Ulla Werbrouck komt !

Het is nu zeker. Hier is vroeger al gemeld dat raadslid Eric Flo vanavond (dinsdag) in ‘t Wit Kasteel zijn nieuwe Kortrijkse LDD-bestuursploeg wil voorstellen. Staat wel nog altijd niet op een of andere website van Lijst Dedecker.
Raadslid Flo heeft beloofd om een en ander uit de doeken te doen over de burgemeester en de fractieleiders in onze gemeenteraad. (Hij zal nu wel de raadscommissies van vandaag missen, ter voorbereiding van de volgende Raad.)
Het wordt een historisch moment in en voor Kortrijk.

Jean-Marie en Ulla zijn ook van de partij.

Zal Ulla Werbrouck uit Lendelede ook het woord nemen?
We mogen veronderstellen van wel, als volksvertegenwoordiger uit onze onmiddellijke regio. De politiezone VLAS.
Wie haar een beetje kent kan al bijna raden wat zij te vertellen heeft.
DAT ZIJ ZICH AMUSEERT IN DE POLITIEK !
Toen ons Ulla onverwacht pas verkozen was antwoordde ze op de vraag wat haar politieke plannen waren dat zij zich wou amuseren, en dat dit toch wel het belangrijkste was. (Zie stuk van 29 juni 2007 alhier.)

Uit “Het Nieuwsblad” van 24 juni laatstleden blijkt dat Ulla volkomen is geslaagd in haar betrachting.
Zij verklaart dat ze het in het begin lastig had. “Maar hoe langer ik in de politiek zit, hoe meer ik me amuseer.”
Zij zit vier dagen in de week in Brussel, van tien uur ‘s ochtends tot wanneer het gedaan is, en dat is soms zeer laat.

Ja, dat kan. ‘t Koffiekot en de bar blijven lang open, en achter het Parlement is een gezellig klein café voor parlementariërs die overuren kloppen.
Ulla heeft na bijna een jaar parlementair bestaan een eerste maidenspeech gehouden. Aantal schriftelijke vragen: geen. Interpellaties: geen.
We tellen wel al 5 mondelinge vragen en die draaien meestal rond verkeerspolitiek. Na het antwoord van de minister erkent Ulla dan dat ze heel wat wijzer is geworden. Of zegt dat zij al had begrepen dat haar vraag eigenlijk sloeg op een gewestelijke materie.
Samen met een aantal vrouwelijke collega’s diende zij ook een resolutie in betreffende de campagne tegen het “strijken van borsten” in ontwikkelingslanden. Die resolutie is nog hangend in de Kamer.

Wat ik niet begrijp is dat Werbrouck nergens vermeld staat als zijnde een lid van een of andere parlementaire commissie.

Even terugkomen op die maidenspeech in plenaire zitting van de Kamer, op 8 mei dit jaar, ‘s avonds.
Iedereen heeft zich kostelijk geamuseerd. Ulla begon met te vragen: “Mijnheer de voorzitter, is het niet eerst aan mij?” (Zij wou naar huis?) West-Vlaams collega Hendrik Bogaert liet zich gewillig vangen in een shine-waza. Dat is een soort wurggreep.
De art. 12 en 13 van de programmawet moesten worden geschrapt. Want die hebben een negatieve beïnvloeding van het vorderingssaldo van 2005. Dat zijn niet-structurele maatregelen. One shots.
(De programmawet is zowat het ergste, meest lijvige en ingewikkeldste document dat een volksvertegenwoordiger in handen krijgt. Bijgenaamd “de vuilnisbakwet”. Ulla had vlug gedaan met haar interventie. Iedereen lag weerloos op de tatami.)