Waar krijgt u een kick van, in Kortrijk ?

Iemand vertelde mij dat hij er telkens een kick van krijgt (een shot dopamine in het brein) als hij liefst jonge agentjes van alhier kan jennen.
Is met dit soort optreden wel al tweemaal in de bak gevlogen. Wegens smaad.
Toen hij een keer een lichte aanvaring had met een verkeerspaaltje vroeg hij aan de verbalisanten hoe zij konden verklaren dat iemand tegen een paaltje kan rijden dat hij niet eens heeft gezien.
Een andere keer vroeg hij aan twee blauwmensen of ze dan namelijk geen Frans verstonden. Want hij had geconstateerd dat zij twee Fransmans uit de Magreb zonder proces-verbaal lieten gaan na een wel heel grove verkeersovertreding. Wilden blijkbaar iemand in de gracht rijden.

Onze vraag luidt: wat doet er bij u bijvoorbeeld tijdens een wandeling in stad het dopamineniveau in de hersenen stijgen?
Zodat je een prettig gevoel ervaart, een genot, een vorm van blijdschap en welzijn?
Zeg nu niet: telkens als raadslid Eric Flo optreedt in de gemeenteraad. Een overdosis aan dopamine is schadelijk en werkt verslavend.
Kick met mate.
En wie lokt er zelf eens een kick uit bij anderen?
Persoonlijk zou ik graag eens aan alle versperde toegangswegen van stad een verkeersbord plaatsen met als tekst: “Dit bord negeren a.u.b”. En aan de bouwput in de Wijngaardstraat een bord met: “Verboden zich hier op te houden zonder redelijk doel”.

Wie heeft het voor het zeggen in Kortrijk? Philippe De Coene? (2)

Haast u !
Nog tot en met zondag 28 september kunt u hierover beslissen.
Roep vrienden en kennissen op om mee te stemmen op bepaalde kandidaten. Zoals politici en partijen dat nu doen. Wizzkids! Gebruik al uw ICT-kennis om de uitslag te beïnvloeden en nog belachelijker te maken. Registreer u met verschillende namen en op meerdere PC’s. Zie www.nieuwsblad.be, regionale bladzijde van Kortrijk.

Sinds dinsdag 16 september pakt “Het Nieuwsblad” in alle Vlaamse gemeenten uit met een poll.
De vraagstelling is meervoudig, en dat maakt ook deel uit van dit snertinitaitief.
“Wie heeft het volgens jou voor het zeggen in uw gemeente?”
Of: “Wie is volgens jullie de machtigste M/V?”
Of nog: “Wie zijn volgens jou onze ambassadeurs met macht?”

In juni 2006 heeft “Het Nieuwsblad” met medewerking van Radio Be One al iets gelijkaardigs uitgespookt.
Maar toen was de vraagstelling toch ietwat beter gericht. Men vroeg wie u zou kunnen aanzien als stadsfiguur of ambassadeur van het jaar.
Raad eens wie dat alhier toen is geworden? Paljas Ignace Crombé !
Tot de shortlist behoorden Marleen Verschuere, John Dekimpe, Bert Dewilde en Wim Opbrouck (uit Bavikhove). Allemaal achteraf door de burgemeester gelauwerd op het stadhuis. Overstelpt met cadeaus. Burgemeester zei nog dat hij ze vanwege hun verdiensten als ambassadeur van stad Kortrijk regelmatig zou uitnodigen en een foto van de vijf zou ophangen in het stadhuis. Hangt die er nog?

Dit jaar zal er waarschijnlijk geen plechtige ontvangst zijn van de winnaars in het tornooi.
Tenzij we met zijn allen nog een ultieme poging doen om Philippe De Coene te laten winnen. Met een Hellebautsprong.
Wat een nationaal evenement zou dat niet kunnen worden: de burgemeester die de fractieleider van de oppositie verkozen ziet als de machtigste man in centrumstad Kortrijk !
Op dit moment immers staat de burgemeester zelf nog op de eerste plaats, gevolgd door voormalig schepen Philippe De Coene en minister-raadslid Vincent Van Quickenborne.
Maar sinds enige tijd zakt het percentage stemmen van Stefaan De Clerck al even erg als de koersen op de beurs. Alreeds de tweede dag van de lopende poll klom hij naar 56,25 procent (op 208 stemmen), maar vorige zondag was er een terugval naar 43,58 procent en een paar dagen later zakte hij naar 37 en 34 procent. Dat ziet er niet goed uit.

Op het ogenblik van dit schrijven (vrijdagmiddag) zijn er net als gisteren 625 stemmen uitgebracht.
Stand van zaken:
1. Stefaan De Clerck: 34,08 procent.
2. Philippe De Coene: 25,92 procent.
3. Vincent Van Quickenborne: 22,08 procent.

