Onze stagiair-sterreporter op stap (1)

Hij zit in Venlo, Nederland !
Wat doet hij daar, in godsnaam?” Waar wil hij naartoe?
Sterreporter (STR) op stage is nog weinig buitengaats geweest en staat stomverbaasd over de netheid en de overvloed aan bloemen en groen in Venlo. De bruine kroegen waar je kranten kunt lezen. Over politiek kunt ruziemaken.
Zit blijkbaar in de prachtige afspanning “Centra'” (kent zijn gelijke niet in Kortrijk) en stuurt een email met als aanhef: “Hey dude!”
Van dit soort stijl houden we niet, dus parafraseren we zijn stuk, ingekort.

STR is zeer ontgoocheld over de trieste aanleg van de Maasboorden in de stad. Dan zijn onze Leieboorden van een ander kaliber, zo meent hij. En het stadsbestuur wil daar nu ook een containerhaven. Zijn ze daar nu helemaal besodommieterd? De stad is al helemaal omringd door autobanen, en nog wil het College van Burgemeester en Wethouders een paar ringwegen aanleggen.
Dat College is een coalitie van socialisten (PVDA), liberalen (VVD), christen-democraten (CDA) en linksgroenen (GroenLinks).
Vandaar – zo meent onze stagiair – is het beleid te bestempelen als een grote koehandel. Rechts krijgt bijvoorbeeld een reuze-parkeergarage, links krijgt in ruil georganiseerd “wijkoverleg'”. (In Kortrijk zouden we dit'”gebiedswerking”noemen.)

Het is duidelijk. Onze stagiair raadpleegt in die bruine kroegen enkel eenzijdige bronnen. Volgens STR is het Venlose stadsbestuur nog megalomaner dan het onze. Men wil nu ook een zweeftreintje over de stad heen. En er komt een grootscheepse, dure floreade. En er is grond tekort.
De belastingen zijn geweldig gestegen, terwijl er voorheen geld in overschot was.
Allemaal omdat iedere schepen (wethouder) van iedere partij zijn plannetje wil verwezenlijkt zien. Daarin heeft onze stagiair toch wel blijk van enig politiek inzicht. Een brede coalitie (afspiegelingscollege) zonder oppositie is een onding en jaagt in een stad automatisch de uitgaven omhoog.

STR ontmoette op zijn kroegentocht nog een lokale TV-reporter die opnamen maakt van de gemeenteraadszittingen. (Bij ons ondenkbaar.) Hij vindt die zittingen een brok theater met heel goede acteurs.

STR heeft toch wat positiefs te melden. Alle raadsleden en partijen hebben een link op de website van de stad.
In de gemeenteraad is er een'”sprekersplein” waar burgers hun gedacht kunnen zeggen. In het centrum is er een “stadswinkel”, alwaar iedereen ongevraagd alle mogelijke bestuursdocumenten kan raadplegen. Idem op de website. Daar is een raadsinformatiesysteem waar wij in Kortrijk nog maar kunnen van dromen.
De gemeenteraad kan zich ook over het College heen richten tot de bevolking.

Dank u , stagiair !
Ga nu maar slapen. Blijf uit de buurt van de gedoogcoffeeshop. Ook al is het de grootste van het land.

Stagiair !?
Niet gezien ? Er zijn daar in Venlo niet minder dan drie lokale kranten. Allemaal gratis. Vooral het E3 Journaal is journalistiek beter dan wat we bij ons gewend.