Kortrijkwatcher is pure porno !

Ambtenaren en schepenen die op het stadhuis met hun PC kortrijkwatcher. intikken krijgen de mededeling dat zij terechtkomen op een niet toegankelijke pornosite.
Ik kan daar niet helemaal om lachen. Als deze “beveiliging” bewust is ingevoerd gaat het om een pure en ongehoord schandalige vorm van censuur. China waardig. Mag ook in de landelijke pers komen.
En we weten dat vele ambtenaren en kabinetsleden van schepenen al van ‘s morgens vroeg deze weblog aanzagen als een bron van voor hen nog onbekende informatie.

Kunnen onze persjongens MET JOURNALISTENKAART OF PERSKAART niet een keer onderzoeken hoe dit komt, zich afvragen of er nog soortgelijke vormen van censuur bestaan met gelijkaardige blogs over de (Kortrijkse) politiek? Bijvoorbeeld met die van raadslid Marc Lemaitre (“kortrijklinksbekeken”)? Van voormalig schepen en weer raadslid Philippe De Coene?
OF DIE VAN HUN EIGEN REGULIERE BLOGS??
Wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt? Of dit welbewust is gedaan? Of iets dergelijks zich ook voordoet in andere gemeenten?
De komkommertijd is voorbij ! Aan de slag !

(Zie nog ons stuk over openbaarheid van bestuur, dd. 2 juli 2008.)