Onze stagiair-reporter op stap /6

Toegegeven, onze sterreporter in de dop heeft een zekere feeling voor accomodaties.
In Riga – DAT IS IN LATVIA – heeft hij zijn intrek genomen in een reusachtige hal van 40 meter hoog die is omgebouwd tot hostal voor backpackers. Vroeger deed het gebouw dienst als hangar voor een Zeppelin. Ligt samen met nog vier gelijkaardige hallen die allemaal groter zijn dan die van de Xpo midden een de centrale markt met een oppervlakte van 16.000 vierkante meter. Schepen de Bethune moet daar ooit geweest zijn toen hij onze maandagmarkt wou verplaatsen.

Sterreporter STR deed een merkwaardige urbanistische vondst, die helaas niet in Kortrijk werd toegepast. Net door de armoede is er in de binnenstad van Riga sinds wereldoorlog 1 weinig gebouwd en gesloopt zodat er nog steeds een heel mooie en vrijwel gave stad van het begin van vorige eeuw te zien valt.

Onze jonge reporter heeft het woord holocaust leren kennen bij zijn bezoek aan het Bezettingsmuseum en blijkbaar besloten van voortaan een melodramatisch leven te leiden. Hij eet in het kraakkaffee MIERIKSWORTELSANDWICH en heeft een laptop geleend bij het verhongerd meisje met de naam Koidula, wat wil zeggen meisje van de dageraad.

Nu STR dat museum heeft bezocht over de terreur van de Duitsers en de Russen in Letland waant hij zich een expert inzake oorlogsmisdaden en correspondeert nu druk met onze Kortrijkse nazist, fascist, nationalist en jodenhater Siegfried Verbeke van wie we weten dat hij door toedoen nog wel van onze sterjournalist opgesloten zit in de Spandau-gevangenis van Berlijn. Zie een vorige reportage.

Toen Duitse Einsatzkommandos in Riga binnenvielen werden tientallen Joodse families binnengedreven in Die Greise Hor Shul, een synagoge. In de kelder zaten al 300 joodse vluchtelingen. Het gebouw werd bestookt met granaten en in brand gestoken. Siegfried Verbeke beweert dat het wel Letse nazisten waren die het vuur hebben aangestoken. En de discussie tussen STR en Verbeke duurt nog altijd voort. Volgens Siegfried is het niet waar dat het percentage overlevenden van de holocaust in Letland het laagste is van Europa. Met name 1,9 procent. Siegfried zegt dat er geeneens Joden woonden in Letland.

Intussen staan wij hier in de redactielokalen van Kortrijkwatcher stomverbaasd over het feit dat onze reporter van overal in de Baltische staten kan mailen met een laptop. Alle steden zijn gecoverd met WiFi. Zopas meldt hij nog dat er in alleen al de stad Tallinn – dat is Estland – niet minder dan 300 plaatsen draadloos verbonden zijn met internet.
Voor wanneer zoiets in Kortrijk, stad van innovatie en creatie.

Naar een uniek ondernemersloket Kortrijk

Het zal er nu toch van komen.
Er komt één aanspreekpunt voor het ondernemersbeleid van de stad. Voor het bevorderen van het ondernemerschap, de begeleiding van investeerders, de afhandeling van vergunningen, de begeleiding en versterking van kleinhandelszaken, de invulling van industriegebieden.
Accommodatie in het stadhuis zelf. (Waarom niet in het Ondernemerscentrum?)
In de aanvang zal het loket twee dagen per week functioneren.
Men voorziet 25.000 euro per jaar aan werkingsmiddelen.

Het loket zal worden bemand met twee accountmanagers. Vooral niet solliciteren, want die zijn al gekend. Het gaat om een bestaande ambtenaar en een kabinetslid die bovenop hun salaris zullen bezoldigd worden via een systeem van opdrachthoudersschap of een mandaatfunctie. Er is nog een administratief medewerker en een stuurgroep voorzien.

