Naar een uniek ondernemersloket Kortrijk

Het zal er nu toch van komen.
Er komt één aanspreekpunt voor het ondernemersbeleid van de stad. Voor het bevorderen van het ondernemerschap, de begeleiding van investeerders, de afhandeling van vergunningen, de begeleiding en versterking van kleinhandelszaken, de invulling van industriegebieden.
Accommodatie in het stadhuis zelf. (Waarom niet in het Ondernemerscentrum?)
In de aanvang zal het loket twee dagen per week functioneren.
Men voorziet 25.000 euro per jaar aan werkingsmiddelen.

Het loket zal worden bemand met twee accountmanagers. Vooral niet solliciteren, want die zijn al gekend. Het gaat om een bestaande ambtenaar en een kabinetslid die bovenop hun salaris zullen bezoldigd worden via een systeem van opdrachthoudersschap of een mandaatfunctie. Er is nog een administratief medewerker en een stuurgroep voorzien.

Ook de intercommunale Leiedal wordt gevraagd om mee te stappen in het project.
En er is subsidiëring gevraagd aan de melkkoe Europa.