Lijst van mandaten, ambten en beroepen van onze CD&V-raadsleden

De lijst slaat nog altijd op de toestand in 2007.
Het zou wel een goed idee kunnen zijn voor de redactie van onze Stadskrant om even voor alle raadsleden de huidige mandatenlijst te publiceren. Dit alles in het kader van de Nieuwe Politiek Cultuur.
Merk op: niet alle raadsleden zijn aangifteplichtig bij het Rekenhof. Wie bijvoorbeeld geen mandaat bekleedt in een intercommunale vereniging is dit niet. Vandaar dat bij de CD&V-raadsleden hier geen gewag wordt gemaakt van mogelijke mandaten van Christine Depuydt en Godelieve Vanhoutte.

De grootverdieners zijn blijkbaar Filiep Santy en Franceska Verhenne.
Men vergeet wel eens zijn beroep aan te geven.

Johan Coulembier
(Heeft blijkbaar geen beroep…)

Bezoldigd:
Gaselwest (sectorcomité en LAC)
IMOG
Intercommunale Vliegveld
Politiezone VLAS

Niet bezoldigd:
Sociale Bouwmaatschappij Eigen Haard
O.c. De Wervel
Unizo
Huis van Beeld en Geluid
vzw Movieclub
WS Bellegem

Carl Decaluwe
Zie een vorig stuk.

Roel Deseyn
Zie een vorig stuk.

Patrick Jolie

Bezoldigd:
IMOG
Vriendenkring Voogdijraad Kortrijk (zelfstandige en account manager ??)

Niet bezoldigd:
Vriendenkring Voogdijraad Kortrijk (bestuurder)
Buurthuis Sint-Katriene
Unizo
Supportersclub Centrum Kortrijk
Guldensporencomité
Tinekesfeesten
FV Heule Rondt
vzw Sportplus
Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding

Antoon Sansen

Bezoldigd:
Gaselwest
Intercommunale Vliegveld

Niet bezoldigd:
Kringloopcentrum
SM Goedkope Woning

Filiep Santy

Bezoldigd:
Leiedal (voorzitter)
IMOG
Intercommunale Vliegveld
Eigen Haard is Goud Waard

Niet bezoldigd:
(Een nogal verwarrend lijstje.)

Ontmoetingscentra (penningmeester!)
De Leiegouw
Jeugdinfra
Koninklijke Harmonie Eendracht
Muziekcentrum (penningmeester)
Muziekcentrum Kortrijk (vereffenaar!)
Ontmoetingscentra Kortrijk
CD&V Kortrijk

Pieter Soens

Bezoldigd:
Advocaat
Intercommunale Vliegveld
PWA

Niet bezoldigd:
Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk
De Warande
Noordstar Heule
Unizo Zuid-West-Vlaanderen
Verenigde Technische Scholen Kortrijk

Martine Vandenbussche

Bezoldigd:
Leraar
IMOG
AGB Stadsontwikkeling Kortrijk

Niet bezoldigd:
Geen.

Franceska Verhenne

Bezoldigd:
OCMW-voorzitter
Ons Tehuis
AZ Groeninge
VVSG

Niet bezoldigd:
Welzijnsconsortium
Mentor
DE Poort
Kanaal 127
Unie der Zorgelozen
CD&V Kortrijk