Ook de intercommunale Leiedal wordt gevraagd om mee te stappen in het project.
En er is subsidiëring gevraagd aan de melkkoe Europa.

Onze stagiair-reporter op pad (5)

Hij zit in Lithuania !
Meer speciaal in Vilnius. Nu begrijpen we pas hoe hij zich zo vlug verplaatst. Starreporter in spe heeft een bedrijfswagen van de directie van onze weblog (een Kia) in beslag genomen.
(STR) logeert in een kraakpand in de wijk Uzipis, dit is “achter de rivier”.
Kennen we.

We waren erbij toen de wijk op 1 april 2000 zijn onafhankelijkheid uitriep. Bewoners waren verbolgen over de verwaarlozing van hun stadsgedeelte, terwijl het oude centrum geheel werd vernieuwd en vercommercialiseerd.
Vergelijk met wat in onze stad gebeurt: hartje Kortrijk onder de knoet van het consumentisme platgegooid en Overleie is intussen verloederd.

U Z UPIO” is nu een Res Publica, een vrije republiek. Met eigen grondwet, een president, een burgemeester, een bisschop en eigen leger (twaalf sodaten). De Dalai Lama was er al tweemaal, en is nu ereburger van de ministaat. Eri slechts een ambassadeur, in Moskou.

De regering van de Uzipis Republic komt bijeen in een afspanning gelegen vlakbij het kraakpand waar onze stagiair een onderkomen vond, aan de brug die tegelijk dienst doet als douanekantoor.
Er is geen parlement want de bevolking is tegelijk regering.

De grondwet omvat uitsluitend rechten van de mens als burger.
Enkel art. 27 vervat een plicht: ” De mens moet zich zijn naam herinneren” (bedoeld is: na kroegentocht).

Art.1 is ook toepasselijk op Overleie. “Mensen hebben het recht om te leven langs de rivier, en de rivier heeft het recht om naast mensen te vloeien.”
Art. 3: ” Mensen hebben het recht om te sterven, maar het is geen plicht.”

Dieren hebben ook rechten.
Art. 12: “De hond heeft het recht om hond te zijn.”
Art. 13: “De poes heeft het recht om de eigenares niet lief te hebben, maar moet in moeilijke tijden toch assistentie verlenen.”

Art. 37 is vertroostend: ‘Mensen hebben het recht om niet bang te zijn.”
Het laatste artikel van de constitutie luidt: “Geef u niet over.”

De republiek U Z UPIO kent eigen verkeersborden.
Een blauw bord geeft de lachzone aan. Een driehoek duidt aan dat men met de wagen mag in de rivier duiken.

De republiek heeft een zusterstad: Montmartre.
Onze reporter (STR) doet een oproep naar schepen Lieven Lybeer.
Laat Overleie een jumelage regelen met Uzupis. Alweer een snoepreisje meer per jaar.

Onze stagiair-reporter op stap (4)

Ter redactie begint men zich af te vragen of onze stagiair bij terugkomst van zijn reis alhier niet zijn koffers zal mogen pakken. Oneervol ontslag, na zijn dagverblijf in de Spandau-gevangenis van Berlijn, en zijn zedeloos avontuur aan de Oder-Neisse grens.
In Warszawa gaf hij er nog blijk van geen hoopvolle wonderboy te zijn. Vroeg via telex waar het joodse ghetto was. Heb hem dezelfde boodschap gestuurd als die van SS Brigadefuhrer Jurgen Stroop aan Himmler op 17 mei 1943: “De joodse wijk in Warchau bestaat niet meer!”

In een lange brief via de luchtbrug begon onze sterreporter (STR) waarlijk te filosoferen. Is Polen wel gereed om een volwaardige lidstaat van de EU te worden. Dit naar aanleiding van zijn wedervaren in een plattelandsherberg zonder WC. Hij denkt dat we hier niet lezen zeker? Heel zijn epistel over de problematiek van de Polen in Europa is overgeschreven uit “In Europa” van Geert Mak. Pag. 562-563. Ook pag. 1114-1115 over radio Maryja. Een politieke zender die ons Vlaams Belang verdient te hebben. Homofoob, antisemiet, nationalistisch.

