Bart Caron slaat aan het rekenen, over onze luchthaven EBKT

Kortrijks raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Vl.Pro) heeft het eens uitgerekend.
Een vliegtuig dat landt of opstijgt op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem (in de pilotenmond EBKT) kost de gemeenschap 364 euro, of 103 euro per passagier. Zo’n wiskundige benadering wordt dan gretig opgetekend in “Het Kortrijks Handelsblad” (4 juli) want redacteur Luc Demiddele is van oudsher een verwoed tegenstander van ons vliegveld. Journalist Luc kijkt dan niet na of alles klopt. Checkt niet. Weet dientengevolge niet dat Bart Caron in het Vlaams Parlement (plenaire zitting van 2 juni) tot een andere berekening kwam. Uitkomst was toen: 200 euro per passagier.

Hoe komt Caron aan deze verschillende cijfers?
Hij deelt bepaalde subsidies van de hogere overheid voor EBKT door 18.343, zijnde het aantal passagiers van vorig jaar, en
uitsluitend passagiers van zakelijke vluchten. Aantal bewegingen op dit vlak: 5.489. Er zijn ook andere. Zelfs meer eco-getinte ballonvaarten. Staat niet in de krant, deze reductie. Flauw.
Geen wonder dat Caron in “Het Kortrijks Handelsblad” nog kan laten opmerken dat collega’s politici (“die niet van de streek zijn”) dubbel plooien van het lachen als zij dit horen.

Caron rept overigens niet over de kosten per passagier in Oostende. De luchthaven EBOS mikt vooral op vrachtvervoer en nu weer toerisme ook. Zelfs met een rekenmachine Texas Instruments Scientific TI-30XA slaag ik er niet in om na te gaan wat een kilo vrachtvervoer kost aan de gemeenschap. (Stel dat het om een vracht kippen gaat die tijdens de vlucht in de cabine rondfladderen, wat dan?) Caron heeft het trouwens niet graag over de rendabiliteit van EBOS, want dat terrein behoort tot de gouw – tot in Brugge – waar zijn kartelgenoot Vande Lanotte (SP.A) alles voor het zeggen heeft. Alles over lucht- en zeehavens en bedrijventerreinen en de lijstsamenstelling bij verkiezingen.

Bart heeft het over louter ‘zakelijke’ passagiers, niet over al die vluchten terzake training, scholing, vrije tijd.
Hij zou dus beter de som die het Vlaams Gewest besteed aan EBKT delen door alle passagiers samen.
Ziehier de cijfers. Totaal aantal passagiers in 2007: 67.051. Totaal aantal bewegingen: 30.962.
Journalist Demiddele had dit toch even kunnen op tafel gooien ten einde zijn lezers voor fabels te behoeden. Flauwe journalistiek.

Laten we hier nu aan onze lezers wat trafiekcijfergegevens verstrekken. Om zelf de kost per passagier te berekenen, want ik heb geen zin in dit soort prietpraat-wiskunde.

Wat kreeg EBKT zoal aan subsidies van het Vlaams Gewest?
In 2005 een eenmalig bedrag van 1,5 miljoen, voor noodzakelijke werken aan de startbaan.
In 2007 voor de brandweer (vooral personeelskosten): 765.000 euro. Deze subsidie keert jaarlijks terug.
In de nieuwe beheerstructuur zal de luchthavenontwikkelingsmaatschappij (de LOM) een toekomstige inbreng krijgen van 5,5 miljoen euro. Zal dienen voor de instandhouding van de infrastructuur.

Nu even vergelijken met EBOS.
De luchthaven van onderkoning Vande Lanotte kreeg en krijgt in de periode 2006-2008 niet minder dan 12,9 miljoen euro, alleen al als exploitatiedotatie. Als investeringsdotatie daarbij nog: 8,7 miljoen euro.
Met de nieuwe beheersstructuur worden deze dotaties stopgezet en vervangen door een inbreng in de LOM van 17 miljoen, gespreid over 8 jaar.

Terugverdieneffecten

Berekening van wat de regionale vliegvelden aan publiek geld kosten per passagier is natuurlijk een heus staaltje van populistisch denken.
Er is ook vrachtvervoer.
En de gebruikers van het vliegveld betalen voor landingsrechten, huurgelden voor de loodsen, brandstof, enz. Caron kan eens berekenen hoeveel belastingen en accijnzen naar de Staat terugvloeien bij de aankoop van (vorig jaar) een kwart miljoen liter AVGAS (voor kleine toestellen) en 1,6 miljoen kerosene (voor jets). Hoeveel directe en indirecte tewerkstelling het vliegveld meebrengt. Hoeveel patiënten al min of meer gered zijn bij de medische vluchten.

Ter info. Staat niet in Kortrijks Handelsblad.
De bedrijfsopbrengsten van EBKT bedroegen vorig jaar ca. 1,8 miljoen, waarvan ca. 875.000 euro subsidies. Finaal was er een lichte winst van 73.000 euro.

Luc Demiddele, Bart en andere tegenstanders van het vliegveld ! Als u beroepshalve of om toeristische reden een vliegreis maakt, bedenk dan dat het heel goed mogelijk is dat die piloot daar vooraan een begin of deel van zijn opleiding op Wevelgem kreeg. Dat die piloot misschien (financieel én mentaal) nooit dat heerlijke beroep had kunnen uitoefenen als EBKT niet bestond. Goede raad: als u een kijkje mag nemen in de cockpit, zeg dan geen kwaad woord over Wevelgem. Commandant zal bevel geven aan de “chef de cabine” om u in volle vlucht een luchtje te laten scheppen. Journalisten, doktoren, loodgieters, metaalbewerkers, ingenieurs. Besef nu ook eens dat de Staat of het Gewest geen cent besteedt aan de opleiding van piloten. Een lijnpiloot heeft voor zijn licentie algauw 3 miljoen oude franken uit eigen zak betaald. Zijn instructeurs hebben personenbelasting betaald. Aan de Staat. De simulators kwamen van investeringen door bedrijven (Barco) die hierbij belastingen betaalden, aan de Staat. Enz. Men noemt dit terugverdieneffecten.

Ach, ja. Laat maar. Macro-economie is dat.
Kan Caron nog nagaan hoeveel gemeenschapsgeld een Kortrijks bos kost per wandelaar? De exploitatie en het onderhoud van het kanaal Kortrijk-Bossuit per passagier, of kilo vracht? Waarom is er daarvoor geen LOM en LEM? Waarom is er voor deze infrastructuur geen vraag naar privé-partners en winst?

In een volgend stuk nog wat over het pas gestemde decreet over het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens. De LOM en de LEM. Met het stemgedrag van onze lokale Vlaamse volkvertegenwoordigers, en hoe zij dit motiveren.