens 2 miljoen euro. Minstens.

In de gazetten is er nog altijd sprake van 1,6 miljoen. (Men heeft het enkel over de tribune.)
Tip voor onze lokale reporters. Schakel een keer het bureau Deloitte in om een rapport te maken over wat KVK sinds zijn ontstaan al heeft opgestreken aan stadsgelden. Deloitte is daar beroemd voor, voor zijn “Football Money League Reports”. Budgetten tot op de bodem uitgespit. Ook Tone Sansen raadplegen (interview). Wie is er eigenaar over wat voor eigendommen? Hoe staat het met de huurgelden? Wie betaalt wat? Hoeveel verdienen die spelers (in ‘t zwart)?

Op de websites van KVK en de KVK fanclub zult u hierover niets vinden. (Nauwelijks iets over de werken, de bouwvergunningen.)
Raadslid Patrick Jolie, voorzitter van de supportersclub ! U kunt aldaar gerust bovenstaande gegevens overnemen.
Al die supporters mogen toch wel pertinent weten wat de gemeenschap voor hen in petto heeft? In feite: voor de commercie, waar diezelfde brave supporters verder part noch deel aan hebben.

Nu nog dit.
Bovenstaande bijkomende uitgaven voor de opwaardering van de KVK-infrastructuur komen niet voor de gemeenteraad. Ze worden beschouwd als behorend tot het ‘dagelijks beheer’ van het College. Niet te geloven.