AFFAIRES TRANSFRONTALIERES (3): de kostprijs van de trein Kortrijk-Rijsel

Burgemeester Stefaan De Clerck is federaal volksvertegenwoordiger (en quaestor!) van de Kamer.
Burgers, Poorters van deze fiere Stad.
Begin dat nu toch een keer te weten. U hebt ervoor gestemd. Hij vertegenwoordigt u. Alles wat Stefaan doet is in uw naam. Begrijp dit nu toch.

HOE RICHTEN WE ONZE BLIK ?

U kunt zien dat het waar is, live op donderdagnamiddag op Tinternet, als er tenminste plenaire zitting is. wuwuwu.dekamer.be.
Schoon om te zien hoe enthousiast Stefaan kan applaudiseren, totaal in de stijl van een trouwe partijsoldaat. En hij is geen backbencher hoor. Zit naast Bart De Wever (N-VA), niet zo ver van Ulla en Freya. Kijk eens hoe het er daar geregeld aan toe gaat, op die banken. Nog erger dan in Kortrijk. Je gelooft je zintuigen niet. Toch wel. Begin je een en ander te begrijpen wat niet in de krant staat? De lichaamstaal.

BTW. Mag men daar in het parlement nog roken? Staan al onze meest flamboyante volksvertegenwoordiger buiten kou te lijden? In den trek? Het trekt daar, achteraan toch. Hebben zij daar in de buurt een of ander rooketablissement? Waar ze over onze problemen heen zitten te puffen?

In zijne hoedanigheid van volksvertegenwoordiger stelt Stefaan DC schriftelijke vragen voor het Bulletin van Vragen en
Antwoorden.
Tot op heden alle drie over grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. Onderwerpen: het belastingsstelsel en sociale zekerheidsstelsel van werknemers in de EGTS, de samenwerking op gebied van gezondheid (ratificatie van het kaderakkoord, u weet wel), en de kostprijs van het grensoverschrijdend openbaar vervoer op het traject Kortrijk-Rijsel.

Burgemeester is één van de instigators van het eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai, de metropool die al een paar miljoen euro publiek geld heeft verslonden (ik overdrijf niet) en waar sinds de officiële oprichting van een rechtsfiguur (EGTS) met overbevolkte besturen en een heir van secretaressen en werkgroepen en seminaries in de loop der tijden nog altijd niet het minste resultaat heeft opgeleverd.
Als het niet waar is moet men het maar een keer zeggen.

Met het virtuele bestaan van deze metropool kan onze Kortrijkse burgemeester zich tot in China opwerpen als een soort gouwleider van een regio met 2 miljoen inwoners. Chinezen uit Wuxi lachen daar niet mee. Zijn veel beleefder dan wij, Kortrijkzanen. (Sinezen hebben al eeuwen geleerd om na ontvangst van Vlaamse delegaties thuis te boeren.)

We geven hier in extenso de vraag weer over de kostprijs van de trein naar Rijsel. In verband met ons dagdagelijks leven. Tariefstructuren.
Dat interesseert Kortrijkzanen die ginder gaan floreren. Onze plaatselijke mandatarissen minder, want die nemen ook de wagen om over de schreve flessen drinkwater in te laden. Meer dan dat. Kleedjes voor de vrouwe. Chocolade. Vis. Lingerie. Schilderijen. Allemaal Dingen waar gemiddelde Kortrijkzaanse treinreizigers van hier naar Lille en terug het bestaan niet van kennen.

Nu de vraag.

“Kortrijk is een dynamische centrumstad, die ook haar blik richt op Rijsel. Het is een grote uitdaging een Frans-Belgische metroppol (sic) Rijsel-Kortrijk-Doornik te maken op Europees niveau. Het is de ambitie om binnen het Eurodistrict hinderpalen weg te werken dewelke het dagdagelijks leven van de inwoners verstoren. Een van de concrete acties betreft het grensoverschrijdend openbaar vervoer. Zo kost een ticket enkele reis Kortrijk-Rijsel 8 euro, en dit voor een traject van 32 km (daarvan gaan 4,80 euro naar de NMBS en 3,20 euro naar de SNCF).
Indien deze verbinding als een binnenlandse verbinding zou worden aanzien is de prijs 4,40 euro. Het forfait voor een internationale verbinding weegt dus zeer zwaar door op een kort traject. Aan de huidige prijzen blijft veel marktpotentieel onderbenut. Het is daarom noodzakelijk een uniform en voordeliger tariefsysteem uit te tekenen teneinde het grensoverschrijdend treinverkeer niet te verhinderen.
Naar ik verneem zijn er zesmaandelijkse onderhandelingen tussen de NMBS en de SNFC waarop ook dit punt dient te worden besproken.
1. Is dit punt betreffende de tariefstructuur voor het traject Kortrijk-Rijsel reeds besproken?
2. Welke houding wordt in deze aangenomen door de overheid?”

Op de website van de Kamer staat dat het antwoord op de vraag (eerste maal op 30 november 2007 ingestuurd en hernomen op 13 maart 2008) aan minister Vervotte van Overheidsbedrijven is ontvangen.
Dat antwoord van Inge is in het Bulletin nog altijd niet gepubliceerd. Het desbetreffende bulletin BO21 trouwens ook niet. Het duurt daar in Brussel al evenlang als hier in Kortrijk met het bulletin van onze raadsleden.
Burgemeester weet het antwoord van Vervotte blijkbaar al. Waarom niet voorlezen in de eerstvolgende Kortrijkse gemeenteraad?

Maar hoeveel betalen de fransmans uit Rijsel die met de trein naar hier komen? Hoeveel zijn er dat? Wat komen ze hier doen?
Over Doornik hebben we het nu even niet. Misschien nooit meer. (Je kunt er wel goed uitgaan, en zo lelijk is dat plaatsje niet.) CORA ligt toch onderweg?

P.S.
Burgemeester heeft in Brussel geleerd hoe vragen te stellen.
Eerst de situatie uit de doeken doen. Dan de vragen. Flo ! Neem daar een keer een voorbeeld aan.