(STR) verzaakt aan de meest eenvoudige regels van de politieke journalistiek. Maakte geen enkel straatinterview met de kindjes van Warszawa. We zijn dit te weten gekomen dankzij een telefoon van een sympathieke onderwijzer-gids van reizen Lauwers.
Die heeft een volle dag (STR) gevolgd in de oude wijk van Warchau. Stagiair liep achter iedere bruidstoet aan die hij tegenkwam. Lallend: “WODKA TO NAJLEPSZE LEKARSTWO !” Betekent dat wodka de beste medicijn is.

Verdient zo iemand wel een perskaart?
Hij meent zelfs alle geboortehuizen van Tadeusz Kantor gezien te hebben. KANTOR is EEN WISSELKANTOOR…

Onze stagiair-reporter op stap (3)

Nu begrijp ik waarom verslaggeving van sterreporter (STR) achterwege blijft.
Zopas telefoon vanuit hotel “Matroesjkas” in Warschau. (STR) is zijn laptop kwijt !
Net over de Poolse grens in een motel. Onze stagiair denkt dat we hier op de redactie niet weten hoe dat komt. Heeft natuurlijk een van die mokkels opgescharreld die langs de weg aan parkeerplaatsen sigaretje staan te roken. Is dan moe maar tevreden in slaap gevallen in dat eerste motel dat lifster heeft aangewezen als zijnde niet duur.
De redactie is voortaan aangewezen op luchtpost.

Reporter denkt wel dat hij nu in Praag zit, maar verwart met de wijk Praga in Warschau.

Reporter had intussen nog enkele boodschappen uit Berlijn, voor ons College.

Over de openbare orde wil hij de burgemeester en de korpschef melden dat er nauwelijks blauw is te zien in Berlijn. (Blauw is in Berlijn groen.) En overal staan er terrasjes, ook aan de nachtwinkels. Overal lopen jongelui op straat met bierflesjes in de hand. Er gebeurt niets.
Alle zijgevels zijn volgeschilderd, dus ook dat probleem is opgelost.
Aan het Rote Haus (stadhuis) hangt een reuzegroot spandoek met daarop: “Sei Einzigartig. Sei Vielfaltig. Sei BERLIN.” Waarom niet zoiets bij ons? vraagt (STR)

Sterreporter wil nog schepen van stadsplanning Maddens voor iets verwittigen. Verander niets aan plannen van Foruminvest. Promotoren hadden aan de Spree in Berlijn reusachtige goedgekeurde projecten op stapel staan. Hotels, bars, strand, wolkenkrabbers, megashops. Onder druk van de Groenen hebben ze wat moeten inbinden. Bijvoorbeeld minder hoog bouwen. De promotoren vragen nu 160 miljoen euro schadevergoeding aan de stad…

Sterreporter wijst schepen van milieu Bral erop dat in Berlijn de straatvuilnisbakken (containers, glasbollen) onder de grond steken. Bovengronds zie je een elegant zuiltje, met drie gaten, om voor te sorteren.
Goeie tip van onze stagiair. We wachten op meer.

Onze stagiair-reporter op stap (2)

Het was me het dagje wel.
Vanmorgen vroeg plaatselijke tijd een Anruf van de Berlijnse Polizei, nog wel uit Oost-Berlijn.
Stagiair (STR) zit nu daar ! Is opgepakt in de Simon Dach Strasse. Ik ken die straat. Vergelijk met ons “straatje” aan het station en vermenigvuldig qua ambiance met duizend.
Men vraagt een borgsom om hem vrij te laten, en (STR) presteerde het om zijn hoofdredacteur aan te geven als verantwoordelijk werkgever.
Stagiair is beschuldigd van verstoring van de openbare orde.
De versie van de feiten vanwege de Gestapo klinkt geloofwaardig.
(STR) dacht even de Duitse humor te evenaren. Is een nummertje gaan opvoeren in de bar Morena in de wijk Kreuzberg.
De zaak staat bekend om zijn klantenrijkdom : voormalig kansarme krakers, artiesten en demente ex-nazisten.

