Weg met het fijnstof in onze rookcafés ! Een premie voor fijnstofafvangers !

Een artikel in de veel gelezen wetenschappelijke rubriek van “Het Laatste Nieuws” van vandaag moet elke kroegganger in Kortrijk wel doen opschrikken.
Vroeger liepen we allemaal van portiek tot portiek, schuilend voor de zure regen. Overgeleverd aan het ozongat. Nu blijkt onomstotelijk dat we in ons stamcafé nog meer fijnstof binnenkrijgen dan op straat, en zelfs meer dan op de verkeersdrukke Meensepoort of KVK.
Meer binnen dan buiten. Staat allemaal in het laatste nieuws.

In Kortrijk-centrum kun je gelukkig nog zonder altoos veel problemen om de haverklap binnen wandelafstand gezellig vertoeven tussen soortgenoten druggebruikers, ook in brasserieën waar wordt gegeten. Dat is enorm bevorderlijk voor de sociale cohesie onder Kortrijkzanen en nieuwkomers, want een beetje ervaringsdeskundige weet dat rokers gezelliger, meer flamboyante burgers zijn dan niet-rokers. Cf. onze burgemeester. Pijpsmoorders – zeker die met een krom model – even buiten beschouwing gelaten.
Het is intussen zover gekomen dat er al minstens één café in het centrum heeft verzaakt aan zijn vroeger met veel publiciteit omgeven rookverbod. Andere exploitanten van verstokte peukloze locaties passen nu ongeziene reclame- en andere marketingtechnieken toe om toch maar geen (stam)gasten te verliezen. Zelfs met medewerking van onze plaatselijke persjongens.

We hadden gedacht dat er stilaan een beweging was op gang gekomen die het rookprobleem in cafés als opgelost kon beschouwen.
Dat er een soort gewaarborgde vrijheid van mening én vergadering was uitgedacht waarbij op eigen houtje was besist om al of niet actief of passief te gaan roken in een drankgelegenheid.
Simpel toch?

Maar neen.
De Liga der Genotslozen zadelt rokers nu op met een nieuwe vaststelling. In locaties waar wordt gepaft is het aantal kilo fijnstofdeeltjes nog veel zwaarder dan langs de eerste de beste autoroute. Een of andere medische freak meent zelfs te weten dat hij gevallen kent van hartlijders die binnen twee uren na hun kroegloop doodvallen. Van de consumptieprijzen zeker? Het zien van de lege geldbeugel?

Mogen we nu eens met een zéér fijn positief voorstel uitpakken?
Zou Groen binnen onze gemeenteraad dit niet even kunnen overnemen en indienen in de eerstvolgende gemeenteraad?
Stad verleent een premie aan cafébazen die een fijnstofafvanger placeren. Zo’n afvanger is gewoon een draadje en een gaas in de buurt.

Raadslid Cathy Matthieu van Groen en schepen Stefaan Bral van milieu, u weet allebei dat elektrische lading de koers van deeltjes bepaalt, hoe ze ook heten.
Vandaar: we spannen in de lucht een dunne geladen draad die een stroom van elektronen afgeeft. Cathy, niet bang zijn. Die stroom is onschadelijk. Het is een beetje elektrisch veld zoals er al zovele bestaan in de natuur (denk aan de bliksem). Het is als het ware een groen elektrostatisch dak in het café dat een elektrische lading aanbrengt op fijne stofdeeltjes (PM10) zodat die een positieve lading krijgen. We gaan er nu wel even vanuit dat die stofdeeltes negatief van aard zijn!
Als we nu ergens in het café een negatief geladen gaas ophangen, dan trek je daarmee die verdomd onzichtbare positieve stoffen aan.
De kastelein verzamelt ze daarna bij sluitingsuur en voert ze af naar het open containerpark. Met de wagen. Die wagen heeft een gesubsidieerde roetfilter. Indien niet verplichten we kastelein mits een nieuw transportreglement de fiets te gebruiken, kosteloos aangeboden, via de structureel gesubsidieerde vzw Mobiel.

Cathy en Stefaan. Dat fijnstof reductie systeem FDRS-PM10 is toepasbaar in tunnels, “urban canyons”, open weggedeelten.
Dus tevens op open terrassen. Een draad over de Grote Markt en heel Hartje Kortrijk. Het gaas rond de binnenring. Taak voor het handelsdistrict (de BID).
Stad moet nu wel dringend haar milieubeleidsplan bespreken en aanpassen.

Naschrift.
Bij nader toezien, positief voorstel van afvangers toch even in beraad houden tot na het verlof !
Hoe milieu-belastend is de productie van die draad en het gaas?
Hoeveel elektriciteitsproductie vergt de werking ervan ?
De opmaak van een milieubalans is nodig. Schepen Bral, a.u.b., doe iets.