Is het voorzitterschap van de intercommunale Leiedal een voltijdse job ?

Maar neen !

Voor wie het nog niet wist: Leiedal is een samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten van het arrondissement Kortrijk. Minstens 400 km² oppervlakte. (Ben het juiste cijfer vergeten.)
“Begeleidt” die gemeenten op zowat alle mogelijke bestuurlijke materies die een mens kan bedenken. Natuur, milieu, wonen, bedrijventerreinen, recreatie, ICT, stedenbouw, grensoverschrijdende samenwerking, onderwijs, cultuur, mobiliteit, ruimtelijke ordening.
Trage wegen ook? Ja. En gronderosie? Ja. Scholenbouw? Ja. Buda-eiland? Ja. Ondernemersloketten? Ja. Eurometropool? Ja. Gemeentelijke administratieve sancties? Ja. Politiegebouwen? Ja. Gemeentelijke websites? Ja. Thesissen van studenten? Ja. Riolen? Ja. Windmolens? JA!
Zie het jaarverslag, en vooral het beleidsplan 2007-2013. Wat men allemaal van plan is om te doen. (Voor wanneer een democratische federatie van gemeenten?)

Leiedal is inzake politieke besluitvorming én uitvoering voor de regio feitelijk belangrijker dan om het even welke gemeenteraad of College van de streek.
Leiedal is waarlijk een uniek bestuurlijk fenomeen.
“Normale” intercommunales te lande houden zich slechts met één domein onledig. Een zwembad, bijvoorbeeld.
(Leiedal is achteraf bekeken wel het bewijs én mede de oorzaak van het mislukken van de fusie van gemeenten in de streek.)

De bedrijfsopbrengsten (en kosten) van Leiedal bedragen zowat 6 miljoen euro. Leninglast: 21 miljoen euro. Er zijn ook “fondsen”.
De vereniging telt zowat 45 medewerkers en die kosten 3 miljoen. Daarnaast zijn er nog “externe bureaus” voor gigantisch veel geld ingeschakeld.
De Raad van Bestuur telt 20 leden en komt om de twee weken bijeen. Ben niet zeker. Nog nooit een verslag daarvan gezien.

Sinds 27 maart 2007 is (in opvolging van Frans Destoop) Kortrijks gemeenteraadslid Filiep (of Filip) Santy (CD&V) de voorzitter van Leiedal.
Hij meldt me nu dat hij voor de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging “a rato van één dag om de veertien dagen actief is”. Valt u nu ook van uw stoel? De voorzitter van een uit de kluiten gewassen “KMO” die daarenboven de supra-gemeentelijke en andere politiek in onze regio in overheersende mate bepaalt is twee dagen per maand in het getouw !
Mogen we nu even veronderstellen dat Santy niet weet wat in het algemeen de taken zijn van een Executive Board?
Heeft Santy al de statuten gelezen van zijn intercommunale? Leest Santy nog boeken over (overheids)management?

Maar hoe komt het dat hij ons allemaal nu op de hoogte brengt van zijn werkzaamheden?
Santy vindt dat kortrijkwatcher wat correcter kan zijn bij de opsomming van zijn mandaten uit het jaar 2007.
Hier heeft hij een punt.

In een vorig stuk over de mandatenlijsten van Kortrijkse CD&V-raadsleden hebben we hem – samen met OCMW-voorzitter Franceska Verhenne – bestempeld als een “grootverdiener”. Eigenlijk blijven we daarbij, tenminste als we zijn mandaten van vorig jaar vergelijken met die van zijn fractie-genoten.
Maar ja, “het ware correcter geweest als we bij die opsomming van mandaten ook duidelijk hadden vermeld wanneer bepaalde mandaten beëindigd zijn”.

We doen dit dan maar even voor Santy. Met begin- en einddatum.
Bij IMOG was hij actief van 1 januari tot 20 maart 2007.
Bij de intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem van 1 januari tot 12 maart.
Bij de huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard pas begonnen op 12 april. Loopt door??
En bij Leiedal pas vanaf 27 maart 2007. Loopt door.

Het doet er allemaal niet zoveel toe.
We blijven erbij dat Santy vorig jaar relatief “rijkelijk” was bedeeld.
Ter info: als God het wil wordt hij begin 2010 schepen, in opvolging van Marie-Claire Vandenbulcke (VLD).

Filip Santy meldt ons dat hij dit jaar enkel nog “binnen Leiedal actief is”. Qua bezoldigde mandaten, is verondersteld.
Ja? Niet meer bij Resoc? Niet meer bij de huisvestingsmaatschappij?
En heeft Santy dan geen beroep? Geen functie bij de Vlaamse Amateursmuziekorganisatie (VLAMO)? Vergeten te vermelden op de lijst?

Nu is raadslid Santy waarlijk wel niet van de slechtste in zijn soort.
We willen dit even benadrukken.

Is zelfs altijd in de vorige eeuw voorstander geweest van de Nieuwe Politieke Cultuur, de NPC.
Als fractieleider van de CD&V heeft hij zeker de nodige invloed om te bekomen dat onze Stadskrant nog dit jaar de huidige mandaten, ambten en beroepen publiceert van alle raadsleden, inclusief de daaraan verbonden vergoedingen, zelfs al zijn ze ‘in natura’.
Ook die van bestuurders van intercommunales.

FILIEP !
DOEN !