De Coene heeft een geweldige remonte gemaakt.
Toen de wedstrijd pas was begonnen (met 99 stemmen) behaalde hij slechts 4,04 procent.
De meesten stemden toen voor De Clerck (51,52 procent), Van Quickenborne (24,24). Onze muzikanten Dave EN Piet Goddaer zwalpten rond 5 procent. Ongeveer 1 procent ging naar Arne Quince, Karel Debaere, Philippe Vlerick, Joost Bert.
Twee à drie stemmen waren voor Christian Dumoulin, Jo Libeer, Saskia Soete De Boosere.
Pierre Yserbyt, Yvan Vanden Abeele, Marc Gesquière kwamen (toen nog) helemaal niet ter sprake.

Op vandaag haalt Yserbyt 0,16 procent, zit Vanden Abeele in de lift met 2,08 procent (zesde plaats!) en pastor Geskière 1,28 procent. Op 625 stemmen.
Piet Goddaer (4,80) wint het nu van Dave Martijn (2,88).

Een amateuristische uitnodiging

Morgen start de vierde editie van “Kunst in Kortrijk”. Dat is een tentoonstelling van werken van plaatselijke amateurkunstenaars.
Slechts twee dagen open, op diverse locaties: in acht ontmoetingscentra of buurthuizen, plus de Paardenstallen achter het Broelmuseum.
Van het College van Burgemeester en Schepenen een persoonlijke uitnodiging gekregen voor een soort vooropening op vandaag vrijdag 26 september, om 19u30.
Maar waar?
De plaats wordt nergens aangegeven, noch wordt gezegd wat daar zal gebeuren. Wie zijn de sprekerds?

Jammer.
Had daar graag een stukje aan gewijd.
Amateurkunst is vaak ontroerend.

Gemeenteraad is ook een passief huis !

Die kop vergt weer wat uitleg.

Op 1 december grijpt er in de Concertzaal een prestigieuze internationale studiedag plaats met als onderwerp: “Van Passief Huis tot Passieve Ontwikkeling”.
De beslissing daartoe nam het Schepencollege alreeds in augustus. En nog in die maand is er hierover een uitnodiging gericht aan een “guestlist” met 2.500 adressen. Beetje actueel gebracht? Maal 2 euro per postzegel. Dat is ICT. Vereenvoudigd.
Wie dan daarop reageert krijgt later een definitieve uitnodiging, met een uitgebreid programma plus namen van sprekerds en het verzoek om een bijdrage te storten van 193,60 euro.
Bijna iedereen is uitgenodigd. Ontwikkelaars, architecten, ambtenaren, investeerders, planologen, geologen, archeologen, dijkedelvers, Geert, sociale huisvestingsmaatschappijen, bankinstellingen, Arne, Jantje, enzovoort, enzovoort. Heel kortrijk.
Naar schatting zijn er 20 genodigden. De vriendjes, maar van wie dan?

Natuurlijk heeft men schepenen vermeld als potentiële deelnemers. Sommige (Kortrijkse?) schepenen zullen zelfs het woord voeren.

Wie zijn NIET uitgenodigd?
Onze eigenste raadsleden!
Een pure schande is dat.
Des te meer omdat het niet de eerste keer is dat de gemeenteraad behandeld en beschouwd wordt als een passief huis, dat is een huis zonder energie(verbruik). Vandaar de geforceerde titel van dit stukje. Voor het College van Burgemeester en Schepenen dient een gemeenteraad eigenlijk nergens toe. En diezelfde gemeenteraad laat maar passief begaan.
Raadsleden die niet zorgvuldig de Collegebesluiten doorploegen (zo zijn er nogal wat) weten nog nergens van.
De internationale studiedag is ook nog altijd niet aangekondigd op de website van stad.

Alleen dit jaar al gingen er twee uiterst belangrijke manifestaties door waar raadsleden geen weet van hadden, en niet eens werden op uitgenodigd.
In januari werd het eurodistrict of de eurometropool Lille-Kortrijk- Tournai officieel opgericht. Honderden genodigden uit alle windstreken. Geen raadsleden. (De gemeenteraad kreeg de totstandkoming ervan overigens nooit ter bespreking als agendapunt.)
In februari was er een meerdaagse, ook weer internationale (en dure) workshop gewijd aan het thema “designfabriek”. Geen raadsleden gevraagd.

Dit alles zegt veel over de stilaan groeiende, ietwat arrogante houding van onze burgemeester. Hij begint te lijken op die van Antwerpen.
Wanneer zullen de fractieleiders een keer uit hun krammen schieten en respect afdwingen?
NU constructief voorstel !
Raadsleden staan gevraagd of ongevraagd op 1 december ‘s morgens aan de Concertzaal. Zonder die 193,60 euro deelnameprijs te betalen. Niet te melden op de fractietoelage.

Het College zegt dat de “hoogwaardige” studiedag gericht is op een “correcte doelgroep”. Onze vertegenwoordigers (wij, Kortrijkzanen) horen daar toch bij?
Zie eens wat Stad in onze naam beoogt met de studiedag.
We citeren uit het Collegebesluit.
“Kortrijk wil zich als trendsetter en koploper profileren binnen de interstedelijke concurrentiestrijd. Wil groeien tot een performante kwalitatieve woonstad, kan zijn residentiële ambities in de verf zetten en in zijn city marketing integreren door als kennis- en knowhow-centrum te fungeren.”