Stagiair is daar vermoedelijk onder invloed binnengetrokken met de rechterarm achter zijn rug en onder zijn jas gecamoufleerd. Recht naar de Stamtafel, toonde daar zijn armloze rechtermouw en riep uit: “Abgeschossen in Stalingrad!”.
Stagiair is nog jong en herkende de gewezen schoonmakers niet van Hitlers bunker.
(STR) is tot aan Boxhagener Platz deskundig gefolterd met emmers water over zijn kop.
Berlijn was weer een bruisende stad.

Uiteindelijk na veel getelefoneer geen borgsom meer nodig,
Directeur van kortrijkwatcher heeft vanuit zijn vakantie-oord in het Amazonewoud de hulp ingeroepen van Minister Q en via Karel De Gucht van Buitenlandse Zaken is een diplomatische oplossing gevonden. (STR) wordt dezer dagen aan checkpoint Charlie uitgewisseld voor de Kortrijkse gevangen negationist Siegfried Verbeke.

WAAROM KRIJGT HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BUDA 140.000 EURO?

Zoals eerder al gezegd: verwar nooit het AGB Buda met het Budakunstencentrum.
Het autonoom gemeentebedrijf staat in voor de exploitatie en het beheer van drie sites op het Buda-eiland, te weten de Budascoop, de Budatoren en de Budafabriek. (Vroeger dacht men nog aan de stallen en de Orangerie en de pleinen en de Secret Gardens.)
Buda KC daarentegen is gewoon een vzw die het meest gebruik maakt van bepaalde infrastructuur.

Trouwe lezers weten dat we niet erg goed weten waarom er hiervoor zo’n bureaucratische constructie moest worden opgericht, met een Raad van Bestuur, een apart soort directie, logistieke medewerkers, terwijl er zelfs een artistiek comité in het vooruitzicht is gesteld. Er
was ook een “Voorlopig Bewind” dat onnoemlijk veel geld heeft gekost.
Is dat nu zo moeilijk?
Maak van een of andere ambtenaar gewoon een syndicus die ervoor instaat dat de gebouwen op het eiland worden verhuurd en onderhouden. Laat voor de rest (de kalenderprogrammatie) toch een keer de directie Cultuur zijn werk doen. Waarom al die poespas?

Er wordt nu eindelijk officieel een beheersovereenkomst afgesloten tussen Stad en het autonoom gemeentebedrijf. Van een afsprakennota geen spoor.
Over deze zaak hadden we het hier laatst nog op 29 mei. En vorig jaar in mei zag men hier diverse stukken verschijnen over de zaak. Al die gegevens worden hier nu niet meer herhaald.

AGB Buda krijgt dus nu van Stad officieel jaarlijks 140.000 euro, plus een startkapitaal van 25.000 euro.
Het dossier hierover staaft van geen kanten dit bedrag. Van een zakenplan geen spoor.

Er steken anderzijds nota’s in het dossier die gewoon niet ter zake doen.
Dat de erfpacht van de Budascoop (van Joost Bert) jaarlijks 83.200 euro kost.
En de canon voor het Fabriekspand (van Woon&Zorg H.Hart) – een deel ervan – bedraagt 450.000 euro voor 36 jaar. (De Budatoren is eigendom van de Stad.)
AGB Buda heeft daar “geen afdragens van”. Die infrastructuur krijgt het bedrijf OM NIET.
Buda zal wel de vergoedingen incasseren die gebruikers (zoals BUDA KC) van de gebouwen zullen betalen.
Die prijzen moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De retributies voor de Budascoop liggen eigenlijk al vast. Bepaald in de gemeenteraad van december vorig jaar.

