Jaarrekeningen en verslagen 2007 van stedelijke vzw’s algemeen goedgekeurd

Waarom dat altijd zo lang moet duren eer de jaarrekeningen en jaarverslagen van de stedelijke vzw’s (EVA’s) van het voorbije jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad? Ja, waarom? Goeie vraag.

De Raad van afgelopen 9 juni kreeg een serie verslagen van EVA’s te verwerken. Dat zijn pakken papier hoor. Naar schatting toch 10 à 17 cm hoog. Het hangt er een beetje vanaf of Mia Maes van Sportplus haar best heeft gedaan. Met bladzijden statistieken.
De stapel is in het oud stadhuis zonder één woord kommentaar behandeld. “Aktename”, zo heet dat. Je neemt daarvan gewoon akte. En ‘t is gedaan. Plicht volbracht. Presentiegeld binnen.
Burgemeester-voorzitter zegt bij die puntjes: “Geen bemerkingen in de Raad?”
Om dan nauwelijks een halve seconde later vast te stellen: “Geen bemerkingen in de Raad. Algemeen goedgekeurd.” Terwijl er soms niets moet worden goedgekeurd. En soms wel.
Stadssecretaris moest laatst nog ingrijpen. Geheime naamstemming over – nu wel onbenullige – aanstelling was niet geheim.
Het wordt tijd dat WTV ietwat live komt opnemen. (Stad staat inzake advertentie-tarieven nog beter dan vroeger goed met Roularta. Staat nog niet in de gazetten.)

Tip.
Een voorzitter van een gemeenteraad van een CentrumStad als Kortrijk, deel uitmakend van een metropool Eurodistrict zou anders kunnen handelen. Hoe? In plenaire zittinge van de gemeenteraad zeggen: “Ja maar, als u hier allemaal niets hebt te vertellen, dan ben ik hier weg hé? Naar Brugge. Gehoord of niet? En Flo: gij moet zwijgen. We zijn hier niet in Moeskroen.”

Geen gemeenteraadslid dat overweegt om de rekening van die EVA’s te vergelijken met de begroting van hetzelfde jaar.
Zelfs de raadsleden die een mandaat hebben in die vzw’s zeggen geen gebenedijd woord om een keer uit te leggen hoe zij de voorbije werking van hun EVA hebben ervaren, en nog minder over wat ze daar als vertegenwoordiger des volks hebben uitgericht.
Spoeden zij zich wel bijwijlen naar de bestuursvergaderingen? Joost mag het weten. Herinneren raadsleden zich nog dat ze ergens tot lid van een EVA zijn gebombardeerd? Waarlijk, meer dan één raadslid is het vergeten. Weet het niet eens. Vergat het kandidaat te zijn. U gelooft het zeker niet? Dat is een centrumstad, meneer!

Wat EVA’s of EVAP’s zijn viel al te lezen in een stukje dd. 7 juni 2007. De vzw Habbekrats die niet minder dan 100.000 euro per jaar krijgt is bijvoorbeeld géén EVAP. Dat is een private VZW, van goede kennissen van de burgemeester.

Misschien interesseert het intussen deze lezer-kiezer-Kortrijkzaan te weten om wat voor bedragen het dan gaat bij dit soort jaarverslagen. Mijn schatting is dat het voor onderstaande zes vzw’s in vorig jaar gaat om een totaal bedrag van zowat 3 miljoen euro omzet.

vzw De Kortrijkse Schouwburg
Opbrengsten: 1.055.182 euro.
Kosten: 1.010.469 euro.
Boni: 44.713 euro.
Gecumuleerd resultaat: 73.625 euro.

vzw Bruisende Stad (nu: Feest in Kortrijk)
In feite organiseerde Bruisende Stad vorig jaar zelf geen evenementen. Sinksenfeesten, Juli-Elfdaagse, Intrede van de Sint, Eiland van Licht werden georganiseerd door de stedelijke dienst evenementen. De onvolprezen Dries Vandenberghe. Een manusjedatallesdoetinstad.

Waarmee Bruisende Stad bewees overbodig te zijn. Het vroegere speeltje van schepen Bral.
Frank Holvoet, de lokale organisator van Zomercarnavals (onder de vorm van een feitelijke vereniging) kreeg in 2007 niet minder dan 35.000 euro voor het opzetten van het tweede carnaval. Dit jaar voor het derde carnaval in augustus (de 17de?) via begrotingswijziging gegarandeerd 32.500 euro. Aan Holvoet wordt wel gevraagd om facturen in te dienen, met BTW.
De laatste rekening van Bruisende Stad sloot met een boni van 26.521 euro. Waarom zegt men dan dat er geen geld is voor KortKant in het Begijnhofpark? Alhoewel, bekijk dat boni alvast maar als een zeer papieren boekhoudkundig cijfer. Iets op papier. Waar is dat verlies van vroeger (onder schepen Bral) van bijna 100.000 euroos naartoe? Kent er iemand een gecumuleerd resultaat?
btw! “Feest in Kortrijk” profileert zich nog niet heel erg.

vzw Sportplus
Een verlies van 4.333 euro. Kosten en opbrengsten niet vermeld in de memorie van toelichting. Het verlies is te wijten aan de investeringen voor fitnessinfrastructuur. Over de werkelijke kostprijs van de sportcampus Lange Munte is iedereen al lang en sinds de bouw ervan de tel kwijt. Niemand vraagt daar nog om. Buikgevoel zegt dat het verschil tussen de ramingen en de ware kostprijzen achteraf schrikbarend is. Maar dat is geschiedenis, die zich niet meer zal herhalen. Ook niet bij het KVK-voetbalgebeuren.

Om het nu even alléén maar te houden bij het later opgedoken plan van het squashlokaal op de Lange Munte.
Lot 1 (ruwbouw en afwerking) zou 581.914 euro kosten. Het werd 663.948 euro. Lot 2 (elektriciteit) is van 69.299 euro naar 72.099 euro gegaan. Lot 3 (c.v., ventilatie) is evenwel drastisch verminderd van 177.272 naar 114.140 euro. Raar nietwaar?

vzw Groeningeheem
Boni: 10.317 euro.
(In de gemeenteraad géén toelichting van schepen Wout Maddens. Hoe dat nu zit met die jeugdherberg?)

vzw De Warande
Opbrengsten: 227.184 euro.
Kosten: 147.518 euro.
Boni: 79.666 euro.
(De schepenen Cnudde of Lybeer niet gehoord.)

vzw Ontmoetingscentra
Boni: 25.880 euro.
Opnieuw kosten en opbrengsten niet aangegeven. Is raadslid Filip Santy hier nog altijd boekhouder?

Maar waarom vermeldt die cijfermaniak kortrijkwatcher dan deze gegevens niet?
Het komt zo. Ik mag op mijn vrije zaterdag als burger niet meer binnen in het stadhuis om de dossiers te raadplegen. Raadsleden wel, maar of ze dit weten is een andere vraag. Ik kan toch niet om de haverklap sociaal-educatief-palliatief ouderschapsverlof opvragen?
Ben niet ziek hoor !