Dat is een hele boterham.
Ook de niet-residentiële bevolking moet die lusten. De MENSCHEN.
De burgemeester zou met zijn ambitie om van Kortrijk een stad van “innovatie, creatie en design” te maken (in willekeurige volgorde) wat meer kunnen achterom kijken. Zien of het peleton nog volgt.

P.S.
Wie meer wil weten over de studiedag kan met vrucht http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be lezen.

Keren rijke stinkerds Kortrijk de rug toe? (2)

“LAAT ONS EERLIJK ZIJN, NIEMAND KENT KORTRIJK”.
(Dixit Yves Gijrath, organisator van Millionaire Fairs in Amsterdam, München, Moskou, Shangai, Cannes, Istanbul.)

Yves toch.
‘t Is hier een Eurometropool hoor !

Waar waren we gekomen?

Ergens in augustus-september van vorig jaar schrijft Luc Glorieux, de beursorganisator van Busworld rechtstreeks een brief naar het kabinet van vriend burgemeester Stefaan De Clerck (niet naar Saskia) waarbij hij dreigt om Kortrijk Xpo te verlaten en overweegt om met zijn evenement naar Gent te verhuizen. Binnen de kortste keren rijzen werkgroepen (met ambtenaren!) uit de grond en alreeds een half jaar later ligt er een masterplan op tafel waarbij ondermeer voorzien is in een uitbreiding van “De Hallen”. Voor 12,7 miljoen aan werken, gefinancierd door publieke gelden van allerlei overheden. Moet kunnen. (cvba Xpo is een privé-bedrijf.) Zie nog stukken alhier van 17 en 18 maart.

Had Yves Gijrath van Millionaire Fair (MilF) er dan beter aan gedaan om zich met zijn ‘overwegingen’ om weg te trekken uit Kortrijk linea recta te wenden tot de burgemeester?
Het antwoord is niet eenduidig, noch eenvoudig.
In “Het Laatste Nieuws” van 20 september laat de burgemeester optekenen dat hij niet wakker ligt van een eventueel vertrek van de MilF. De beurs paste immers sowieso al niet in het rijtje van “de betere beurzen” zoals Interieur, ClassicA of Busworld. En daarbij: de MilF biedt Kortrijk geen meerwaarde.

Zozo.
De miljonairsbeurs is hier al driemaal neergestreken: in juni 2006, mei 2007, april 2008.
Op de eerste twee edities was de burgemeester als rijkmens prominent aanwezig. Bij de laatste editie verscholen de plaatselijke politici zich voor de pers, zodat we over het absenteïsme van de burgemeester in het ongewisse blijven. (Iemand als Vincent Van Quickenborne wou pas op de foto na enig aandringen en in gezelschap van Gilles De Bilde.) Het jaar tevoren was er een kleine manifestatie van CAP (Comité Andere Politiek), een linkse club waar intussen niets meer is van vernomen. Slogan: “Ja! We zijn rijk als niemand meer arm is.”

In elk geval is het zo dat de burgemeester bij de eerste uitgave van MilF meegaf trots te zijn dat Kortrijk als gastheer kon figureren van zo’n prestigieuze beurs (Trends, 27.06.2007).
Dat is dus veranderd.
De beurs biedt geen meerwaarde….
Raar voor een stad die zich net onder impuls van de burgemeester opwerpt als zijnde een stad van creatie, innovatie en design.
In april van dit jaar waren op de MilF ondermeer ontwerpers (Nicky Vankets), beeldende kunstenaars (Roel Hofman) van de partij.
Het modedefilé van Addy Van Den Krommenacker maakte veel indruk.

Werklieden

Geen meerwaarde?
Wat zou de meerwaarde voor Stad kunnen zijn van evenementen in de Xpo als een treffen van onderwijzers (COV), de Eurodogshow, de Handwerkdagen, Horse2Horse, de Hobbybeurs, het Stoffenspektakel, Interpom&Primeurs, een vakbeurs van aardappelen?
Geen meerwaarde?
Wat denkt de horeca ervan dat er volgend jaar in Kortrijk geen big spenders meer over de vloer komen? Geen artiesten, acteurs en actrices, zangers, topsporters, BV’s? Geen werklieden (standopbouwers van de beurs)?

De directrice van de Xpo, Saskia Soete De Boosere laat in “Het Laatste Nieuws” weten dat zij geen geweerloop tegen de slaap van Yves Gijrath zal houden om hem met zijn beurs hier te houden. (Yves beweert dat hij wordt gestalkt.)
Ook raar, gezien wat zij schrijft in het jaarverslag 2007. “De beurs kan gedurende vier dagen rekenen op het kruim van de Belgische bevolking dat erg onder de indruk was van het luxueuze aanbod. Er wordt hard gewerkt aan de derde nog succesvollere editie in Kortrijk 2008.”

