Onze stagiair-reporter op pad (5)

Hij zit in Lithuania !
Meer speciaal in Vilnius. Nu begrijpen we pas hoe hij zich zo vlug verplaatst. Starreporter in spe heeft een bedrijfswagen van de directie van onze weblog (een Kia) in beslag genomen.
(STR) logeert in een kraakpand in de wijk Uzipis, dit is “achter de rivier”.
Kennen we.

We waren erbij toen de wijk op 1 april 2000 zijn onafhankelijkheid uitriep. Bewoners waren verbolgen over de verwaarlozing van hun stadsgedeelte, terwijl het oude centrum geheel werd vernieuwd en vercommercialiseerd.
Vergelijk met wat in onze stad gebeurt: hartje Kortrijk onder de knoet van het consumentisme platgegooid en Overleie is intussen verloederd.

U Z UPIO” is nu een Res Publica, een vrije republiek. Met eigen grondwet, een president, een burgemeester, een bisschop en eigen leger (twaalf sodaten). De Dalai Lama was er al tweemaal, en is nu ereburger van de ministaat. Eri slechts een ambassadeur, in Moskou.

De regering van de Uzipis Republic komt bijeen in een afspanning gelegen vlakbij het kraakpand waar onze stagiair een onderkomen vond, aan de brug die tegelijk dienst doet als douanekantoor.
Er is geen parlement want de bevolking is tegelijk regering.

De grondwet omvat uitsluitend rechten van de mens als burger.
Enkel art. 27 vervat een plicht: ” De mens moet zich zijn naam herinneren” (bedoeld is: na kroegentocht).

Art.1 is ook toepasselijk op Overleie. “Mensen hebben het recht om te leven langs de rivier, en de rivier heeft het recht om naast mensen te vloeien.”
Art. 3: ” Mensen hebben het recht om te sterven, maar het is geen plicht.”

Dieren hebben ook rechten.
Art. 12: “De hond heeft het recht om hond te zijn.”
Art. 13: “De poes heeft het recht om de eigenares niet lief te hebben, maar moet in moeilijke tijden toch assistentie verlenen.”

Art. 37 is vertroostend: ‘Mensen hebben het recht om niet bang te zijn.”
Het laatste artikel van de constitutie luidt: “Geef u niet over.”

De republiek U Z UPIO kent eigen verkeersborden.
Een blauw bord geeft de lachzone aan. Een driehoek duidt aan dat men met de wagen mag in de rivier duiken.

De republiek heeft een zusterstad: Montmartre.
Onze reporter (STR) doet een oproep naar schepen Lieven Lybeer.
Laat Overleie een jumelage regelen met Uzupis. Alweer een snoepreisje meer per jaar.