De keuze van onze huisadvocaten doorgelicht

Raadslid Bart Caron (Vl.Pro) doet wat een gemeenteraadslid geacht wordt te doen, ongeacht of zo iemand tot de meerderheid of tot de oppositie behoort: het beleid van het schepencollege controleren. Bijsturen. Als het nodig is: tegels lichten. Onderwerpen bij de horens vatten die traditioneel als taboe worden aangezien.
Pff. Nogmaals: pffuu. (Klank aan.)

Maandag 9 juni aanstaande zal Bart Caron in de gemeenteraad vragen hoe de aanduiding gebeurt van een raadsman bij rechtszaken waar Stad is bij betrokken.
PUBLIEKE TRIBUNE ZIT VOL MET ADVOCATEN. In burger.
Dat belooft spannend te worden. Terloops merkt het raadslid nog op dat het verzet in de zaak Cora (een megadorp in Estampuis, op 15 minuten rijden vanuit Kortrijk) onze referentieadvocaat Laga (nu Publius) al gigantisch veel geld heeft opgebracht.

Zowel voor werken, leveringen als diensten moeten openbare besturen het principe van de mededinging toepassen. Dit wil zeggen: bij offertes of aanbestedingen meerdere kandidaten aanschrijven.

Stad Kortrijk heeft voor eerder kleine zaken (een arbeidsongeval) ooit een keer een drollige beurtrol van advocaten opgesteld. Maar die wordt niet toegepast. Veelal dezelfde raadsman krijgt de job. Bijvoorbeeld voor de steeds stijgende disputen over schijnhuwelijken.
Voor meer complexe gedingen (zaken bij de Raad van State) is er wel een offerte gemaakt. Die moet op gezette tijden hernieuwd worden, maar dat gebeurt niet. Hier is het zelfs zo dat advocatenbureaus die nooit deelnamen aan de offerte toch worden ingeschakeld. Mag niet! Zelfs een stagiair kan dit weten.

Volgende week (na de gemeenteraadszitting) meer nieuws hierover. Lees intussen misschien ons stuk van 8 februari, verschenen in de rubriek “onbegrijpelijk”.