In het dossier is geenszins te vinden wat voor inkomsten het AGB verwacht. Er is ooit wel een keer een businessplan opgemaakt voor de volgende jaren, maar dit was volkomen onwaarachtig (een fantasie) en moest eigenlijk al herzien. Zie een vorig stuk van alreeds 8 december 2006.

Qua uitgaven zal AGB Buda instaan voor onderhoud en klein herstel. Het energieverbruik wordt wel voor 80 procent door Stad terugbetaald. In het dossier geen raming te vinden, terwijl dat toch een serieus bedrag moet zijn.
Over mogelijke onkosten die Buda AGB moet dragen vinden we slechts enkele losse, willekeurige bedragen.
Budascoop: lift (jaarlijks 794 euro), schoonmaak (jaarlijks 16.172 euro), huur telefooninstallatie (maandelijks 106 euro).
Voor de Budatoren gaat het blijkbaar om bedragen die op méér dan een jaar slaan: lift (38.791 euro), schoonmaak (48.518 euro).
Over het Fabrieksband is er in het geheel niets te vernemen.

Wat willen we nu zeggen?
De gemeenteraad keurt een beheersovereenkomst goed waarbij het financieel gedeelte volkomen ondoorzichtig is. (De gemeenteraad – als instantie – heeft trouwens nog nooit een verslag gezien van de Raad van Bestuur. De raadsleden die er deel van uit maken ook niet?)

Zeg !
Hoe zit het met het dakappartement en het terras bovenop de Pentascoop? Blijkbaar niet ter beschikking van het AGB. Jammer.
De familie Joost Bert is daar toch al lang weg, na enige – laat ons zeggen – niet geheel geoorloofde “meenemingen”? Ja, volgens de oorspronkelijke erfpachtakte mag de familie daar blijven tot in 2013.
Positief voorstel.
Maak van dit appartement het kantoor van AGB Buda.
Voor de coördinator, de adjunct, de logistieke medewerkers, en een kantine voor de schoonmaaksters.
Vanop dit dak heeft men trouwens een schitterend uitzicht op geheel de site.

Onze stagiair-sterreporter op stap (1)

Hij zit in Venlo, Nederland !
Wat doet hij daar, in godsnaam?” Waar wil hij naartoe?
Sterreporter (STR) op stage is nog weinig buitengaats geweest en staat stomverbaasd over de netheid en de overvloed aan bloemen en groen in Venlo. De bruine kroegen waar je kranten kunt lezen. Over politiek kunt ruziemaken.
Zit blijkbaar in de prachtige afspanning “Centra'” (kent zijn gelijke niet in Kortrijk) en stuurt een email met als aanhef: “Hey dude!”
Van dit soort stijl houden we niet, dus parafraseren we zijn stuk, ingekort.

STR is zeer ontgoocheld over de trieste aanleg van de Maasboorden in de stad. Dan zijn onze Leieboorden van een ander kaliber, zo meent hij. En het stadsbestuur wil daar nu ook een containerhaven. Zijn ze daar nu helemaal besodommieterd? De stad is al helemaal omringd door autobanen, en nog wil het College van Burgemeester en Wethouders een paar ringwegen aanleggen.
Dat College is een coalitie van socialisten (PVDA), liberalen (VVD), christen-democraten (CDA) en linksgroenen (GroenLinks).
Vandaar – zo meent onze stagiair – is het beleid te bestempelen als een grote koehandel. Rechts krijgt bijvoorbeeld een reuze-parkeergarage, links krijgt in ruil georganiseerd “wijkoverleg'”. (In Kortrijk zouden we dit'”gebiedswerking”noemen.)

Het is duidelijk. Onze stagiair raadpleegt in die bruine kroegen enkel eenzijdige bronnen. Volgens STR is het Venlose stadsbestuur nog megalomaner dan het onze. Men wil nu ook een zweeftreintje over de stad heen. En er komt een grootscheepse, dure floreade. En er is grond tekort.
De belastingen zijn geweldig gestegen, terwijl er voorheen geld in overschot was.
Allemaal omdat iedere schepen (wethouder) van iedere partij zijn plannetje wil verwezenlijkt zien. Daarin heeft onze stagiair toch wel blijk van enig politiek inzicht. Een brede coalitie (afspiegelingscollege) zonder oppositie is een onding en jaagt in een stad automatisch de uitgaven omhoog.