Benieuwd hoe het volgende jaarverslag eventueel zal uitleggen dat de Millionaire Fair stad Kortrijk heeft verlaten.
Of toch is gebleven, zonder meerwaarde.

Ter info nog.
Telkens als er een of andere uitbreiding komt van de Xpo (al in 2003) zegt het bestuur dat men een engagement zal vragen aan de grote beursorganisatoren om zich alhier voor een aantal jaren (vijf edities) te “verankeren”. Nog geen enkel jaarverslag gelezen waarbij de bekomen engagementen uit de doeken worden gedaan.

Keren rijke stinkerds Kortrijk de rug toe? (1)

De Nederlander Yves Gijrath liet vorige week weten dat hij ermee dreigt zijn beurs voor rijkmensen “Millionaire Fair” (MilF) niet meer te organiseren in Kortrijk Xpo. Dreigt hij nu, of staat het al vast?
Persberichten zijn weerom heel confuus.
Volgens “Het Laatste Nieuws” (20 september) staat het vast. Organisator GMG Millionaire BV (eigenlijk een mediagroep) zoekt een locatie in Antwerpen of Brussel. Maar nog volgens de krant komt er deze week toch een ultiem gesprek tussen algemeen directeur Saskia Soete De Boosere en Gijrath. “Want de organisator heeft nog niet met zoveel woorden gezegd dat de Millionaire Fair vertrekt.”
Op de website van de millionairfair leest men tot op vandaag dat er ook in 2009 in Kortrijk een beurs wordt georganiseerd, en dat men binnenkort de definitieve data zal bekend maken.
Gijrath is een zeer geheid iemand, geheel vervuld van de Hollandse koopmansgeest. Zijn lijfspreuk: het geld ligt op straat en je hoeft het maar op te rapen.

Wat voert hij in het schild?

Papieren Pers heeft iets vergeten.
Die Gijrath liet op 24 april van dit jaar al openlijk weten dat hij “overwoog” om Kortrijk Xpo met zijn MilF te verlaten om in Antwerpen of Knokke neer te strijken. Hij vond het toen immers niet ernstig en niet netjes dat de beheerders van Xpo met hun eigen beurs ClassicA voor concurrentie zorgen en daarbij zelfs niet nalaten om traditionele standhouders van zijn eigen beurs te benaderen en te werven.
Die zit.

In “Het Laatste Nieuws” van laatstleden 20 september vertelt Gijrath dat hij door mensen van de Xpo (Saskia?) de voorbije jaren bijna gestalkt werd en dan maar is gezwicht voor zoveel druk.

Saskia moet eens haar Xpo-jaarverslag van 2007 herlezen. Blatziede viere.
Daarin heeft men het over een sterk verhoogde concurrentie die de marktsituatie verstoord. Lees mee.
“Bij verhuringen zagen wij ons niet zelden geconfronteerd met situaties van ‘oneerlijke concurrentie’ doordat concurrerende partijen hun verhuurbare m² structureel onder de prijs of zelfs volledig gratis aanboden.”
Verder zegt het jaarverslag dat men elders beursconcepten van Xpo kopieert. “De ethische deontologie die voorheen als een soort ‘gentleman’s agreement’ bestond tussen de verschillende organisatoren is duidelijk verleden tijd.”

Nou Saskia, wat zeg je daarvan? Gijrath betichtte u al in april van concurrentie te voeren tegen zijn eigen MilF en gaf te kennen dat hij al jaren wordt gestalkt. Met oneerlijke (=lage) prijzen? Krijgt de organisator deze week nieuwe, gunstige voorwaarden aangeboden?

Zou het kunnen dat Gijrath iets heeft geleerd van Luc Glorieux, de organisator van Busworld?
Luc heeft ook een keer met een verhuizinge gedreigd. Is daarbij volkomen geslaagd.

(Vervolg in een volgend stuk, anders wordt het te lang.)

Gemeentelijke websites opnieuw doorgelicht

Zopas heeft het ICT-onderzoeksbureau “Indigov” zijn verslag 2008 kenbaar gemaakt aangaande de kwaliteit van de Vlaamse en Brusselse gemeentelijke websites. Het is de zevende editie.

Welke plaats Kortrijk dit keer inneemt in de ranking weten we niet.
Vorig jaar wisten we het ook niet, en de jaren daarvoor ook niet. De Kortrijkse website meldt daar niets over, en als dit nu weer het geval is, zou het er kunnen op wijzen dat Kortrijk niet tot de top 25 behoort. Indien dit wel het geval is (9 van de 13 centrumgemeenten behoren ertoe) zal het stadsbestuur het niet nalaten om dit te melden.
Rangschikt Kortrijk zich in klasse A, de 54 toppers? Of zitten we – zoals vorig jaar – nog gerankt bij klasse B, de 7 runners-up?

De redactie (de directie!) van kortrijkwatcher kan het zich niet veroorloven om de studie van Indigov te bestellen. Het volledige verslag kost niet minder dan 275 euro, exclusief een BTW van 21 procent.
In het kader van openbaarheid van bestuur zou het College toch minstens de doorlichting van onze website kunnen kenbaar maken aan onze raadsleden.
Gemeentebesturen kunnen het globale rapport bestellen tegen de halve prijs, en krijgen de maatrapportage voor de eigen gemeente gratis. Daarin staan dan gedetailleerde cijfers en resultaten, samen met een positie-analyse van de website ten overstaan van Vlaanderen en Brussel als geheel, binnen de provincie, en ten overstaan van groepen of types van vergelijkbare gemeenten.
Onmisbaar voor een raadslid dat het nog waagt om een interpellatie te houden over de stand van zaken bij onze website.
Hoelang (jaren!) is men nu al bezig met die te vernieuwen? Hoeveel personen en instanties (Leiedal) werken daaraan mee? Hoeveel kost dat allemaal? Wat zijn de plannen? Wie wordt daarbij door de wieskiets geraadpleegd? Over de content. Wanneer komt die nieuwe website eraan?

Uit de nieuwe lijst van de top 10 volgens Indigov blijkt nu wel dat ook kleinere gemeenten een goede score kunnen behalen.
Meeuwen-Gruitrode met 12.664 inwoners staat net op de tiende plaats. Middelgrote gemeenten als Zwijndrecht, Edegem, Bornem behoren zelfs tot de top 5.
De kwaliteit van een gemeentelijke website staat of valt met de politieke wil om er iets aan te doen.
Veelal hangt alles puur af van enkele personen.
Jaren geleden, toen er slechts één ambtenaar instond voor de website was die bijna even “goed” als de huidige. Voor wat eCommunity en eDemocracy betreft zelfs beter. De zoekmachine is nog altijd een bron van vermaak. Tik maar eens iets in, willekeurig.

P.S.
Kijk vooral eens naar websites van Nederlandse gemeenten.
En vergelijk. Gent en Leuven en Zwijndrecht (de top 3) zinken daarbij in het niet. Op alle vlakken (meer dan 100 criteria) die Indigov hanteert.

Even reiskosten naar Rome (Frascati) ramen

Vanaf donderdag 25 september tot en met zondag 28 september is er weinig kans dat u ergens de schepen van jumelages op het lijf loopt.
Schepen Lieven Lybeer laat zich dan namelijk door nog 24 jeugdige sporters (12 jongens en 12 meisjes), waarschijnlijk 6 begeleiders en alleszins 10 officiële vertegenwoordigers van Stad vergezellen bij zijn vliegreis naar Rome, meer speciaal naar het vlakbij gelegen zusterstadje Frascati. Hoogstwaarschijnlijk zal eega Connie ook van de partij zijn.

Frascati is al sinds de oudheid een plek waar de jeunesse dorée van Rome (patriciërs met slavinnen en schandknapen) tussen de wijngaarden en onder de olijfbomen de bloempjes ging buiten zetten. Nu heeft Frascati stad Kortrijk en onze andere zustersteden Bad Godesberg, Windsor-Maidenhead en Saint-Cloud opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de zgn. tweejaarlijkse Internationale Jeugdsportfeesten.
Daarover later meer.

We gaan niet te voet.
Het schepencollege heeft al in juni geprobeerd om een raming te maken van de kosten van zo’n vliegreis naar Rome.
De kostprijs werd toen geschat op 300 euro per persoon. Opgesplitst in 200 euro voor de reis zelf en 100 euro voor de deelname van de sporters. Totaal: 12.000 euro.
In het verleden (Bad Godesberg, 2004) was het al de gewoonte dat Stad instond voor de helft van de deelnamekosten en de reiskosten van de sporters en hun begeleiders. Maakt 4.200 euro, want bij die eerste raming dacht men aan 24 sporters en 4 begeleiders. De reiskosten van de officiële vertegenwoordigers (voor rekening van Stad) werden in juni niet uitdrukkelijk geraamd, maar men kan aannemen dat het gaat om 10 maal 200 euro, oftewel 2.000 euro.
Evenwel, het budget in de begroting van dit jaar voor reis- en verblijfkosten van mandatarissen en gemeentepersoneel (art. 76320/121-01) bedraagt slechts 2.756 euro, en dat is ongetwijfeld al grotendeels opgesoupeerd door schepen Lieven Lybeer.

De stadsuitgaven voor de Internationale Jeugdsportfeesten bedragen volgens een eerste raming dus 6.200 euro.