STR ontmoette op zijn kroegentocht nog een lokale TV-reporter die opnamen maakt van de gemeenteraadszittingen. (Bij ons ondenkbaar.) Hij vindt die zittingen een brok theater met heel goede acteurs.

STR heeft toch wat positiefs te melden. Alle raadsleden en partijen hebben een link op de website van de stad.
In de gemeenteraad is er een'”sprekersplein” waar burgers hun gedacht kunnen zeggen. In het centrum is er een “stadswinkel”, alwaar iedereen ongevraagd alle mogelijke bestuursdocumenten kan raadplegen. Idem op de website. Daar is een raadsinformatiesysteem waar wij in Kortrijk nog maar kunnen van dromen.
De gemeenteraad kan zich ook over het College heen richten tot de bevolking.

Dank u , stagiair !
Ga nu maar slapen. Blijf uit de buurt van de gedoogcoffeeshop. Ook al is het de grootste van het land.

Stagiair !?
Niet gezien ? Er zijn daar in Venlo niet minder dan drie lokale kranten. Allemaal gratis. Vooral het E3 Journaal is journalistiek beter dan wat we bij ons gewend.

Droevige redactionele mededeling

Komende weken (Kortrijk Congé) zal de frequentie van de “billets” hier op de blog danig dalen.
Komt zo.
Onze bloedschone secretaresse heeft alweer een rijkeluis uit ons leiedal gestrikt. Krijgt zonder enige tegenprestatie vanuit vliegveld Wevelgem een reis aangeboden, rechtstreeks naar Bora Bora. Met de Falcon-jet ! Volgens haar zeggen is Barra Barra een atolleke, en aangezien de directie niet weet wat dit is laat men ze maar gaan. Ik land benedenwinds in Peetepeta zegt ze. Komkommer in de Delvoote-tas. Mag. Is geen vloeistof.

Hoofdredacteur kan dus maar weer rustig thuisblijven en eenzaam en verlaten instaan voor het voortbestaan van deze krant. (Advertenties lopen terug.) Blijf kijken hoe dat afloopt.
Want niettegenstaande STR door de directie dankzij zijn stage slecht wordt betaald heeft onze stagiair het dan toch in zijn hoofd gehaald om op zijn beurt op reis te gaan. Wil sterreporter worden. Gebruikt nu al drie letters als initialen onder zijn inzendinge: (STR).
En hij belooft de hoofdredacteur emails op te sturen met verslagen waarin hij vanuit de grensoverschrijdende opgedane ervaringen de stad Kortrijk de les zal spellen.
Hoofdredacteur heb er zeer weinig fiducie in. Stagiair STR heb al bij drie andere kranten als onderzoeksjournalist voor de lokale edities gesolliciteerd.

“Maar niet getreurd”, voegt hoofdredacteur er aan toe, aanstippend, vertellend, toelichtend, denkend, zegt lachend, wetend.
“Onze lezers zijn stuk voor stuk eerder gefortuneerd en verblijven dezer dagen toch maar op een nudistenstrand in Spanje, een villa in Knokke, een hutje in Pattaya. Hebben nu toch lak aan wat zich in Kortrijk afspeelt,” meent hij.

(Advertentie)

Willy Malysse kan niet meer komen

De jaren vliegen, zeggen de mensen.
Twee jaar geleden verdween en vloog Willy uit het voetlicht.
We herinneren Willy als medestichter van kunstencentrum Limelight (voetlicht), Dans in Kortrijk en drijvende kracht van de vroegere vzw Beeldenstorm en Tegenstroom.
Ook van Kortrijk Congé.
Willy kan – net als vorig jaar – morgen niet meer komen naar het feest.