Intussen heeft het schepencollege een aantal reisbureaus aangeschreven, zodat men nu min of meer weet wat de Romereis kan kosten.
Volgens het reisbureau Jetair zou de vliegreis met Brussels Airlines neerkomen op 431,40 euro per persoon.
Avatours maakte vier offertes, telkens met een andere maatschappij en diverse prijzen volgens uur van vertrek.
Ryanair kon het doen met 142,08 euro per persoon, maar vanaf de 25ste passagier zou het duurder worden. En daarbij moest men op voorhand de namenlijst bezorgen, terwijl het schepencollege misschien nu nog niet weet wie zal deel uitmaken van de officiële stadsdelegatie.
Avatours kon Brussels Airlines strikken met tickets voor 325 euro, maar dan vertrok men pas om 13u35 waardoor de sporters nauwelijks een sightseeing door Rome konden maken. Een vlucht vroeg in de morgen (7u25) zou 390 euro kosten, dus koos het schepencollege voor die opportuniteit. Verschil met de oorspronkelijke raming: 190 euro. Een verdubbeling.

De deelnameprijs aan het sportgebeuren valt evenwel lager uit dan verwacht: 80 in plaats van 100 euro. Rekening houdend met 28 sporters en begeleiders komt het College aan 2.250 euro. (Mijn rekenmachientje zegt 2.240 euro.)
De factuur van Avatours loopt op tot 15.600 euro. Klopt. Gedeeld door 40 deelnemers: 390 euro per persoon (inclusief vervoer naar de luchthaven). De reiskosten van de tien stadsvertegenwoordigers kosten samen 3.900 euro, uiteraard te betalen door Stad.
Hierbij wordt nu niet meer verwezen naar de begrotingspost voor reizen van mandatarissen, want dat budget is te klein. Is al verteerd.
Alle uitgaven worden daarom nu aangerekend op art. 76320/124-06, onder de naam “technische prestaties van derden, culturele evenementen en ontvangsten”. Een sportuitstap is een ontvangst… (Die post voorzag voor dit jaar 119.744 euro. Hoeveel zou daarvan reeds zijn opgebruikt?)

Niet te begrijpen is dat er telkens sprake is van 28 sporters en begeleiders. Het contingent omvat 40 personen, waarvan 10 vertegenwoordigers van Stad. Er mag nu blijkbaar nog een plaatselijke persjongen mee. Die (WIE?) naar verluidt dagelijks verslag zal uitbrengen op de Kortrijkse website.
(Verwacht u aan veel foto’s van schepen Lybeer, zoniet mag verslaggever nog nergens mee.)

De schepen en zijn gevolg landen terug op Zaventem op zondag 28 september om 13u10. Allen daarheen. Een eerste vervolg op Fata Morgana.

Wie heeft het voor het zeggen in Kortrijk? (1)

Vanaf vandaag pakt het “Nieuwsblad” in alle Vlaamse gemeenten alweer uit met een nieuwe poll.
Kranten hebben het financieel lastig (slinkend lezersaantal en /of oplage, vooral dalende inkomsten uit advertenties, stijgend succes van internet). De geschreven pers doet er dan ook alles aan om de lezers aan hun producten te binden, ondermeer met over om het even wat aan om het even wie een mening te vragen. Op internet. Die vraagstellingen of enquêtes zijn wetenschappelijk bekeken van generlei waarde. Hoogstens krijgt men een beeld van percepties die leven bij de bevolking, maar die percepties zijn net door diezelfde pers al – of niet – gevormd…

Neem nu de namen van personen die voor Kortrijk naar voor worden geschoven, als zijnde mensen met macht. Wat is macht, volgens de makers van de poll? “Mensen wier stemmen het luidst klinken.”
Citaat: “Wanneer zij spreken, wordt naar hen geluisterd. Ze zijn dé bepalende figuren in hun genre, door hun politieke macht, economisch belang, inzet in hun verenigingen, of hun bekend gezicht.”
Met andere woorden: op basis van deze criteria kan iedereen het hier in Kortrijk voor het zeggen hebben. Tine Lemaitre van Den Boulevard, de korpschef van de politie, Mike Tattoo, ons oudste en enige nog levende Begijntje. Broeder Isidoor, indien hij nog had geleefd.

De lijst van Kortrijkse poppenspelers (powerlist) bestaat dus uit een ratjetoe van willekeurige (vervangbare) namen. Waarom net vijftien?
WAAROM IS ER GEEN PLAATS OP DE GESELECTEERDE LIJST VOOR EEN PLAATSELIJKE JOURNALIST?
Heeft de pers alhier dan geen ‘bepalende figuur’, zoals indertijd Gerrit Luts? Fred Germonprez?
Dat is dan goed gezien. Tegenwoordig vertolken onze Kortrijkse persjongens de stem van de machthebbers. Maar dat is toch ook ‘bepalend’?

U zal nu wel begrijpen dat dit stuk uit rancune is voortgesproten.
Kortrijkwatcher is bij moedwillige vergetelheid niet opgenomen in de poll.
Toen het weekblad “Trends” eind september 2007 met een powerlist van Kortrijkse figuren uitpakte (geselecteerd op een voorafgaande bevraging ! een soort niet-publieke poll !) stonden we daar wél bij. Samen met ondermeer Jan Deleu (grootste werkgever, baas van het AZ), Guy Piette (VOKA), Hilde Laga (advocatenbureau van Stad), Piet Vanden Abeele (KULAK), Geert Hillaert (stadssecretaris). Dat was tenminste een lijst van Kortrijkzanen naar wie geluisterd werd !

Poppen en poppenspelers

Bij de huidige kandidaten die de poll op het oog heeft vinden we toch weer mensen naar wie men over het algemeen luistert. Enkel kan luisteren.
De muzikanten Piet Godderis en Dave Martijn. Ik denk dat die gasten meer afweten van gitaren en van een TU-2 Tuner of een OC-2 Octave dan van een of ander maatschappelijk gebeuren. Zo’n Martijn weet wellicht café “Den Trap” liggen, maar niet het stadhuis.

Desingner Arne Quince is ook onderhevig aan de poll. Weet helemaal zonder GPS waar de burgemeester woont en waar te parkeren.
Ja, samen met Philippe Vlerick luistert de burgemeester dan bij het haardvuur aandachtig naar Arne’s mercantiele plannen. Arne krijgt zonder veel problemen en met een spoedprocedure alhier een onderkomen en her en der wat opdrachten. Futurotextiel.
Pierre Yserbyt is één van die aanstokers-projectontwikkelaars die met zijn Foruminvest de burgemeester kon overtuigen om hartje Kortrijk plat te leggen. Hij HAD het dus voor het zeggen.
Jo Libeer (VOKA) woont in feite ook niet in Kortrijk, maar komt zich hier informeel wel eens bemoeien met zaken waar niemand iets vanaf weet, ook de pers niet.
Karel Debaere mag als directeur van Leiedal ongetwijfeld op de lijst voorkomen van mensen die het voor het zeggen hebben. Alleszins meer dan de voorzitter van de intercommunale. (Filip Santy neemt trouwens geen deel aan de poll.)

Textielondernemer Philippe Vlerick moet in een serieuze poll veel stemmen halen. Bij een stemming met een goed voorgelichte publieke opinie. Nog zeer recent is hij door “De Tijd” uitgeroepen als één van onze economische machthebbers. Die krant hanteert bij de selectie tenminste een aantal min of meer kwantificeerbare “hefbomen”. Vlerick krijgt 4 op 5 sterren voor de kwaliteit van zijn adresboek (netwerk), 3 sterren voor zijn functies (durfkapitalist), 4 voor zijn geldbezit, 4 voor zijn persoonlijkheid (gedrevenheid). Zijn gedrevenheid kwam in Kortrijk meer speciaal tot uiting bij de oprichting van “Habbekrats”. Kreeg daarvoor méér subsidies dan welke vzw ook. Het is een durfkapitalist. De pers bracht hierover geen enkel relaas.

Wie hebben we nog, zijnde representatief ?
Yvon Vanden Abeele. Onvermijdelijk. Zie je ook nergens, zal daarom weinig punten halen, maar hielp mee aan het bekomen van gigantische subsidies voor de uitbouw van Xpo. Is nu voorzitter van het handelsdistrict (het BID).
Christian Dumoulin is een representatief voorbeeld van een decisionmaker achter de schermen. Geen mens (journalist) die weet aan welke cruciale beslissingen hij ter stede participeert. (Nu: de zoektocht naar aandeelhouders voor de exploitatiemaatschappij van het Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Voorheen liet hij de droogloodsen van Koramic op Kapel ter Bede verkommeren. Betaalde hij belasting op leegstand en verwaarlozing? )

Die is goed.
Het getuigt van politiek inzicht bij de makers van de poll dat ze deken Marc Gesquière hebben opgenomen bij de selectie. De christendemocratie alhier heeft traditioneel een innige band met de clerus. Zeer close met schepen Jean de Bethune en familie. Vroeger bepaalde de deken mede de lijstsamenstelling van de plaatselijke CVP.

Saskia Soete De Boosere van de Xpo is er weer bij. Nu ja. Er moet toch één vrouw op de lijst prijken? Maar waarom dan niet cultuurdirectrice Machteld Claerhout?
Joost Bert, van de cinema ! Daar wordt ook wel naar geluisterd bij het stadsbestuur als hij iets ten faveure van zijn bioscopen wil bekomen. Ontsnapte nog aan een geding met Stad rondom zijn appartement bovenop de Budascoop. Het juridisch geschil is omgezet in een dading. Iets over gelezen in de pers? Om zijn kandidatuur in de poll naar waarde te schatten dient u te beschikken over een snelle wagen. Joost is overal waar hij moet zijn.

In de poll kunnen we nog stemmen voor drie politici.
Voormalig schepen en nu raadslid Philippe De Coene (deed veel voor ICT en milieu, maar heeft uit de aard der zaak nu geen macht meer) burgemeester en parlementslid Stefaan De Clerck, minister en raadslid Vincent Van Quickenborne.

Wetenschappelijk bekeken is het totaal ongeoorloofd dat men bij de voorliggende poll op internet continu het verloop van de uitslag kan volgen. Ongezien zoiets, in een cursus statistiek over opiniepeilingen.
Deelnemers kunnen dus afspreken om de uitslag van de stemming te manipuleren. Andere geregistreerden aanzetten om voor één welbepaald iemand te stemmen.
Het is alsof men op een paardenkoers nog kan wedden als de koers is afgelopen.
Vandaar dat we u in volgend stuk zo nu en dan het (actuele) percentage van de behaalde stemmen per kandidaat zullen mededelen.

Maar waarom is Jacques Laverge niet genomineerd? Wie zijn de poppen, en wie de poppenspelers, dat zouden we wel eens willen weten. Pers zelf zou dit eens kunnen achterhalen. Waar blijven de stadsambtenaren?

Een ethische kijk op de fractietoelagen (2)

Bij de behandeling van het dossier “fractietoelagen” is gebleken dat het ethische bewustzijn van het overgrote deel van onze gemeenteraadsleden hetzelfde is als dat van een slagroomtaart.
De SP.A zweeg toen het Vlaams Belang poneerde dat die financiële tegemoetkomingen door de andere partijen oneigenlijk werden gebruikt. De CD&V-fractieleider Filip Santy gaf een irrelevante repliek ten beste: het totaal van de kostennota van zijn fractie was hoger dan de stadstoelage. Koen Byttebier (VLD) verantwoordde niet hoe men huurgeld kan aanrekenen voor een lokaal waar niks te huren valt.
De burgemeester gaf op een gegeven moment wel blijk iets af te weten van “verantwoordelijkheidsethiek”. Toen hij de vraag stelde of bijvoorbeeld alle internetkosten van het Vlaams Belang te aanzien zijn als ondersteuning van de fractie. Hij zag tenminste een probleem, maar kwam wel niet tot een oplossing (“commitment”).

Er zijn misschien wel twijfelgevallen mogelijk. Maar moet een fractiebijeenkomst wel gepaard gaan met een driegangenmenu in een of ander duur restaurant? Waar legt men dan de dossiers op tafel? Wie maakt er notities tussen de soep en de patatten?
Wees er maar zeker van dat fractieleiders in hun diepste binnenste wel weten dat bijvoorbeeld uitnodigingen voor een receptie sturen naar alle leden van de partij niet behoort tot “fractiewerking”. Een rekening voor een Heilige Mis indienen wijst erop dat men nog geen onderscheid maakt tussen Sacerdotium en Imperium.

Er zijn wel degelijk gemeenten waar men probeert een zekere deontologie te handhaven.
In Denderleeuw is in januari 2005 de toelage voor de fractie van het Vlaams Blok afgenomen. Men had ermee advertenties bekostigd.
In Diepenbeek ook, in augustus 2005, bij de VDD (toen de partij van de burgemeester Etienne Steegmans) en de CD&V. Nog wel door de minister Marino Keulen himself ingetrokken. Het ging om onrechtmatig gebruik van niet minder dan 5.367,88 euro. De VDD had de toelage individueel verdeeld onder de eigen raadsleden. De CD&V financierde er een uitstapje mee, en representatiekosten. Het dossier sleepte al aan van in 2003, en werd aangekaart door raadslid Frank Keunen (nu SP.A en adviseur van minister Frank Vandenbroucke) die voorheen al een opstel heeft geschreven over politiek en deontologie.
In Houthalen-Kelchteren staat zelfs tegelijk de “Gesinnungsethik” en de “Verantwortungsethik” hoog in het vaandel. De fracties geven niet gebruikte toelagen ieder jaar braaf terug. Daar wordt niets weggelachen of gebagatelliseerd.

Hier in Kortrijk had het nooit zover mogen lopen dat het VB klacht kon indienen over het misbruik van fractietoelagen.
Om te beginnen moest er al lang een goedgekeurde deontologische code bestaan voor gemeenteraadsleden.
Tevens kon het College met de nodige bestuurskracht een overleg tussen de fractieleiders hebben georganiseerd bij de indiening van de kostennota’s. Een beraad – samen met een advocatenkantoor voor gecompliceerde zaken – over de vraag wat men verstaat als kosten gemaakt ter ondersteuning van de fractiewerking.

De ministeriële omzendbrief BA-2004/01 stelt dat de fracties met een nota én bewijsstukken op het einde van het werkjaar toelichten hoe ze de ontvangen middelen hebben gebruikt. Dus niet in augustus van volgend jaar.
De vraag rijst hoe de fracties momenteel bezig zijn met het bijeen scharrelen en opsmukken van hun facturen voor dit jaar 2008. Dat wordt een beetje schriftvervalsing.

Ach, ja.
Als de fractieleiders in januari 2009 nu een keer de moed hadden om toe te geven dat ze de uitgekeerde toelagen van 2008 niet helemaal hebben kunnen verteren?